7613

Импульсные сигналы и их параметры

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Импульсные сигналы и их параметры Под электрическим импульсом будем понимать кратковременное отклонение напряжения или тока от некоторого начального уровня. Импульсы постоянного тока или напряжения называют видеоимпульсами, в отличие от радиоимпульс...

Русский

2013-01-26

73.5 KB

134 чел.

Импульсные сигналы и их параметры

Под электрическим импульсом будем понимать кратковременное отклонение напряжения или тока от некоторого начального уровня. Импульсы постоянного тока или напряжения называют видеоимпульсами, в отличие от радиоимпульсов, которые представляют собой отрезок гармонического колебания, амплитуда которого изменяется по некоторому закону. На практике используются прямоугольные, трапецеидальные, треугольные, экспоненциальные, колоколообразные импульсы, а также импульсы с экспоненциальным нарастанием и спадом.

У прямоугольных и трапецеидальных импульсов различают следующие участки (рис.1):

  •  фронт импульса (АВ) – участок быстрого отклонения напряжения или тока от исходного уровня;
  •  вершина импульса (ВС);
  •  срез импульса (CD) – участок быстрого возврата напряжения или тока к исходному уровню;
  •  основание импульса (AD).

Полярность импульса определяется знаком отклонения напряжения или тока от исходного уровня. Используются также понятия положительный и отрицательный перепад (фронт) импульса, под которым понимают фронт или срез соответствующей полярности.

Импульсы прямоугольной формы характеризуются длительностью импульса tи, начальным уровнем U0 и амплитудой Um.

Импульсы трапецеидальной формы характеризуются длительностью фронта tф, длительностью среза tс, длительностью импульса по основанию tио, длительностью импульса по вершине tив, длительностью импульса по некоторому заданному уровню tи, начальным уровнем U0 и амплитудой Um, а также крутизной фронта vф = Um / tф и крутизной среза vс = Um / tс.

Реальные импульсы имеют форму, отличающуюся от рассмотренных идеализированных импульсов, и характеризуются следующими параметрами:

U0 -

начальный уровень;

Um -

амплитуда импульса;

tф -

длительность фронта – время быстрого отклонения напряжения или тока от уровня 0,1Um до уровня 0,9Um;

tс -

длительность среза – время быстрого отклонения напряжения или тока от уровня 0,9Um до уровня 0,1Um;

U -

скол вершины импульса, оценивается или в вольтах или в процентах от амплитуды импульса Um;

Uов -

амплитуда обратного выброса;

tов -

длительность обратного выброса;

Uв -

амплитуда выброса на вершине импульса;

tв -

длительность выброса на вершине импульса;

tи -

длительность импульса по заданному уровню (обычно по
уровню 0,5
Um).

Длительность импульса по уровню 0,5Um называют активной.

Импульсы пилообразной (треугольной) формы не имеют вершины и характеризуются начальным уровнем U0, амплитудой Um, временем нарастания tн, временем спада tсп, а также скоростью нарастания vн = Um / tн и скоростью спада vсп = Um / tсп. Важнейшим параметром таких импульсов является коэффициент нелинейности пилообразного напряжения Кн, который характеризует изменение скорости нарастания или спада пилообразного напряжения в начале и конце соответствующего временного интервала:

.

Периодическая последовательность импульсов характеризуется длительностью импульса tи, длительностью паузы tп, периодом повторения Т, частотой повторения F = 1/T, скважностью импульсов Q = T/tи, коэффициентом заполнения Кз = tи / T = 1/Q.

Периодическую последовательность прямоугольных импульсов, у которой длительность импульсов tи равна длительности паузы tп (Q = 2), называют меандром.


A

A

B

C

B

C

D

Рис.1.

t

Отрицательный импульс

Отрицательный фронт

Положительный фронт

S(t)

t

Положительный импульс

Положительный фронт

S(t)

Отрицательный фронт

tи

t

Um

U0

tив

t

Um

U0

tф

tс

tио

tв

tс

tф

tов

t

Um

U0

Uов

0,9Um

0,5Um

0,1Um

Uв

U

tи

U0

t

tсп

tн

Um

t

tи

tп

T


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65558. Розробка технології автоматичного зварювання та наплавлення під флюсом конструкційних сталей струмом малої густини 1.02 MB
  Автоматичне дугове зварювання та наплавлення під флюсом один із провідних процесів при виробництві й ремонті сталевих конструкцій та деталей машин. Технологічна собівартість одної тонни наплавленого металу в якій 71 займають...
65559. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА ПРИВОДА З ЛІНІЙНИМ ДВИГУНОМ ДЛЯ НАХИЛУ КУЗОВІВ ШВИДКІСНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ 759.17 KB
  Оскільки найбільші обмеження швидкості наявні у кривих доцільно або прокласти нові швидкісні магістралі позбавлені кривих ділянок малого радіусу або упровадити системи для нахилу кузовів залишити в експлуатації існуючу мережу залізниць...
65560. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ПЕЧЕЙ 1.32 MB
  Оптимізація технологічних процесів в дугових печах з метою скорочення енергоспоживання і тривалості плавлення є важливою і актуальною задачею. Процес плавлення металошихти в електродугових печах відбувається на протязі значної долі всієї плавки до 80 від...
65561. МЕТОДИКА ІНТЕРАКТИВОГО НАВЧАННЯ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 287 KB
  Входження системи вищої освіти України у Європейський освітній простір передбачає відповідні зміни у професійній підготовці фахівців, зокрема інженерних кадрів з високим рівнем інтелектуально-творчих здібностей.
65562. ПРАВОВИЙ СТАТУС РОБОТОДАВЦЯ У ВІДНОСИНАХ З СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 170 KB
  Правовий механізм соціального забезпечення працівників є відображенням певної системи економічних політичних соціальних відносин спрямованих на забезпечення інтересів конкретної особи та суспільства в цілому. Перехід до нових форм ведення господарської діяльності виникнення...
65563. ЯКІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 231.5 KB
  З урахуванням сучасних тенденцій в економіці особливого значення набувають питання підвищення якості менеджменту сільськогосподарських підприємств, оскільки теперішній етап реформування суспільно-економічних відносин...
65564. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ПЕРІОДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 256 KB
  Вітчизняне державотворення періоду Центральної Ради один із найбільш складних етапів у розвитку української державності який характеризується боротьбою за суверенітет і незалежність Української Народної Республіки та розробкою нових політикоправових засад національної держави.
65565. РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ НОСОВИХ ГНУЧКИХ ОГОРОДЖЕНЬ СКЕГОВИХ СУДЕН НА ПОВІТРЯНІЙ ПОДУШЦІ 322 KB
  Одна з найважливіших конструкцій СППС носові гнучкі огородження НГО. У теперішній час НГО відносять до категорії найбільш відповідальних конструкцій як СППА так і СППС що визначають такі їхні якості як ходовість остійність керованість мореплавність міцність.
65566. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ СТЕГАНОГРАФІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ДО ПАСИВНИХ АТАК 1.24 MB
  Обсяг даних які зберігаються обробляються та передаються в межах КСМ стрімко зростає що в свою чергу вимагає вдосконалення методів захисту інформації. Стеганографічний захист інформації дозволяє приховати конфіденційну інформацію яка зазвичай займає невеликий обсяг серед наприклад мультимедійних...