76158

Проблема організації доступу учнів до Інтернету за умов обмеженої кількості компютерів в класі. Різні форми організації роботи в Інтернеті

Реферат

Информатика, кибернетика и программирование

Подумати тільки якщо Інтернет за такий короткий час розвитку робить такі неуявні речі то що буде в майбутньому Інтернет увійде в кожен будинок. Використання Інтернету буде настільки ж багатогранно як багатогранна й саме життя...

Украинкский

2015-01-29

42.88 KB

4 чел.

1

                                      Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Навчально-науковий інститут педагогіки

Кафедра дошкільної освіти і педагогічних інновацій

 РЕФЕРАТ

на тему:

Проблема організації доступу учнів до Інтернету за умов обмеженої кількості комп'ютерів в класі. Різні форми організації роботи в Інтернеті.

                                                                        Виконала:

                                                                        студентка 24 групи

                                                                        Фелль Ірина Денисівна

                                                                        Викладач:

                                                                        Синиця Майя Олегівна

                                                                   Житомир                                                                                                                          

                                                                  2015

ЗМІСТ 

ВСТУП……………………….............................................................................4

РОЗДІЛ 1 5

Використання інтернету 5

1.1. Основні напрями   використання інтернету у виховному процесі 5

1.2. Роль інтернета в навчальному виховному процесі 6

РОЗДІЛ 2 6

Різноманіття ілюстрованого та мультимедійного матеріалу 6

2.1. Мультимедійний матеріал навчального процесу 6

2.2 групова активність учнів 7

2.3 Сучасні інформаційні технології 8

2.4 Компютерне моделювання 9

2.5 Електронна пошта 12

ВИСНОВОК 13

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 14

Вступ

Інтернет –це всесвітнє, глобальне джерело інформації, що розширюється з неймовірною швидкістю щосекунди в усьому світі! Початок 90-х років пройшов під знаком стрімкого розвитку Інтернету. Компанії й окремі користувачі усе більше переконувалися в зручності практично миттєвої передачі пошти, новин і будь-якої іншої комп'ютерної інформації в будь-яку точку земної кулі. Тепер же, Інтернет заповнив увесь світ, майже в кожному будинку де є комп'ютер є підключення до Інтернету. Ця всесвітня павутина дозволяє робити речі в багато разів швидше, ніж би зробила це людина в реальному світі: відправлення пошти, пересилання якої-небудь інформації, починаючи від текстів і закінчуючи великими мультимедійними файлами, перегляд новин, замовлення продуктів і т.д. І все це не виходячи з будинку! Ви просто сидите у себе в будинку за комп'ютером і просто одним натисканням кнопкою миші ви одержуєте, те що ви хотіли.  І це тільки мізер, що може робити Інтернет. В цілому його дії не обмежені. Щодня люди втілюють у віртуальний світ те, що вони можуть зробити в реальному світі, для полегшення власного життя. Наприклад: переклад грошей, оплата по рахунках, роботи на біржах, позаштатна робота співробітником якої-небудь компанії, курси мов країн світу, ради високо-кваліфікованих докторів, пошук любові…і т.д. і все це можна зробити не виходячи з будинку.

РОЗДІЛ 1 

Використання інтернету

1.1 Основні напрями використання інтернету у навчальному виховному процесі.

Подумати тільки, якщо Інтернет за такий короткий час розвитку робить такі неуявні речі, то що буде в майбутньому!? Інтернет, увійде в кожен будинок. Використання Інтернету буде настільки ж багатогранно, як багатогранна й саме життя, оскільки Мережа дозволить передавати будь-яку інформацію, у тому числі й комерційному характері. Тому, тому ми не повинні відставати від розвитку Інтернету і навчатися його основним можливостям та новим послугами.Інформаційні технології як засіб активізації пізнавальної діяльності та творчого потенціалу учнів. Швидкий розвиток обчислювальної техніки та розширення її функціональних можливостей дозволяє широко використовувати комп'ютери на всіх етапах навчального процесу: під час лекцій, практичних і лабораторних занять, при самопідготовці і для контролю та самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу. Використання комп'ютерних технологій значно розширило можливості лекційного експерименту, дозволяючи моделювати різні процеси і явища, натурна демонстрація яких у лабораторних умовах технічно дуже складна або просто неможливі Великі можливості містяться у використанні комп'ютерів при навчанні . Ефективність застосування комп'ютерів у навчальному процесі залежить від багатьох факторів, в тому числі і від рівня самої техніки, і від якості використовуваних навчальних програм, і від методики навчання, що застосовується учителем.На жаль, не в кожній школі є така можливість, тим не менш, комп'ютеризація шкіл прискорюється, поповнюється парк комп'ютерів, і, мабуть, найближчим часом оснащення кабінетів персональними комп'ютерами стане цілком реальним.

1.2 Роль інтернета у навчальному процесі.

 Що стосується нових інформаційних технологій, в першу чергу, Інтернет-технологій, то тут з'явилися і проблеми, пов'язані з широким застосованням реферативної роботи учнів. Щоб уникнути "скачування" матеріалу з ресурсів Інтернету або використання наявної бази готових рефератів на різних носіях інформації, теми реферату формулюються так, щоб учень, по крайній мірі, використовував різні джерела, вибравши звідти матеріал, що відповідає запропонованій темі. Велику користь може принести використання навчальних програм, ресурсів Інтернету та електронних енциклопедій для розширення кругозору учнів, отримання додаткового матеріалу, що виходить за рамки підручника. Але Інтернет-технології не настільки важливі для роботи на уроці. Скоріше, вони допомагають як вчителю, так і учням при вивченні будь-якої теми, надаючи великий навчальний або методичний матеріал. Під час уроку комп'ютер доцільно використовувати, як уже зазначалося, для активізації пізнавальної діяльності учнів. Звичайно, якщо кожен з учнів буде мати можливість під час уроку користуватися персональним комп'ютером і, до того ж, мати доступ до ресурсів Всесвітньої мережі, то будуть потрібні і нові прийоми та методи роботи на уроці.

Розділ 2

Різноманіття ілюстрованого та мультимедійного матеріалу

2.1 мультимедійний матеріал навчального процесу

Різноманітний ілюстративний матеріал, мультимедійні та інтерактивні моделі піднімають процес навчання на якісно новий рівень. Не можна скидати з рахунків і психологічний фактор: сучасній дитині набагато цікавіше сприймати інформацію саме в такій формі, ніж за допомогою застарілих схем і таблиць. При використанні комп'ютера на уроці інформація представляється не статично озвученою картинкою, а динамічними відео-і звукорядом, що значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу.

Інтерактивні ж елементи навчальних програм дозволяють перейти від пасивного засвоєння до активного, так як учні отримують можливість самостійно моделювати явища і процеси, сприймати інформацію не лінійно, з поверненням, при необхідності, до якого-небудь фрагменту, з повторенням віртуального експерименту з тими ж або іншими початковими параметрами. В якості однієї з форм навчання, що стимулює учнів до творчої діяльності, можна запропонувати створення одним учнем або групою учнів мультимедійної презентації, яка супроводжує вивчення будь-якої теми курсу. Тут кожен з учнів має можливість самостійного вибору форми подання матеріалу, компонування і дизайну слайдів. Крім того, він має можливість використовувати всі доступні засоби мультимедіа, для того, щоб зробити матеріал найбільш видовищним. Безперечно, що в сучасній школі комп'ютер не вирішує всіх проблем, він залишається всього лише багатофункціональним технічним засобом навчання.

2.2 групова активність учнів

Не менш важливі й сучасні педагогічні технології та інновації в процесі навчання, які дозволяють не просто "вкласти" в кожного учня якийсь запас знань, але, в першу чергу, створити умови для прояву пізнавальної активності учнів.  Використання інформаційних технологій для реалізації цілей педагогічних технологій. Технологія навчання у співробітництві в значній мірі може бути реалізована при груповій роботі з використанням комп'ютера та інших технічних засобів. Навчальні програми та комп'ютерні моделі, віртуальні лабораторні роботи, створення мультимедійних презентацій як не можна краще підходять для спільної роботи пар або груп учнів. При цьому учасники роботи можуть виконувати як однотипні завдання, взаємно контролюючи або замінюючи один одного, так і окремі етапи загальної роботи. При виконанні завдань в парах або групах не потребує однакового рівня володіння технічними засобами, в процесі спільної роботи відбувається і вдосконалення практичних навичок більш "слабких" в цьому відношенні учнів. Всі члени робочої групи зацікавлені в загальному результаті, тому неминуче і взаємонавчання не тільки по предмету проекту, а й з питань ефективного використання обчислювальної техніки та відповідних інформаційних технологій. Навчання у співпраці з використанням інформаційних та комунікаційних технологій не вимагає безпосередньої присутності учасників групи, робота може проводитися дистанційно, з передачею матеріалів і взаємним спілкуванням за допомогою послуг Інтернету. Це також порушує діяльність окремих учасників групи на якісно новий щабель, дозволяючи залучити до спільної діяльності і тих, хто з тих чи інших причин позбавлений можливості безпосередньої участі в роботі групи.

2.3 сучасні інформаційні технології

Диференційований підхід до навчання також може бути реалізований з використанням сучасних інформаційних технологій та мультимедійних проектів. Учитель формулює тему проекту з урахуванням індивідуальних інтересів і можливостей дитини, заохочуючи його до творчої праці. В цьому випадку учень має можливість реалізувати свій творчий потенціал, самостійно обираючи форму подання матеріалу, спосіб і послідовність його викладу. У нашому світі чимало прикладів того, як учень, який показував досить посередні знання, створював самостійно і впевнено представляв на уроці підготовлений матеріал високого рівня, який часто виходить за рамки шкільної програми. Впевнене володіння комп'ютером дозволило такому учневі підвищити свою самооцінку і, до того ж, розширити кругозір і почерпнути нові для себе знання. Комп'ютерне тестування, як і будь-яке тестування, також дає можливість індивідуалізувати і диференціювати завдання шляхом різнорівневих запитань. До того ж, тести на комп'ютері дозволяють повернутися до невідпрацьованих питань і зробити "роботу над помилками".

2.4 комп’ютерне моделювання

Комп'ютерне моделювання експерименту дозволяє кожному учневі виконувати завдання в зручному для нього ритмі, по-своєму змінювати умови експерименту, досліджувати процес незалежно від інших учнів. Це також сприяє виробленню дослідницьких навичок, спонукає до творчого пошуку закономірностей в будь-якому процесі чи явищі. Навчальні програми надають практично безмежні можливості як вчителю, так і учню, оскільки містять добре організовану інформацію. Велика кількість ілюстрацій, анімацій і відеофрагментів, гіпертекстовий виклад матеріалу, звуковий супровід, можливість перевірки знань у формі тестування, проблемних питань та завдань дають можливість учневі самостійно вибирати не тільки зручний темп і форму сприйняття матеріалу, але і дозволяють розширити кругозір і поглибити свої знання. Метод проектів повністю реалізується в мультимедійних презентаціях та інших комп'ютерних проектах. Як уже згадувалося вище, подібні проекти можуть бути виконані за допомогою інформаційних технологій (тут, до речі, неоціненну допомогу може надати Інтернет). Швидкий доступ до різноманітної інформації, використання всіх мультимедійних можливостей дозволяють реалізувати найсміливіші і несподівані ідеї. Якщо ж учень володіє не тільки основними засобами роботи з інформацією, але і більш складними програмами, то в цьому випадку можливе створення  унікальних проектів. Великі можливості для використання методу проектів надає і комп'ютерне моделювання. Тут мова вже йде про те, що розробка комп'ютерної моделі того чи іншого процесу або явища вже сама по собі є видом проективної діяльності. Якщо учень володіє прийомами програмування, то в цьому випадку він має можливість глибоко проникнути не тільки в саму суть явища, а й у його математичну модель, яку потім необхідно втілити в зоровий образ. У нашому світі є приклади розробки таких проектів - моделювання дифузії, руху броунівський частинки, балістичного руху. Один з учнів створив самостійно цикл віртуальних лабораторних робіт по курсу фізики 8 класу. Робота над проектом спонукає учня не тільки до глибокого вивчення теми курсу, а й до освоєння нових програм і програмних продуктів, використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій. Безсумнівно, що тут вирішуються багато завдань особистісно орієнтованого навчання. Таким чином, сучасні педагогічні технології в поєднанні з сучасними інформаційними технологіями можуть істотно підвищити ефективність освітнього процесу, вирішити поставлені перед освітньою установою завдання виховання всебічно розвиненої, творчо вільної особистості. До інших джерел інформації відноситься використання на уроках комп’ютерів, де інформація записана на електронних носіях (електронна підтримка навчального курсу). Це можуть бути Інтернет-ресурси, компакт-диски з відеозаписом демонстраційних дослідів, інтерактивні моделі, анімаційні ресурси тощо .В даний час бурхливого розвитку комп'ютерних технологій усе більш актуальною задачею є розробка і використання в навчальному процесі електронних навчальних систем, що розробляються з застосуванням гіпертекстових і мультимедійних технологій ,Інтернет-технологій, які усе більше проникають в різні сфери нашого життя. Під час вивчення теми «Комп’ютерні мережі» в учнів повинно сформуватись:

- уявлення про комп’ютерні мережі та їх призначення;

- типи комп’ютерних мереж;

- глобальну мережу Інтернет;

- основні служби Інтернету;

-веб-сайт;

- веб-сторінку та її адресу;

А також гіперпосилання, авторське право та Інтернет, вміння відкривати файли та папки на інших комп’ютерах локальної мережі, копіювати та переміщувати дані між різними комп’ютерами мережі, відкривати у вікні браузера веб-сторінку із заданою адресою, створювати та редагувати список сайтів, обраних для швидкого перегляду, використовувати гіперпосилання для навігації веб-сторінками, зберігати зображення, веб-сторінки та їх фрагменти, використовувати пошукові системи для  пошуку інформаційних матеріалів в Інтернеті, дотримуватися правил безпечної роботи в Інтернеті при пошуку інформаційних матеріалів,  використовувати енциклопедії, словники та перекладачі, розміщені в Інтернеті, у своїй навчальній діяльності.

2.5  Електронна пошта

Однією найпоширенішою з них є електронна пошта. Електронна пошта або e-mail - самий популярний вид використання Інтернету. За допомогою електронної пошти в Інтернеті ви можете послати лист мільйонам людей по всій планеті. Існують шлюзи приватних поштових систем в e-mail, що значно розширює її можливості. За допомогою спеціальних програм, поштових клієнтів, користувачі звертаються до своїх ящиків і перевіряють, чи не прийшов їм черговий лист. Або навпаки, відправляють власні послання. Усе, що потрібно знати для забезпечення контакту - адреса E-mail. Мережа надає всі можливості, і можуть з успіхом використовуватися в освітньому процесі. На сьогоднішній день самим доступним способом підключення до Інтернету залишається доступ по аналогових й аналогово-цифрових лініях телефонних мереж.

Висновок

В наш час, коли іде неспинне зростання інформаційних технологій та сервісів Інтернету при вивченні глобальної треба не зациклюватись на якійсь одній темі, а  необхідно освоювати нові основні можливості та послуги, які нам надає Інтернет. Користуватися ним і пізнаватися більше цікавого для свого розвитку.

 

Список використаних джерел

1. Антопольский А.Б, Вигурский К.В. Концепція електронних бібліотек // Електронні бібліотеки. № 2.2/99.

2. Архипов В.Ю. Інформаційно-пошукові системи Internet. // Секретарська справа. - 2001. - № 2. - С. 85-89.

3. Водески Р. Графика для Web. Бибилия дизайнера.: Пер. с анг. - К.:Діалектика. - 1997.

4. Ганенко А.П., Милованов Ю.В. Оформление текстовых и графических материалов: Учеб. пособие - М.- 2001. - 352 с.

5. Ершова Т.В., Хохлов Ю.Е. Информационное общество и будущее библиотеки // Российская государственная библиотека. - М.- 2001.\


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48101. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 1.01 MB
  З огляду на це найманого менеджера підприємства іноді розглядають як фінансового посередника. Найбільший вплив на вибір типу фінансової політики підприємства здійснює саме субєктивний фактор тип фінансового менеджера. Унітарне підприємство створюється одним засновником який виділяє необхідне для того майно формує відповідно до закону статутний фонд не поділений на частки паї затверджує статут розподіляє доходи безпосередньо або через керівника який ним призначається керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах...
48102. Техноекологія. Опорний конспект лекцій 368.5 KB
  Контроль забруднення довкілля. Якість вимірювань складу та властивостей об'єктів довкілля та джерел їх забруднення В. Отже антропогенне забруднення атмосфери спричиняється насамперед роботою промислових сільськогосподарських підприємств а також підприємств енергетики автотранспорту тощо що може призвести до таких негативних наслідків: перевищення гранично допустимих концентрацій ГДК багатьох токсичних речовин у містах і населених пунктах; утворення смогу і кислотних дощів; поява парникового ефекту підвищення середньої...
48103. Мікроекономіки. Конспект лекцій 3.63 MB
  Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника 85 Тема 8. Витрати виробництва 96 Тема 9. Ринок факторів виробництва 155 Тема 13. Він також вважав що багатство створюється в процесі виробництва а розподіл праці конкуренція продуктивність праці ринок підвищують ефективність виробництва.
48104. СУТЬ БІРЖІ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА 383.5 KB
  СУТЬ БІРЖІ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА Роль та місце біржі в економіці Суть біржі та її економічна природа Функції та характерні ознаки біржової торгівлі Види бірж 1. Роль та місце біржі в економіці Етимологiчно поняття бiржа походить вiд грецького слова âbyrzâ що в перекладі означає сýма гаманець. Три основних значення біржі: обєднання комерційних посередників Місце торгівлі; гуртовий ринок. Суть біржі та її економічна природа Біржа це постійно діючий ринок масових замінних цінностей який функціонує за визначеними...
48105. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 712 KB
  Латигіна доцент кандидат політичних наук Навчальнометодичне видання Історія України Опорний конспект лекцій Запропонований студентам Київського національного торговельноекономічного університету опорний конспект лекцій з курсу Історія України розроблено відповідно до його програми.Стародавня історія України.
48106. Психологія і педагогіка як наука про людину, її світ і діяльність 1.03 MB
  Педагогіка як наука про навчання і виховання людини. Психологія як наука про людину її світ і діяльність Психологія наука і система знань про закономірності механізми психічні факти і явища в житті людини. Протиріччя внутрішнього і зовнішнього в психіці людини розв'язуються через рухи дії і вчинки що виражають ставлення людини до інших людей природи й суспільства. Зміст і динамічну характеристику стосунків людини слід шукати в її мотивах потребах меті якої вона прагне а також у властивостях темпераменту характеру і здібностях.
48107. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 2.25 MB
  Реформування економіки України на ринкових засадах вимагає не тільки суттєвих трансформацій у механізмах державного регулювання у інституційному середовищі у виробничій фінансовокредитній податковій бюджетній законодавчій системах України але й відповідних змін на регіональному рівні у соціальноекономічному житті регіонів. Це значно актуалізує значення регіональних аспектів розвитку України. Предмет регіональної економіки охоплює регіональні аспекти державної економічної політики економіки виробництва трудової та фінансової...
48108. Судово-бухгалтерська експертиза 337.5 KB
  Теоретичні основи судовобухгалтерської експертизи Сутність судовобухгалтерської експертизи та її місце в юридичній та економічній науках. Особливості судовобухгалтерської експертизи. Класифікація судовобухгалтерської експертизи. Предмет та обєкти судовобухгалтерської експертизи.
48109. Країнознавство. Опорний конспект лекцій 655 KB
  Курс Країнознавство є складовою циклу економічних дисциплін. Важливість та доцільність введення цього курсу пояснюється збільшуючим значенням комплексу знань про країни з якими Україна має культурні політичні та економічні звязки.