76287

Важнейшие группы лимфатических узлов и лимфатические стволы грудной полости

Доклад

Медицина и ветеринария

Париетальные: Nodi lymphtici prsternles420 Собирает лимфу от тканей передней грудной стенки плевры перикарда нижние и верхние диафрагмальные узлы сосуды молочной железы и диаф. узлы плечеголовные вены и в левый яремный ствол и в предаортальные лимф. узлы. Отток в ductus thorcicus и шейные узлы .

Русский

2015-01-30

31 KB

0 чел.

Важнейшие группы лимфатических узлов и лимфатические стволы грудной полости.

Париетальные:

 1.  Nodi lymphatici parasternales(4-20) 

Собирает лимфу от тканей передней грудной стенки, плевры, перикарда, нижние и верхние диафрагмальные узлы, сосуды молочной железы и диаф. повер. печени.

Отток в правый яремный ствол и в предвенозные лимф. узлы (плечеголовные вены) и в левый яремный ствол и в предаортальные лимф. узлы.   

 1.  …..intercostales (1-5) по ходу a. intercostalis post.  

Отток в ductus thoracicus и шейные узлы

 1.  ….phrenici sup. – в месте прохождения через диафрагму нижней полой вены и вокруг перикарда.
 •  prepericardiales (1-7)
 •  … postpericardiales(2-10)
 •  … pericardiales laterals (2-4)

Отток  в окологрудинные, задние средостенные, трахеобронхиальные, бронхолегочные лимф. узлы.

Висцеральные :

1…mediastenales ant. (4-30)

 •  Превенозные
 •  Предаорто-каротидные
 •  Узлы горизонтальной цепочки

Перикард, сердце, вилочковая железа, бронхолегочные трахеобронхиальные узлы.

Отток в грудной проток(ГП)

2 … mediastenalis post. (5-15)

Узлы

 •  Околопищеводных
 •  Околоаортальных
 •  Межаортопищеводных уз

Отток в грудной проток и ниж. Трахеобронхиальный и бронхолегочные узлы

3…. Bronchopulmonales(5-20)

Отток в ГП или превенозные узлы.

4…. Tracheobronchiales inf. (4-10)

Отток в верхние трахеобронхиальные уз.

5… ….. Tracheobronchiales sup.(5-30)

Отток правой стороны в выносящие сосуды ( бронхосредостенный ствол)

Левой стороны в ГП.

(4-30)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70926. Маркетингові дослідження, планування збуту і контролю продукції 79 KB
  Збут підприємством свого товару це процес реалізації промислової продукції з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку виручки. Планування збуту полягає у визначенні характеру нових товарів та їх параметричних рядів співвідношення обсягів випуску старих і нових виробів...
70927. Планування виробництва продукції 131 KB
  Структура й показники виробничої програми підприємства Важливим розділом поточного плану підприємства є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції. Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції у плановому періоді який за номенклатурою...
70928. Оперативно-календарне планування і контроль 100 KB
  Основними завданнями оперативно-календарного планування на підприємстві є: забезпечення ритмічного виробництва відповідно до встановлених обсягів та номенклатури виготовлення і збуту продукції; забезпечення рівномірності та комплектності завантаження устаткування...
70929. Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Постачання матеріально-технічних ресурсів на робочі місця 247 KB
  Вивчення ринку сировини й матеріалів. Запаси матеріалів та регулювання їхніх обсягів. Однак служба матеріальнотехнічного забезпечення повинна перевіряти замовлення виробничих підрозділів з огляду на відповідність замовлених матеріалів технічним умовам та даним обліку наявних...
70930. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю 176 KB
  Виробнича потужність підприємства -– це потенційно максимально можливий випуск продукції необхідної номенклатури і якості протягом планового періоду при повному завантаженні обладнання та виробничих площ у прийнятому режимі роботи з урахуванням застосування передової технології організації...
70931. Виробнича інфраструктура 248 KB
  Прикладом є виробництво різних видів енергії та тепла деталей для ремонту обладнання технологічного оснащення та інструменту. Виробнича програма енергетичного цеху в натуральних показниках охоплює такі види робіт: виробництво та розподіл електричної енергії в умовах...
70932. Витрати виробництва 112.5 KB
  Залежність витрат від зміни обсягів господарської діяльності Обсяг господарської діяльності Змінні витрати Постійні витрати Витрати по підприємству разом по підприємству на одиницю продукції разом по підприємству на одиницю продукції разом по підприємству на одиницю...
70933. Фінансове планування і контроль на підприємстві 162.5 KB
  Перелік основних бюджетів підприємства за їхнім цільовим призначенням Операційні Фінансові бюджет доходу; бюджет виробництва продукції виробнича програма; бюджет прямих матеріальних витрат; бюджет обсягів придбання матеріалів; бюджет витрат на оплату праці; бюджет загальновиробничих витрат...
70934. Планування і контроль оновлення продукції 134 KB
  В умовах ринкової економіки планування виробничої діяльності підприємства орієнтується на максимальне задоволення попиту потенційних споживачів продукції (робіт, послуг). Протягом свого життєвого циклу продукція на ринку переживає декілька етапів.