76295

Дуга аорты, грудная часть аорты, их топография, ветви и межсистемные анастомозы

Доклад

Медицина и ветеринария

Дуга аорты грудная часть аорты их топография ветви и межсистемные анастомозы. Дуга аорты rcus orte расположена между местами отхождения плечеголовного ствола trunсus brchiocephliсus и левой подключичной артерии . На уровне IV грудного позвонка имеется сужение перешеек аорты isthmus orte. Дуга аорты являясь продолжением восходящей части аорты поворачивает влево и назад на уровне тела IV грудного позвонка переходит в нисходящую часть аорты.

Русский

2015-01-30

95.09 KB

1 чел.

3.4. Дуга аорты, грудная часть аорты, их топография, ветви и межсистемные анастомозы.

Дуга аорты, arcus aortae, расположена между местами отхождения плечеголовного ствола, trunсus brachiocephaliсus, и левой подключичной артерии, a. subclavia sinistra. На уровне IV грудного позвонка имеется сужение — перешеек аорты, isthmus aortae. Дуга аорты, являясь продолжением восходящей части аорты, поворачивает влево и назад, на уровне тела IV грудного позвонка переходит в нисходящую часть аорты. Дуга лежит позади рукоятки грудины, отделенная от нее в детском и юношеском возрасте вилочковой железой, у взрослого — жировой клетчаткой. Спереди от дуги аорты проходит левая плечеголовная вена, v.brachiocephalica sinistra; кзади от нее находится трахея (область бифуркации); снизу — легочный ствол в той части, где он делится на легочные артерии.

 

Ветви:

  1.  rr.tracheales;
  2.  rr.bronchiales;
  3.  truncus brachiocephalicus;
  4.  a.carotis communis sinistra;
  5.  a.subclavia sinistra

Грудная часть аорты, pars thoracica aortae, располагается слева от тел V–VIII грудных позвонков и спереди тел IX–XII грудных позвонков. Грудная часть аорты лежит в заднем средостении и находится в тесных топографических соотношениях с кровеносными сосудами и органами грудной полости. Слева от нее располагаются полунепарная вена и левая медиастинальная плевра, справа — непарная вена, грудной проток, прикрытые правой медиастинальной плеврой на протяжении X–XII грудных позвонков, спереди — правый блуждающий нерв, левый бронх и перикард. Взаимоотношения пищевода с аортой различны: на уровне IV–VII грудных позвонков аорта лежит слева и наполовину прикрыта пищеводом, на уровне VIII–XI позвонков — позади пищевода. Через hiatus aorticus диафрагмы аорта проникает в брюшную полость.

Ветви:

  1.  Висцеральные: rr.bronchiales, rr.oesophageales, rr.pericardiaci, rr.mediastinales.
  2.  Пристеночные: aa.intercostales posteriores, aa.phrenicae superiores,

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68917. Масиви та списки. Операції над масивами 118 KB
  Масив — це впорядкований набір даних. Кожен елемент масиву має індекс або ключ. Індекс (ключ) служить для однозначної ідентифікації елементу усередині масиву. У одному масиві не може бути двох елементів з однаковими індексами.
68918. Користувацькі функції 45 KB
  У будь-якій мові програмування існують підпрограми. У мові С вони називаються функціями, в асемблері — підпрограмами і викликаються інструкцією CALL, а в мові Pascal існує навіть два види підпрограм: процедури і функції.
68919. Передача параметрів функції 40 KB
  При виклику функції func потрібно обов’язково вказати всі три параметри оскільки вони є обов’язковими. У РНР функції можуть володіти необов’язковими параметрами або параметрами за умовчанням про них ми поговоримо трохи пізніше. Функція не може змінити параметрзначення тобто він доступний...
68920. Операції над рядками. Робота з датою та часом 97 KB
  Чим же хороші самі рядки в РНР На відміну від С переваги PHPрядків полягають в наступному: Рядок може містити будьякі символи. Нагадаю що рядок не може містити символи з кодом 0 оскільки перший такий символ трактується як кінець рядка.
68921. Робота з файлами та каталогами 71.5 KB
  Як і в будь-якій мові програмування, робота з файлом здійснюється в три етапи: Відкриття файлу — при цьому повертається ціле число — ідентифікатор (дескриптор) файлу. Подальше звернення до файлу здійснюється через дескриптор, а не по імені. Обробка файлу (читання або запис). Закриття файлу.
68922. СУБД MySQL. Поля та їх типи 77.5 KB
  Програмне забезпечення яке управляє базою даних створює нові бази даних таблиці а також дозволяє використовувати вже створені об’єкти називається системою управління базою даних СУБД. Проте для написання нескладних сценаріїв роботи з базою даних приведеного матеріалу буде досить.
68923. Створення таблиць. Робота з таблицями 58.5 KB
  Примітка. Детально про ключі ми поговоримо пізніше, а поки використовуватимемо таблиці без ключів. Як модифікатори можна використовувати наступні значення: NOT NULL — поле не може містити невизначеного значення (NULL), тобто поле повинне явно ініціалізувати; PRIMARY KEY — поле буде первинним ключем...
68924. Функції РНР для роботи з MYSQL 100 KB
  Всі параметри функції є необов’язковими, оскільки значення за умовчанням можна прописати в конфігураційному файлі php.ini. Якщо ви хочете вказати інші ім’я MySQL-вузла, ім’я користувача і пароль, ви завжди можете це зробити. Параметр $hostname може бути вказаний у вигляді вузол: порт.
68925. Структура програми в РНР. Стандартний вид РНР-сценарія 87 KB
  Це означає наступне: Обробка PHPкоду проводиться на стороні сервера ще до того як Web-сторінка буде передана браузеру. Виходить що PHP є транслюючим інтерпретатором або інтерпретуючим транслятором як кому більше подобається. Варто відзначити що PHP версії 3 був чистим...