76292

Сердце, cor, cardia

Доклад

Медицина и ветеринария

По пути к сердцу получает кровь из многих вен. ven cv superior идущая от головы короткая вена впадающая в правое предсердиеи собирающая венозную кровь от верхней части тела от головы шеи и верхних конечностей а также венозную кровь от лёгких и бронхов через бронхиальные вены впадающие сначала в v. hemizygos; частично собирает кровь и от стенок брюшной полости за счёт впадения в неё непарной вены.

Русский

2015-01-30

134.14 KB

0 чел.

Сердце, cor, cardia.

Atrium dextrum
: -v.cava inferior, v cava superior, sinus coronaries – ostium sinus coronarii между нижней полой и предсердно-желудочковым, venae cordis minimae.

Ventriculus dexter: ostium trunci pulmonalis – в truncus pulmonalis.

Atrium sinistrum – 4 vv.pulmonales.

Ventriculus sinister: ostium aorticum.

Аорта — основной артериальный ствол большого круга кровообращения. Аорта относится к артериям эластического типа. Стенка аорты хорошо снабжена сосудами и нервами. Аорта начинается от левого желудочка.  Начальный отдел аорты— восходящая аорта— протяженностью 5—6 см почти целиком находится внутри перикарда (ее иногда называют карди-аортой). Перекидываясь через левый бронх, дуга аорты на уровне IV грудного позвонка (перешеек аорты) переходит в нисходящую аорту. Нисходящая аорта в грудной полости лежит в заднемсредостении слева от позвоночника, затем отклоняется вправо и проходит через аортальное отверстие диафрагмы в брюшную полость, располагаясь спереди от позвоночника и слева от нижней полой вены. На уровне IV поясничного позвонка аорта отдает правую и левую общие подвздошные артерии.
Протяженность нисходящей аорты около 30 см, диаметр в среднем 2,5 см.

Легочный ствол, truncus pulmonalis, имеет длину 5—6 см и ширину до 3 см; он является продолжениемартериального конуса правого желудочка и начинается от отверстия легочного ствола. 

Нижняя полая вена (лат. vena cava inferior) — большая вена, открывающаяся в правое предсердие и собирающая венозную кровь от нижней части тела. Образуется слиянием правой и левой общих подвздошных вен.

Располагается сначала в забрюшинном пространстве, потом проходит через диафрагму и входит в среднее средостение. По пути к сердцу получает кровь из многих вен. Является наиболее крупной веной организма.

Верхняя полая вена (лат. vena cava superior) — идущая от головы короткая вена, впадающая в правое предсердиеи собирающая венозную кровь от верхней части тела (от головы, шеи и верхних конечностей, а также венозную кровь от лёгких и бронхов через бронхиальные вены, впадающие сначала в v. azygos et v. hemiazygos; частично собирает кровь и от стенок брюшной полости за счёт впадения в неё непарной вены).

Образуется слиянием правой и левой плечеголовных вен. Располагается в верхнем средостении.

Лёгочные вены несут артериальную кровь из лёгких в левое предсердие. Начавшись из капилляров лёгких, они сливаются в более крупные вены, идущие соответственно бронхам, сегментам и долям, и в воротах лёгких складываются в крупные стволы, по два ствола из каждого лёгкого (один — верхний, другой — нижний), которые в горизонтальном направлении идут к левому предсердию и впадают в его верхнюю стенку, причём каждый ствол впадает отдельным отверстием: правые — у правого, левые — у левого края левого предсердия. Правые лёгочные вены на пути к левому предсердию пересекают поперечно заднюю стенку правого предсердия.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56550. Є цінності, які за все дорожчі… Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-роздум на морально-етичну тему 73.5 KB
  Мета: формувати в учнів уміння і навички, які б сприяли вільному використанню засобів мови в будь-яких життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення власних висловлювань...
56552. Сценарій туристичного свята «Посвята в туристята» 235.5 KB
  Мета та завдання: сприяти залученню школярів до систематичних занять туризмом; згуртувати дітей в єдину команду, об’єднавши усіх її учасників єдиною творчою діяльністю; залучати учнів до творчої діяльності, впливати на особистість дитини; закріпити набуті туристичні знання, уміння і навички;
56553. Учнівський проект «Україна туристична» 45 KB
  Цілі проекту: навчальна: навчання учнів технологіям проектної діяльності; спонукаючи формуванню в учнів практичних знань і навиків; розвиваюча: розвивати вміння та навички самостійно відбирати систематизувати аналізувати інформацію...
56554. Інформаційна система 50.5 KB
  А поруч з капітаном в комп’ютерному крузі Помічники чудові його надійні друзі Хоч інформатику вони не так довго вивчають Про файли та курсори все необхідне знають Команда друга теж до змагань готова Там хлопці працьовиті їм невідома втома...
56555. Ігровий турнір «Через гру до безпеки життя» 202 KB
  Та команда котра першою правильно виконає завдання отримує 3б. Що ускладнює виконання кладки взимку низька температура снігопади ожеледь використання додаткового обладнання та інструментів Гра Піраміда...
56556. Сценарій позакласного заходу «Лицарський турнір» 122.5 KB
  Король Хлодвіг А зараз ми проведемо спортивний конкурс аби ви хоч трішки розім’ялись та показали хто спритніший в гонці на конях. Конкурс Найкращий гонец Учасники загону повинні за командою Герольда по одному пробігти на конях дистанцію на швидкість.
56557. Турнір знавців Франції 31.5 KB
  Мета заходу: практична: навчити учнів використовувати знання, отримані при вивченні теми; розвивати мовлєневі навички; освітня: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Франція»; розвивальна: розвивати пам’ять, логічне мислення, увагу...
56558. Турнір допитливих та кмітливих 50 KB
  Мета: закріпити знання з вивчених предметів; розвивати у дітей мовлення, пам'ять, кмітливість і старанність, уміння розгадувати ребуси, загадки; виховувати почуття відповідальності за команду.