76288

Грудной лимфатический проток. Главные группы лимфатических узлов и лимфатические стволы брюшной полости

Доклад

Медицина и ветеринария

Gоясничные лимфатические узлы, nodi lymphoidei lumbales, располагаются забрюшинно около аорты и нижней полой вены (в поясничные лимф узлы оттекает лимфа от нижних конечностей, стенок и органов малого таза, стенок и органов брюшной полости, в частности, в них впадают выносящие сосуды от желудочных, ободочных, брыжеечных, чревных лимфатических узлов). Отток лимфы из поясничных лимфатических узлов осуществляется в правый и левый поясничные стволы, которые дают начало грудному протоку.

Русский

2015-01-30

76.49 KB

1 чел.

Грудной лимфатический проток. Главные группы лимфатических узлов и лимфатические стволы брюшной полости.

Грудной проток, ductus thoracicus, препарируют медиальнее от v. azygos

(позади пищевода). Он начинается в брюшной полости на уровне I или

II поясничных позвонков расширением - млечной цистерной, cisterna chyli.

В грудную полость он проходит через hiatus aorticus диафрагмы. На уровне

IV грудного позвонка грудной проток отклоняется влево, проходит позади

дуги аорты, на уровне I грудного - VII шейного позвонков он поворачивает

кпереди и впадает в левый венозный угол. Этот угол образован слиянием

левой подключичной и левой внутренней яремной вен.

Лимфатические узлы брюшной полости делят на две группы:

париетальные (пристеночные) и висцеральные (внутренностные), почти все располагаются по ходу одноименных сосудов.

Париетальные лимфатические узлы, nodi lymphoidei parietales:

1- нижние надчревные лимфатические узлы, nodi lymphoidei epigastrici

Inferiores;

2- поясничные лимфатические узлы, nodi lymphoidei lumbales,

располагаются забрюшинно около аорты и нижней полой вены (в поясничные лимф узлы оттекает лимфа от нижних конечностей, стенок и органов малого таза, стенок и органов брюшной полости, в частности, в них впадают выносящие сосуды от желудочных, ободочных, брыжеечных, чревных лимфатических узлов). Отток лимфы из поясничных лимфатических узлов осуществляется в правый и левый поясничные стволы, которые дают начало грудному протоку.

3- нижние диафрагмальные лимфатические узлы, nodi lymphoidei phrenici

inferiores.

Висцеральные лимфатические узлы брюшной полости, nodi lymphoidei

viscerales: собирают лимфу в основном от органов пищеварительной системы; располагаются по ходу непарных вен висцеральных ветвей брюшной части аорты

1- желудочные лимфатические узлы, nodi lymphoidei gastrici, расположены

преимущественно по ходу сосудов, васкуляризирующих орган;

2- панкреатические лимфатические узлы, nodi lymphoidei pancreatici,

3- селезеночные лимфатические узлы, nodi lymphoidei splenici (lienales);

4- панкреато-дуоденальные лимфатические узлы, nodi lymphoidei раncreaticoduodenales;

5- печеночные лимфатические узлы, nodi lymphoidei hepatici, находятся

в составе печеночно-дуоденальной связки;

6- желчнопузырные узлы, nodi lymphoidei cystici, располагаются возле

шейки желчного пузыря;

7- чревные лимфатические узлы, nodi lymphoidei coeliaci, располагаются

около чревного ствола;

8- верхние брыжеечные лимфатические узлы, nodi lymphoidei mesenterici

superiores, располагаются в брыжейке тонкой кишки по ходу одноименной

артерии и ее ветвей;

9- слепокишечные лимфатические узлы, nodi lymphoidei caecales,

располагаются в области передней и задней стенок слепой кишки;

10- подвздошно-ободочные лимфатические узлы, nodi lymphoidei ileocolici,

располагаются по ходу одноименной артерии;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

39927. Соціальні мережі 100.5 KB
  З цієї зачатковою нейромережі виріс колосальний коллаборативный інтерфейс обєднуючий всю цивілізацію механізм здібний до пізнання і відчуття могутніший ніж всі попередні винаходи. Але не тільки: Інтернет виступив майданчиком на якому люди об'єднані в тісні взаємодіючі мережі змогли користуючись лише віртуальними сервісами змінити реальність. Іншими словами віртуальне нарешті вийшло за межі комп'ютерної мережі і стало реальним знайшло відчутні риси політичну потужність здатну управляти реальністю.
39928. Блог 235.5 KB
  Підтримка російського WordPress. Тут ви знайдете найсвіжішу версію російського WordPress. Форум підтримки російського WordPress. Розсилка Використовуєм WordPress для створення свого сайту .
39929. Вікіпедія – модель обміну знаннями 48.5 KB
  Проте ситуація склалася набагато краще причому не тільки для окремо узятої Вікіпедії але і для модного тренда в цілому.0 то завжди називають вікі це один з його елементів. Кінець 80 х років минулого століття вважають початком розробки першої в світі вікітобто тоді коли Каннінгем працював над проектом HyperCrd.
39930. НОВИННІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ В ІНТЕРНЕТ 45.5 KB
  Найпоширеніший формат отримав назву RSS що означає Relly Simple Syndiction Rich Site Summry хоча спочатку він називався RDF Site Summry. Спочатку RSS створювався компанією Netscpe для порталу Netcenter як один з перших XMLдодатків але потім став використовуватися на багатьох інших сайтах. Живі журнали що працюють в Інтернет використовують RSS як інструменту оперативного представлення своїх оновлень. Специфікації окремих версій формату RSS приведені на таких Webсторінках: RSS 0.
39931. Загальна характеристика масовоінформаційної діяльності 144.5 KB
  Професіональної а не професійної тобто комунікації яка відбувається не у певній професійній сфері а на високому рівні майстерно як належить професіоналові знавцю правил спілкування й мовлення. Отже передбачається що ви після вивчення цієї дисципліни та багатьох інших протягом 45 років маєте стати висококваліфікованими фахівцями з питань масової комунікації. Як бачимо ідея єдності об єднання зв язку зі спільнотою є визначальною для поняття комунікації або спілкування.
39932. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІА 142.5 KB
  Нормою стали дотації і спонсорські вкладення у ЗМІ за так зване інформаційне забезпечення ангажованість видань і телерадіопрограм порушення етичних норм серед журналістів. Основна частина населення країни близька до того що незабаром буде позбавлена доступу до друкованого слова а отже і до інформації про соціальноекономічне політичне і духовне життя України про події за рубежем. Крім того у декларації зазначається що âзгідно зі ст. 19 Загальної декларації прав людини започаткування підтримка та зміцнення незалежної...
39933. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 55.5 KB
  Суспільство здебільшого набирає рис постіндустріального інформаційного а оскільки історія людства крім всього іншого є історією боротьби за владу панування то в контексті нинішньої ситуації влада опиняється в руках тих хто має доступ до інформації ідентифікації внутрішнього світу людини й змістових картин. Під засобами масової інформації далі ЗМІ розуміють газети журнали теле і радіопрограми кінодокументалістику інформаційні агенції інші періодичні форми публічного розповсюдження масової інформації. Зрозуміло що діяльність ЗМІ...
39934. Історія розвитку комунікаційних технологій та їх вплив на Інтернет 49.5 KB
  Наголос робиться не техногогії як такій що не раз радикально змінювалась а розглядається неспадаючий ріст кількості комунікацій еволюція типу інформації що пересилається відношення людей до кумунікаційних технологій та еволюція ціноутворення. В той же час спрощується схема ціноутворення. Схеми ціноутворення що спрямовані на предоставлення диференційованих рівнів послуг навряд чи матимуть місце в майбутньому. Уподобання користувачів полягають в готовності платити більше за простими схемами ціноутворення.
39935. Рода связи, виды связи. Условные знаки 60.71 KB
  2: радиосвязь радиорелейная связь тропосферная связь спутниковая связь проводная связь волоконнооптическая связь сигнальная связь. Радиосвязь это род связи который реализуется с использованием радиосредств земных и ионосферных радиоволн. Радиосвязь является важнейшей а во многих случаях единственной связью способной обеспечивать управления частями и подразделениями в самой сложной обстановке и при нахождении командиров в движении. Радиорелейная связь это род связи который реализуется с использованием радиорелейных средств связи...