76279

Непарная вена

Доклад

Медицина и ветеринария

zygos начинается в брюшной полости являясь непосредственным продолжением правой восходящей поясничной вены v. Последняя начинается из мелких вен области крестца и поясницы которые анастомозируют с венами наружного позвоночного сплетения и поясничными венами из системы нижней полой вены. Притоки непарной вены: 1. Верхние диафрагмальные вены vv.

Русский

2015-01-30

43.26 KB

0 чел.

Непарная вена, v. azygos, начинается в брюшной полости, являясь непосредственным продолжением правой восходящей поясничной вены, v. lumbalis ascendens dextra. Последняя начинается из мелких вен области крестца и поясницы, которые анастомозируют с венами наружного позвоночного сплетения и поясничными венами (из системы нижней полой вены). Правая восходящая поясничная вена располагается справа от тел позвонков около межпозвоночных отверстий. В грудную полость она проникает через отверстие между медиальной и промежуточной ножками диафрагмы. В ее устье имеются полулунные клапаны.

Непарная вена лежит в заднем средостении справа от грудной аорты, позади пищевода, на правой или передней поверхности тел XII–IV грудных позвонков. На уровне IV–V грудных позвонков непарная вена проходит позади правого корня легкого, затем огибает сверху правый бронх и впадает в верхнюю полую вену.

Притоки непарной вены:

1. Подреберная вена, v. subcostalis, располагаетсяпод XII ребром и впадает в восходящую поясничную вену при прохождении ее через диафрагму.

2. Верхние диафрагмальные вены, vv. phrenicae superiores, впадают в непарную вену при прохождении ее через диафрагму.

3. Перикардиальные вены, vv. pericardiacae, в количестве 3–4, тонкие,впадают в начальный отдел непарной вены.

4. Медиастинальные вены, vv. mediastinales, в количестве 5–6, тонкие,короткие, вливаютсяв различные участки непарной вены.

5. Пищеводные вены, vv. oesophageales, в количестве 4–7, впадают в непарную вену, частично в вены позвоночного сплетенияна протяжении X–V грудных позвонков.

6. Бронхиальные вены, vv. bronchiales, в количестве 2–3, отводят кровь от бронхов и паренхимы легкого, впадают в непарную вену на уровне V, иногда IV грудного позвонка.

7. XI–IV правые задние межреберные вены, vv. intercostales posteriores dextrae, впадают в непарную вену на уровне головки каждого ребра.

8. Правая верхняя межреберная вена, v. intercostalis superior dextra, впадает в конечную часть непарной вены. Анастомозирует с венозными сплетениями позвоночного столба.

9. Полунепарная вена, v. hemiazygos, является наиболее крупным притоком непарной вены. Формируется из левой восходящей поясничной вены, v. lumbalis ascendens sinistra, которая начинается в брюшной полости и анастомозирует с поясничными венами. В грудную полость v. lumbalis ascendens sinistra проходит через отверстие в диафрагме между левыми медиальной и промежуточной ножками. В грудной полости располагаетсяслева от позвоночника и впадает в непарнуювену, прекидываясь через тело VIII или IX грудного позвонка. В полунепарную вену вливаютсялевые задние XI—VII межреберные вены, vv. intercostales posteriores sinistrae, анастомозирующие с позвоночными венозными сплетениями, добавочная полунепарная вена, v. hemiazygos aсcessoria, образующаяся из VI–III левых задних межреберных вен, тонкие пищеводные вены, vv. oesophageales, медиастинальные вены, vv. mediastinales, бронхиальные вены, vv. bronchiales, перикардиальные вены, vv. pericardiacae.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59467. Захист прав людини у Європі та світі 70.5 KB
  Всі люди створені рівними і наділені Творцем певними невідємними правами до яких належать життя свобода і прагнення до щастя. Документ 2 З Декларації прав людини і громадянина. забуття прав людини і неповага до них є єдиними причинами суспільних негараздів і вад уряду.
59468. Європейський союз 149.5 KB
  Будівництво Європи без кордонів почалося тоді коли у 1951 році шість держав підписали в Парижі угоду про заснування Європейського обєднання вугілля і сталі Бельгія Італія Люксембург Нідерланди Німеччина та Франція продовжується сьогодні і триватиме ще не одне десятиліття.
59469. Європейська культурна спадщина 51 KB
  Якими міжнародними документами в Європі регулюються проблеми культурної спадщини Чому потрібно зберігати культурноісторичну спадщину ІІ. У 1991 році Рада Європи офіційно запровадила щорічні вересневі Дні європейської спадщини...
59470. Релігія в житті сучасного європейця 102.5 KB
  Релігія явище дуже складне і має соціальний характер тобто воно виникло в суспільстві цілком закономірно й існує разом з ним. Слово релігія походить від латинського religio що означає звязок.
59471. Релігійні, етнічні, мовні конфлікти та їх вирішення у європейському домі 83.5 KB
  На цьому уроці Ви дізнаєтесь: Про причинно-наслідкові звязки конфліктів у Європі. Які заходи для врегулювання та попередження конфліктів провадяться в європейських державах. Чи існує загроза виникненню етнічних конфліктів в Україні В яких саме регіонах.
59472. Освіта. Європейський вимір 88.5 KB
  Які особливості освіти європейського виміру. Основи європейської освіти було закладено в часи Античності вони збереглися в епоху Середньовіччя були розвинуті в новий час. Освіта в Європі освіта для Європи Формування індустріального та інформаційного суспільства...
59473. Українці – співтворці європейської культури 411 KB
  До списку Світової культурної спадщини було включено собор Софії Київської Києво-Печерську Лавру та історичний центр міста Львова. Собор Святої Софії у Києві Красуня-церква біла наречена Що загубилась на стежках небесних...
59474. Проблеми війни і миру та їхній прояв в історії Європи 41 KB
  Свого часу Леонардо да Вінчі зробив досить невтішний прогноз щодо розвитку людства: На землі завжди будуть відбуватися руйнівні війни Ні на землі ні під нею ні під водою не залишиться нічого не ушкодженого. Та серед цієї безлічі воєн гігантськими вершинами височать дві...
59475. Демографічна проблема 39 KB
  Потім відбулося неймовірне: кількість населення Землі почала збільшуватись фантастичними вибухоподібними темпами. Зявились песимістичні прогнози перенаселення планети. населення світу уже складали 4 млрд.