76289

Лимфатическое русло и вены нижней конечности

Доклад

Медицина и ветеринария

Различают поверхностные и глубокие вены нижней конечности имеющие многочисленные клапанынаправляют кровь в глубокие вены между собой соединяются анастомозами коммуникантные вены vv.Поверхностные вены: начинаются из венозных сплетений пальцев стопы которые впадают в тыльную венозную дугу стопы rcus venosus dorslis pedis. От этой дуги берут начало большая и малая подкожные вены ноги.

Русский

2015-01-30

389.82 KB

3 чел.

Лимфатическое русло и вены нижней конечности.

Различают поверхностные и глубокие вены нижней конечности, имеющие многочисленные клапаны(направляют кровь в глубокие вены), между собой соединяются анастомозами (коммуникантные вены, vv.communicantes).

1.Поверхностные вены: начинаются из венозных сплетений пальцев стопы, которые впадают в тыльную венозную дугу стопы, arcus venosus dorsalis pedis. От этой дуги берут начало большая и малая подкожные вены ноги. На подошвенной поверхности – подошвенная венозная сеть, rete venosum plantare (анастомозирует с , arcus venosus dorsalis pedis)

  1.  Большая подкожная вена, v.saphena magna (начинается спереди от медиальной лодыжки и поднимается вверх по медиальной поверхности голени, огибает сзади медиальный надмыщелок и идет по переднемедиальной поверхности бедра и впадает в бедренную вену). В нее впадают:
  2.  Наружные половые вены, v. pudenda externa
  3.  Поверхностная вена, окружающая подвздошную кость, v. circumflexa ilium superfacialis
  4.  Поверхностная надчревная вена, v. epigastrica superfacialis
  5.  Поверхностные дорсальные вены полового члена(клитора), vv. dorsales superficialis penis/clitoridis
  6.  Передние мошоночные(губные)вены, vv. scrotales/labiales anteriores

  1.  Малая подкожная вена, v. saphena parva, является продолжением наружной краевой вены стопы (v. marginalis lateralis). В нее впадают поверхностные вены заднелатераной поверхности голени. Достигнув подколенной ямки, v. saphena parva вливается в подколенную вену.

2. Глубокие вены: глубокие вены попарно сопровождают одноименные артерии, исключение составляют глубокая вена бедра(v.profunda femoris), подколенная вена(v.poplitea), бедренная вена(v.femoralis), которые представлены одиночными стволами.

Выделяют три группы лимфатических узлов:

  1.  Подколенные: от них лимфа оттекает в глубокие лимфатические сосуды нижней конечности
  2.  Поверхностные паховые: в глубокие паховые лимфатические сосуды
  3.  Глубокие паховые: около бедренной вены, лимфа оттекает в наружные подвздошные лимф узлы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2456. Особові займенники. Їх відмінювання. Приставний Н у формах особових займенників. Використання особового займенника ВИ у ввічливому значенні при звертанні до однієї особи. 103 KB
  Мета організації уроку. Сформувати в учнів знання про особові займенники на основі набутих знань про займенники та їх розряди і вміння відмінювати особові займенники.
2457. Докладний переказ тексту з творчим завданням 85 KB
  Мета організації уроку. Формувати в учнів вміння розпізнавати тексти різних стилів мовлення і визначати їхні основні ознаки, розвивати увагу, логічне мислення, навчити школярів сприйняттю та відтворенню текстів, складати плани різних видів, розрізняти в тексті основну і побіжну інформацію, сприяти збагаченню й уточненню словникового запасу школярів, навчити дитину розподіляти зміст на речення й слова.
2458. Відокремлене узгоджене і неузгоджене означення 95.5 KB
  Мета організації уроку: закріпити в учнів знання про означення та його види, сформувати знання випадків відокремлення узгоджених та неузгодженних означень, навчити учнів відокремлювати узгоджені та неузгодженні означення.
2459. Відокремлені прикладки, урок для 8 класу 76.5 KB
  Мета організації уроку: сформувати в учнів поняття про відокремлену прикладку на основі відтворення і поглиблення знань, умінь і навичок учнів з тем, отриманих на попередніх заняттях, навчити восьмикласників обґрунтовано вживати розділові знаки при відокремлених прикладках, знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на вивченні правила.
2460. Особливості побудови наукового і художнього описів. Опис тварини. Усний вибірковий переказ тексту, що містить опис тварини 35.72 KB
  Мета організації уроку. Сформувати в учнів поняття про особливості побудови художнього і наукового описів тварини, навчити правильно будувати текст-опис тваринки, знаходити основне, неповторне в образі тваринки і описувати свої спостереження, навчити школярів сприйняття та відтворення текстів, що містять опис тварини.
2462. Присвійні, вказівні займенники, їх відмінювання 74 KB
  Мета організації уроку. Сформувати в учнів поняття присвійних та вказівних займенників, уміння їх відмінювати.
2463. Відокремлені додатки 59.5 KB
  Мета організації уроку. Сформувати поняття про відокремлений додаток, навчити оформляти відокремлені додатки на письмі та використовувати набуті уміння на практиці.
2464. Степан Васильченко. Свекор 54 KB
  Ознайомити учнів з фактами життя письменника, які вплинули на формування світогляду, специфікою його майстерності та із змістом оповідання Свекор, розвивати навички виразного читання, переказу прозових творів; виховувати почуття любові, злагоди, взаємодопомоги та турботи у сім’ї.