76295

Дуга аорты, грудная часть аорты, их топография, ветви и межсистемные анастомозы

Доклад

Медицина и ветеринария

Дуга аорты грудная часть аорты их топография ветви и межсистемные анастомозы. Дуга аорты rcus orte расположена между местами отхождения плечеголовного ствола trunсus brchiocephliсus и левой подключичной артерии . На уровне IV грудного позвонка имеется сужение перешеек аорты isthmus orte. Дуга аорты являясь продолжением восходящей части аорты поворачивает влево и назад на уровне тела IV грудного позвонка переходит в нисходящую часть аорты.

Русский

2015-01-30

95.09 KB

1 чел.

3.4. Дуга аорты, грудная часть аорты, их топография, ветви и межсистемные анастомозы.

Дуга аорты, arcus aortae, расположена между местами отхождения плечеголовного ствола, trunсus brachiocephaliсus, и левой подключичной артерии, a. subclavia sinistra. На уровне IV грудного позвонка имеется сужение — перешеек аорты, isthmus aortae. Дуга аорты, являясь продолжением восходящей части аорты, поворачивает влево и назад, на уровне тела IV грудного позвонка переходит в нисходящую часть аорты. Дуга лежит позади рукоятки грудины, отделенная от нее в детском и юношеском возрасте вилочковой железой, у взрослого — жировой клетчаткой. Спереди от дуги аорты проходит левая плечеголовная вена, v.brachiocephalica sinistra; кзади от нее находится трахея (область бифуркации); снизу — легочный ствол в той части, где он делится на легочные артерии.

 

Ветви:

  1.  rr.tracheales;
  2.  rr.bronchiales;
  3.  truncus brachiocephalicus;
  4.  a.carotis communis sinistra;
  5.  a.subclavia sinistra

Грудная часть аорты, pars thoracica aortae, располагается слева от тел V–VIII грудных позвонков и спереди тел IX–XII грудных позвонков. Грудная часть аорты лежит в заднем средостении и находится в тесных топографических соотношениях с кровеносными сосудами и органами грудной полости. Слева от нее располагаются полунепарная вена и левая медиастинальная плевра, справа — непарная вена, грудной проток, прикрытые правой медиастинальной плеврой на протяжении X–XII грудных позвонков, спереди — правый блуждающий нерв, левый бронх и перикард. Взаимоотношения пищевода с аортой различны: на уровне IV–VII грудных позвонков аорта лежит слева и наполовину прикрыта пищеводом, на уровне VIII–XI позвонков — позади пищевода. Через hiatus aorticus диафрагмы аорта проникает в брюшную полость.

Ветви:

  1.  Висцеральные: rr.bronchiales, rr.oesophageales, rr.pericardiaci, rr.mediastinales.
  2.  Пристеночные: aa.intercostales posteriores, aa.phrenicae superiores,

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40981. Медична арахноеитомологія. Членистоногі та комахи-збудники і переносники збудників захворювань людини 46.5 KB
  Клас павукоподiбнi rchnoide Медичне значення мають представники скорпіонів павуків та кліщів. Медичне значення кліщів як збудників хвороб та переносниківзбудників захворювань людини :Розміри кліщівcrinдрібні .У багатьох кліщів голово груди і черевце зливаються в єдине ціле втрачаючи сегментацію .Ротовий отвір кліщівколючосисний або гризучесисний .
40982. Взаємовідношення мови й гендера 89.5 KB
  Мовна картина світу як результат пізнання та концептуалізації обєктивної дійсності Мові належить активна роль у культурі й пізнанні. Вона є унікальною здатністю людини що відрізняє її від будьяких інших живих істот і решти світу. Кожен народ посвоєму розчленовує фрагменти світу і посвоєму називає їх. Формується світ тих хто говорить цією мовою тобто формується концептуальна картина світу як сукупність знань про світ що є зафіксованими у лексиці граматиці фразеології.
40983. Охорона праці. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці 218.5 KB
  Охорона праці. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці. Поняття охорони праці за трудовим правом Загальновідомо що економічне зростання автоматично ще не веде до збалансованого економічного і соціального розвитку. Зміни що відбуваються у структурі зайнятості й попиту на робочу силу як і до становища працівника на робочому місці умов його праці ставлять підвищені вимоги до безпеки праці.
40984. Конфлікти в колективі 40.5 KB
  Тому проблема здебільшого полягає не в наявності самого факту конфлікту а в тому який характер він носить деструктивний чи конструктивний і яким чином розвязується. Конструктивна та деструктивна суть конфліктів Деструктивний конфлікт переводить причини що призвели до конфлікту на âособистостіâ. Дана установка не веде до вирішення конфлікту а навпаки його загострює зростає упередженість проти партнера напруга у взаємостосунках посилюються неприємні почуття та переживання виникають стреси та ін. Прикладом деструктивного...
40985. Трудові спори і порядок розв’язання 183.5 KB
  Поняття трудових спорів та їх класифікація При здійсненні відносин людей під час трудової діяльності між працівниками і власниками підприємств або уповноваженими ними органами можуть виникати й часто виникають різного роду непорозуміння. Перебудова виробничих і трудових відносин нові форми застосування і використання праці істотно вплинули не тільки на індивідуальні трудові відносини а й на структуру і зміст організаційноуправлінських відносин що виникають між власником підприємства або уповноваженою ним особою з одного боку і трудовим...
40986. 4-х комнатный жилой дом мансардного типа 103.5 KB
  Расширился ассортимент, и повысилось качество применяемых в отечественном строительстве отделочных материалов — всех видов керамической плитки, покрытий для пола и стен, а также керамических санитарных и санитарно-технических изделий.
40987. Мова і культура 148.5 KB
  Однак з іншого боку у самій матерії мови у ряду істотних характеристик мовної структури позначилася біологічна природа людини. Психофізіологічні можливості знакової діяльності людини зумовили багаторівневу організацію мови визначили кількісні параметри окремих рівнів наприклад обсяг фонологічної системи що коливається в різних мовах в інтервалі від 10 до 100 одиниць; обсяг словника в інтервалі від 10 тисяч до півмільйона слів; вияв надмірності в мові. Культура визначає план змісту мови. У молекулярній біології і семіотиці був виявлений...
40988. Стратегии позиционирования в маркетинге, стратегия эффективного позиционирования, проблемы разработки стратегии позиционирования 233 KB
  Целью данной работы является детальное изучение понятия позиционирования в маркетинге и рассмотрение стратегий позиционирования. Для достижения поставленной цели мною решались следующие задачи: раскрытие понятия позиционирования, выявления ключевых концепций и идей позиционирования
40989. ПОЛІТИЧНА ЛІНГВІСТИКА. МОВНА ПОЛІТИКА 115.5 KB
  Потрыбно постійно памятати що будьяке рішення щодо мови це політичне рішення яке має прийматися при одночасному врахуванні обєктивних комунікативних потреб й механізму групової ідентифікації. Крисін ставлять перед собою і таке завдання: регулювати розвиток і функціонування мови мов не покладаючись цілком на самоплин мовного життяâ. На нашу думку не самі соціолінгвісти регулюють розвиток і функціонування мови чи мов у суспільстві а держава її владні інститути. Сьогодні вже можна говорити про чітко окреслену...