7615

Соединения элементов. Топологические элементы электрической цепи

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Соединения элементов. Топологические элементы электрической цепи В зависимости от характера соединения элементов, различают неразветвленные и разветвленные цепи. В неразветвленной цепи через все элементы протекает один и то же ток. В разветвленных ц...

Русский

2013-01-26

41.5 KB

8 чел.

Соединения элементов. Топологические элементы электрической цепи

В зависимости от характера соединения элементов, различают неразветвленные и разветвленные цепи. В неразветвленной цепи через все элементы протекает один и то же ток. В разветвленных цепях соотношение токов в элементах может быть произвольным.

Соединение элементов, при котором через них протекает один и тот же ток, называют последовательным. Соединение элементов, при котором все элементы находятся под одним и тем же напряжением называют параллельным. Комбинацию последовательного и параллельного соединения называют смешанным соединением.

Внешние выводы отдельных участков электрической цепи, так же как и внешние выводы элементов, называют полюсами. В зависимости от числа полюсов участки цепи делят на двухполюсники, трехполюстники, четырехполюсники и N-полюсники (многополюсники).

Трехполюсник, содержащий три элемента, подключенные между внешними выводами, называют треугольником (рис.1).

Трехполюсник, содержащий три элемента, один из выводов которых подключен к внешним выводам, а оставшиеся выводы соединены вместе, называют звездой (рис.2).

Четырехполюсник, имеющий два входных и два выходных вывода, содержащий четыре элемента, включенные так, что каждый входной вывод соединен с каждым выходным выводом, называют мостом (рис.3).

Схемы, изображенные на рис.3, совершенно одинаковы, хотя непохожи по начертанию.

Для описания характера соединения элементов цепи используют понятие ветвь, узел и контур.

Ветвь представляет собой один или несколько последовательно включенных двухполюсных элементов. Место соединения ветвей называют узлом. Соединение двух ветвей в обще точке образуют устранимый узел. Соединение в общей точке трех и более ветвей образует неустранимый узел. Контуром называют любую замкнутую цепь из ветвей.

Ветвь, узел и контур называют топологическими элементами электрической цепи.


Э1

Э2

Э3

ис.2.

Э1

Э3

Э2

Рис.1.

Рис.3.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69255. Історико-педагогічний огляд розвитку проблеми трудової підготовки учнів 201 KB
  Історія розвитку трудового і професійного навчання. Етапи становлення трудової і професійної підготовки в загальноосвітній і професійній школі за роки радянської влади. Трудова підготовка учнів у сучасній загальноосвітній школі та шляхи її реформування.
69256. Політехнічні основи трудової підготовки 259.5 KB
  Але якщо порівняти зміст шкільної програми 1954 року коли трудове навчання було відновлено у школі із змістом діючої програми то легко прийти до висновку що ставить великі зміни. Причому вони відбувалися поступово протягом усього періоду і вимагали від вчителя трудового навчання...
69257. Сучасний учитель трудового навчання 73.5 KB
  Національна школа і проблема модернізації підготовки вчителя трудового навчання. Основні вимоги що ставляться до сучасного вчителя трудового навчання. Особливості педагогічної діяльності вчителя трудового навчання. Організація методичної роботи вчителів трудового навчання та їх атестація.
69258. Методика формування в учнів поняття про техніку 136 KB
  Наступність у вивченні техніки у 59 класах. Формування в учнів поняття про типові і спеціальні деталі види та призначення типових деталей машин: опори осі вали підшипники зубчасті колеса кріпильні деталі; їх умовні позначення; види з’єднань деталей: рухомі і нерухомі рознімні і нерознімні.
69259. Методика навчання учнів основним видам технологічних процесів 123.5 KB
  Ознайомлення учнів із знаряддями праці для ручної обробки матеріалів різанням способами отримання виробів заданої форми і розмірів. Методика удосконалення в учнів прийомів вимірювання лінійкою кутником складним метром; формування вмінь виконувати розмічання за допомогою шаблонів та інструментів.
69260. Методика навчання електротехнічних робіт і елементів автоматики 203.5 KB
  Методика формування в учнів шостого класу поняття про квартирну освітлювальну мережу. Методика ознайомлення учнів з побутовими електронагрівальними приладами. Методика ознайомлення учнів з будовою принципом дії та призначенням колекторного електродвигуна.
69261. Методика навчання учнів складанню та оздобленню виробів 179.5 KB
  Методика навчання учнів п’ятого класу прийомів з'єднання деталей за допомогою цвяхів, клею ПВА, зачищенню з’єднань та остаточної обробка виробів з фанери. Методика ознайомлення учнів шостого класу з прийомами та способами з’єднання деталей з тонколистового металу...
69262. Методика навчання моделювання. Екологічний аспект обґрунтування об’єкта проектування 294 KB
  Таким чином вирішальне значення має не об’єкт роботи а ті завдання які учні розв’язують у процесі його виготовлення. Отже під технічним моделюванням у школі слід розуміти діяльність учнів пов’язану з виготовленням різних виробів у тому числі моделей якщо при цьому виконуються такі основні умови...
69263. Урок трудового навчання в умовах проектно-технологічної системи 156.5 KB
  Традиційна методика трудового навчання головну увагу приділяла діяльності вчителя вдосконаленню процесу передачі ним знань а не учінню діям учня із засвоєння цих знань. Ці сходинки етапи процесу навчання: цілеутворення мотивація зміст форми і методи результат.