7617

Классификация электрических цепей. Принцип наложения

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Классификация электрических цепей. Принцип наложения Все электрические цепи можно разделить на цепи с сосредоточенными и распределенными параметрами. К цепям с сосредоточенными параметрами относят цепи, геометрическими размерами которых можно пренеб...

Русский

2013-01-26

31.5 KB

13 чел.

Классификация электрических цепей. Принцип наложения

Все электрические цепи можно разделить на цепи с сосредоточенными и распределенными параметрами.

К цепям с сосредоточенными параметрами относят цепи, геометрическими размерами которых можно пренебречь по сравнению с минимальной длиной волны протекающих в них процессов. Такие цепи как бы не имеют размеров и их элементы сосредоточенны в точке пространства. Процессы в цепях с сосредоточенными параметрами описываются обыкновенными дифференциальными уравнениями. Токи и напряжения в таких цепях являются функциями только времени.

К цепям с распределенными параметрами относят цепи, размер которых вдоль одной оси соизмерим с минимальной длиной волны λmin, протекающих в них процессов. Токи и напряжения в таких цепях являются функциями не только времени t, но и координаты x.

Примером цепи с распределенными параметрами является двухпроводная линия передачи. Поперечные размеры такой линии a « λmin и ими можно пренебречь, однако длина линии l > λmin  и этими размерами цепи пренебречь нельзя, поскольку мгновенные значения напряжения и тока в различных точках линии будут различны.

Свойства такой цепи не могут быть описаны с помощью сосредоточенных сопротивления, индуктивности и емкости, поскольку каждый элементарный участок такой цепи обладает свойствами сопротивления, индуктивности и емкости, т.е. эти параметры распределены вдоль всей линии. Процессы в цепях с распределенными параметрами описываются дифференциальными уравнениями в частных производных.

Электрические цепи, содержащие только линейные элементы, называют линейными. Электрические цепи, содержащие хотя бы один нелинейный элемент, называют нелинейными. Линейные цепи описываются линейными дифференциальными уравнениями, а нелинейные цепи - описываются нелинейными дифференциальными уравнениями.

Если параметры всех элементов, образующих цепь, изменяются во времени, то такую цепь называют стационарной или инвариантной во времени. Если параметр хотя бы одного элемента электрической цепи изменяется во времени, то такую цепь называют нестационарной или параметрической. Процессы в стационарных электрических цепях описываются дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами, а в нестационарных цепях – дифференциальными уравнениями с переменными коэффициентами.

В дальнейшем мы с вами будем заниматься в основном теорией линейных стационарных цепей.

Основным свойством линейной цепи является независимость действия возмущений. Это свойство называют принципом наложения или принципом суперпозиции, согласно которому отклик линейной электрической цепи на совокупность воздействий равен сумме откликов на каждое из воздействий в отдельности.

Использование принципа наложения позволяет существенно упростить расчеты в линейных цепях.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65240. Управлінські рішення в системі «маркетинг – фінансовий менеджмент» машинобудівних підприємств 331.5 KB
  В умовах ринкових відносин маркетинг відіграє на підприємстві важливу роль у забезпеченні його стійких ринкових позицій та здобутті лояльних споживачів. Розроблення та реалізація маркетингових програм підприємства потребує як фінансово-економічного обґрунтування, так і фінансового забезпечення.
65241. Розвиток методів побудови мереж наземної радіомовленнєвої служби 603 KB
  Визначити шляхи компромісного розвязання проблеми побудови мереж наземного цифрового телевізійного мовлення на загальнонаціональному регіональному і місцевому рівнях.
65242. Підвищення ефективності дизельних безшатунних двигунів шляхом удосконалення схем та параметрів системи наддуву 1.54 MB
  Таке високе значення тиску наддувного повітря при застосуванні найбільш вживаної системи вільного газотурбінного наддуву призводить до суттєвого погіршення умов узгодження роботи лопаткових машин турбокомпресора з поршневою частиною...
65243. Розробка системи паливоподачі з електронним керуванням автотракторного дизеля з лінійним п’єзоелектричним перетворювачем 1.16 MB
  Таким чином розробка конструкції виконавчого елемента форсунки перспективної паливної акумуляторної апаратури вітчизняного виробництва вибір її оптимальних параметрів і розробка методики адаптації такої системи до двигуна є актуальним завданням яке визначило напрямок даного дисертаційного дослідження.
65244. Засоби контролю виробів електронної техніки за рівнем низькочастотного шуму 1.03 MB
  В теперішній час спостерігається значний розвиток електронних компонентів. Елементна база постійно вдосконалюється і, як свідчить практика, технологічні процеси виготовлення не є ідеальними.
65245. Інформаційна технологія створення графічних засобів захисту документів з використанням стеганографічних методів 651 KB
  Необхідність захисту документів та цінних паперів виникає на всіх етапах їх використання. Тому документи орієнтовані на використання при обслуговуванні різних технологічних процесів потребують різних рівнів захисту.
65246. АГРОКЛІМАТИЧНА ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИНОГРАДУ 261 KB
  При оцінці теплових ресурсів особливо велике значення має добова ритміка температур впродовж періоду вегетації На сьогоднішній день відомо багато фундаментальних та прикладних досліджень які були направлені на детальний аналіз кількісного характеру впливу термічного режиму на виноград.
65247. Диференційований підхід до призначення небіологічних базисних препаратів хворим з різною тривалістю ревматоїдного артриту 253 KB
  В Україні зареєстровано близько 170000 хворих на РА захворюваність серед жінок складає 0204 а серед чоловіків 0102 випадки на 1000 населення в рік Коваленко В. Майже 90 пацієнтів з агресивною формою хвороби стають непрацездатними в межах 20 років та складають...
65248. Побудова мереж супутникового телебачення високої чіткості у країнах з обмеженим частотно-орбітальним ресурсом 548 KB
  Наукові розробки в області ТБВЧ і супутникового мовлення проводять цілу низка вчених різних країн: М. В найближчому майбутньому можна очікувати що Європа почне впроваджувати мультипрограмне супутникове цифрове ТВ мовлення високої чіткості для якого ймовірно...