75902

Крестьянские движения XVII – XVIII вв.: бунт или революция? Сравнительный анализ

Доклад

История и СИД

Первое крестьянское восстание под предводительством Хлопка 1603 вспыхнуло вследствие ужесточения крепостного гнета. Следующее восстание под предводительством И. Еще более крупное восстание в казацкой среде усилившейся за счет большого количества беглых людей произошло в Поволжье под руководством С. Восстание под предводительством К.

Русский

2015-01-26

15.29 KB

5 чел.

Крестьянские движения XVIIXVIII вв.: бунт или революция? Сравнительный анализ

 Социальные конфликты XVII–XVIII вв. можно разделить на две группы: крестьянские восстания и городские движения. Первое крестьянское восстание под предводительством Хлопка (1603) вспыхнуло вследствие ужесточения крепостного гнета. Следующее восстание под предводительством И.И. Болотникова (1606–1607), помимо этого, было обусловлено недовольством широких слоев населения (крестьяне, холопы, казаки, посадские люди, дворяне) «боярским царем» Василием Шуйским, в противовес которому выдвигались различные самозванцы. В южных регионах страны действовали отряды «царевича Петра Федоровича» (И.И. Горчакова), к которому позднее примкнул Болотников, называвший себя «воеводой царевича Дмитрия». Предательство дворян, перешедших на сторону царя, привело к разгрому восстания, хотя отдельные социальные группы (казаки) продолжали сопротивление царскому правительству до сер. 1610-х гг. Еще более крупное восстание в казацкой среде, усилившейся за счет большого количества беглых людей, произошло в Поволжье под руководством С.Т. Разина (1670–1671) и было направлено против боярского правительства. Несмотря на то, что войску Разина удалось захватить ряд поволжских городов (Астрахань, Царицын, Саратов, Самара), движение было разгромлено вследствие предательства казацкой старшины. Восстание под предводительством К.А. Булавина помимо недовольства феодально-крепостническими порядками было спровоцировано социальным расслоением внутри донского казачества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва, охватившее в 1773–1775 гг. Поволжье и Приуралье, было крупнейшим крестьянским движением в царской России. Характерными его чертами являлось наличие достаточно четкой политической программы, отражавшей интересы казачества и предусматривавшей ликвидацию крепостного права. Для легитимации своих претензий Пугачев в отличие от Разина обратился к традиции «самозванчества» и объявил себя «императором Петром III», воспользовавшись загадочными обстоятельствами смерти последнего.

 Городские восстания XVII в. были обусловлены недовольством т.н. посадских людей экономической политикой царского правительства. Восстание 1648 г. в Москве (т.н. соляной бунт) было направлено против организаторов соляного налога (боярин Б.И. Морозов, дьяки Плещеев, Траханиотов, Чистой), пытавшихся после неудачи своего предприятия взыскать с населения прямые налоги за три предшествующих года. Восстание 1650 г. в Пскове и Новгороде было вызвано повышением цен на хлеб. Восстание 1662 г. в Москве (т.н. медный бунт) было направлено против денежной политики царского правительства, приравнявшего медную монету к серебряной, что в результате бесконтрольной эмиссии новых денег привело к падению их покупательной способности и увеличению инфляции.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83991. Часи дієслів 659 KB
  Мета: Удосконалювати вміння та навички учнів розрізняти дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часів; розвивати інтелектуальні здібності учнів, уяву, мислення, пам’яті, мовлення учнів, вміння послідовно висловлювати свої думки; формувати навички співпраці, розвивати комунікативні...
83992. Змінювання іменників за числами. Спостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або у множині 117 KB
  Мета: ознайомити учнів з новими поняттями число іменників однина множина; формувати нові мовні знання вміння навички; навчати практично утворювати форми однини множини в українській мові визначати число іменників; розвивати образне мислення креативне мовлення память пізнавальну активність...
83993. Розділові знаки в кінці речень 51.5 KB
  Мета: актуалізувати знання про речення одержані на уроках російської мови вчити правильно визначати складати й читати речення розповідні питальні спонукальні та позначати їх на письмі відповідними розділовими знаками; закріплювати орфографічні навички учнів розвивати мислення та мовлення...
83994. Прислівник. Узагальнення знань і вмінь з вивченої теми 64.5 KB
  Вчити правильно вживати у мовленні використовувати прислівники у самостійно складених текстах. Прислівники у реченні повязані з: А Іменниками; Б Прикметниками; В Дієсловами. У реченні прислівники виконують роль: А Головних членів; Б Другорядних членів.
83995. Форми давального і місцевого відмінків прикметників жіночого роду 45.5 KB
  Мета. Вчити дітей розрізняти в реченнях форми прикметників жіночого роду в давальному і місцевому відмінках правильно вимовляти і писати ці форми користуючись правилом; розвивати звязне висловлювання учнів; виховувати любов до рідної землі шанобливе ставлення до української мови.
83996. Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках 47.5 KB
  Мета: навчити дітей записувати географічні назви з великої літери; ознайомити учнів шляхом уявної подорожі з деякими країнами; розвивати навички правильного каліграфічного письма уміння складати повні відповіді на запитання; виховати бажання дізнаватись про щось нове...
83997. Закріплення і систематизація знань про граматичні ознаки дієслова 61.5 KB
  Удосконалювати вміння розпізнавати часові форми дієслова. Виробляти навички правопису особових закінчень дієслова. Що таке дієслово Як змінюється дієслово Які часи мають дієслова Як змінюються дієслова минулого часу Яким членом речення найчастіше дієслово виступає в реченні...
83998. Закріплення вивченого матеріалу про частини мови 57 KB
  Мета: Систематизувати і закріпити знання дітей про частини мови. Виховувати почуття любові до рідного краю до української мови. Тож і ми часу не гаймо Урок мови починаймо Девіз уроку: Мову рідну я вивчаю Її люблю не забуваю.
83999. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-розповідь з елементами опису. Опис калини 105 KB
  Мета: формування в учнів навички вільного володіння рідною мовою, сприяти розширенню їх словникового запасу; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння порівнювати і зіставляти; розширити знання дітей про калину, як рослину-символ України;виховувати любов до рідного слова...