76280

Внутренняя яремная вена

Доклад

Медицина и ветеринария

В области шеи внутренняя яремная вена является самым крупным стволом. Вена располагаетсяв составе сосудистонервного пучка шеи латеральнее общей сонной артерии и блуждающего нерва. В области шеи внутренняя яремная вена получает непостоянные внечерепные притоки.

Русский

2015-01-30

66.65 KB

0 чел.

Внутренняя яремная вена, v. jugularis interna, начинается в области яремного отверстия, являясь непосредственным продолжением сигмовидного синуса, sinus sigmoideus. Она собирает кровь от области головы и шеи. В частности, от области головы во внутреннюю яремную вену оттекает кровь от синусов твердой мозговой оболочки, от костей свода черепа, эмиссарных вен, венозных сплетений основания черепа, оболочек головного мозга, вещества головного мозга, от глазницы и ее содержимого, а также от органа слуха и равновесия. Вены от всех перечисленных структур составляют внутричерепные притоки внутренней яремной вены.

В области шеи внутренняя яремная вена является самым крупным стволом. Стенка вены тонкая, легко спадается. Вена располагаетсяв составе сосудисто-нервного пучка шеи латеральнее общей сонной артерии и блуждающего нерва. Сосудисто-нервный пучок шеи окружен париетальным листком внутришейной фасции. В устье вены имеется от одного до трех полулунных клапанов, на остальном протяжении клапаны отсутствуют. В области шеи внутренняя яремная вена получает непостоянные внечерепные притоки. На уровне грудино-ключичного сустава она соединяется с подключичной веной, образуя венозный угол, angulus venosus. В левый венозный угол впадает грудной проток, ductus thoraсicus, в правый — правый лимфатический проток, ductus lymphaticus dexter. В нижнем отделе внутренняя яремная вена прикрыта грудино-ключично-сосцевидной мышцей.

Внечерепные притоки:

1. V. facialis, лицевая вена. Притоки ее соответствуют разветвлениям a. facialis и несут кровь от различных образований лица.

2. V. retromandibularis, занижнечелюстная вена, собирает кровь из височной области. Далее книзу в v. retromandibularis впадает ствол, выносящий кровь из plexus pterygoideus (густое сплетение между mm. pterygoidei), после чего v. retromandibularis, проходя через толщу околоушной железы вместе с наружной сонной артерией, ниже угла нижней челюсти сливается с v. facialis. 3. Vv. pharyngeae, глоточные вены, образуя на глотке сплетение (plexus pharygneus), вливаются или непосредственно в v. jugularis interna, или впадают в v. facialis.

4. V. lingualis, язычная вена, сопровождает одноименную артерию.

5. Vv. thyroideae superiores, верхние щитовидные вены, собирают кровь из верхних участков щитовидной железы и гортани.

6. V. thyroidea media, средняяя щитовидная вена, отходит от бокового края щитовидной железы и вливается в v. jugularis interna.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55787. ПОЛІТИКА ВЛАДИ У ЦАРИНІ КУЛЬТУРИ В 1921-1928 рр. УКРАЇНІЗАЦІЯ (КОРЕНІЗАЦІЯ) 311 KB
  Мета: методична – удосконалення методики проведення лекціїдіалогу та активізації пізнавальної діяльності студентів шляхом використання групових форм роботи...
55788. Які правила визначають гармонію людини із собою та найближчим оточенням 245 KB
  Стежка Правдивості Команди слухають визначення понять Додаток 3 які вивчали на попередніх уроках етики потім радяться 30 секунд і записують кожне слово на окремому аркуші паперу.
55789. Розвиток розумових здібностей учнів засобами математики 4.37 MB
  Система роботи вчителя на уроці Документи які відображають офіційну оцінку роботи вчителя. З певністю можу сказати що наукове товариство дає навички роботи з науковою літературою ресурсами Інтернету вчить учнів формулювати свої думки планувати роботу. Організація науководослідної роботи учнів та вчителів Положення про роботу наукового товариства Інтелект Загальні положення Наукове товариство Інтелект об’єднує учнів школи зацікавлених у підвищенні свого інтелектуального та культурного рівня які...
55790. Розвиток здібностей школярів до словесної творчості на уроках української літератури в 5 класі 101 KB
  Як запалити у дитини вогник творчого розповідання У педагогічній науці і практиці постійно ведеться інтенсивний пошук дієвих і цікавих дітям методів і прийомів навчання спрямованих на розвиток їхньої словесної творчості.
55791. Развитие творчества и художественных способностей детей средствами изобразительной деятельности 44.5 KB
  На все руки мастер Если краска есть у вас Кисть не обязательна: Можно пальцем рисовать Просто замечательно Пальцем я зеленой краской Нарисую огурец Помидорку красной краской Вот какой я молодец...
55792. Розвиток критичного мислення школярів на уроках української літератури. Як вчити добувати необхідну інформацію з друкованого джерела та критично її осмислювати 56.5 KB
  Метод Читання тексту з позначками. Метод Читання в парах Узагальнення в парах. Ця стратегія розрахована на читання тексту в парах і є ефективною при роботі з художніми творами.
55793. Розвиток процесів сприймання у молодших школярів на уроках природознавства 58 KB
  Для розвитку процесів сприймання варто використовувати спеціальні прийоми вправи завдання. Для розвитку такої чутливості необхідно привчати школярів насамперед прислухатися й розрізняти...
55794. Розвиток розумових та творчих здібностей учнів шляхом використання методів розвиваючого навчання 106 KB
  Головне щоб вони відповідали змісту матеріалу та віку учнів збагачували знання розвивали науковий світогляд мислення практичні вміння а отже й активність.
55795. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики через організацію проектної діяльності 53 KB
  Проектний метод дозволяє реалізувати проблемне навчання що активізує і поглиблююче пізнання дозволяє навчати самостійного мислення і діяльності системному підходу в самоорганізації...