76299

Артерии головного мозга. Артериальный круг мозга

Доклад

Медицина и ветеринария

Артериальный круг мозга Кровоснабжение головного мозга осуществляется ветвями внутренних сонных артерий позвоночных артерий. communicns posterior зрительный перекрест серый бугор ножки мозга гипоталамус таламус хвостатое ядро. cerebri posterior формируют сосудистое сплетение бокового и третьего желудочков мозга.

Русский

2015-01-30

92.47 KB

2 чел.

Артерии головного мозга. Артериальный круг мозга

Кровоснабжение головного мозга осуществляется ветвями внутренних сонных артерий, позвоночных артерий.

Ветви a.carotis interna:

 1.  a. communicans posterior- зрительный перекрест, серый бугор, ножки мозга, гипоталамус, таламус, хвостатое ядро.
 2.  a.choroidea anterior вместе с a.choroidea posterior ( ветвь a.cerebri posterior) – формируют сосудистое сплетение бокового и третьего желудочков мозга. Она снабжает кровью зрительный тракт, внутреннюю капсулу, чечевицеобразное ядро, гипоталамус, таламус, средний мозг
 3.  a.cerebri anterior- обонятельный мозг, мозолистое тело, кору лобной и теменной долей
 4.  a.cerebri media- лобная, височная, теменная доли и островок мозга.

Ветви a.vertebralis (из a.subclavia):

 1.  a.inferior posterior cerebelli- задний отдел нижней поверхности полушарий мозжечка

Ветви a.basilaris (из a.vertebralis):

 1.  a.inferior anterior cerebelli- передний отдел нижней поверхности полушарий мозжечка
 2.  a.superior cerebelli- дорсальная поверхность мозжечка
 3.  aa.pontis
 4.  aa.mesencephalicae
 5.  a.cerebri posterior- нажняя поверхность затылочной, височной долей полушарий большого мозга.

Артериальный круг мозга , circulus arteriosus cerebri (Willisii) – круговой артериальный анастомоз, расположенный над турецким седлом. Он окружает зрительный перекрест, серый бугор, сосочковые тела. Образован:

 1.  a. communicans anterior
 2.  aa.cerebri anteriores
 3.  aa.carotides internae
 4.  aa. communicantes posteriores
 5.  aa. a.cerebri posteriores


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68190. Удосконалення технології радіально-прямого видавлювання деталей зі сферичною порожниною із порошкових пористих заготовок 661.5 KB
  У сучасних умовах підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняного машинобудування пов’язано з удосконаленням технологій видавлювання для виготовлення біметалічних деталей які дозволяють одержати вироби високої якості з використанням вторинних ресурсів при мінімальних...
68191. Соціально-політичний розвиток Греції в умовах європейської інтеграції 165 KB
  Трансформація суспільної свідомості в бік визнання переваг демократичного ладу поступово призвела до переконання щодо необхідності більш активної участі у загальноєвропейських процесах свідченням чого став процес інтеграції Греції до структур ЄС.
68192. МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 483 KB
  Динамічні зміни в усіх сферах життєдіяльності, реформування освіти України та загальна інформатизація навколишнього середовища спонукають до переусвідомлення чинних і пошуку нових концептуальних засад щодо вдосконалення якості освіти.
68193. СИНТЕЗ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 1.97 MB
  Великий клас електромагнітних систем які знайшли широке застосування як основа електромагнітів електричних апаратів і інших електромеханічних пристроїв та механізмів являють собою електромагніти з осьовою симетрією.
68194. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У РОБОТІ НАД ТЕКСТОМ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 195 KB
  Проблема розвитку творчих здібностей особистості є однією з центральних у педагогіці оскільки прогрес суспільства це шлях творчого зростання долання стереотипів і вироблення нових нестандартних часто несподіваних рішень оригінальних підходів і шляхів їх втілення.
68195. ПАТОГЕНЕЗ ПОРУШЕННЯ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ ЗА УМОВ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 312 KB
  Глибокі й різноспрямовані дослідження СДС привели до розробки й впровадження ряду нових методів хірургічного лікування зокрема реваскуляризуючих операцій використання різноманітних ранових покрить та аплікацій на ранову поверхню стовбурових клітин аутофібробластів й різноманітних факторів росту...
68196. РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 891 KB
  Ринкові трансформації національної економіки, невід’ємною складовою яких є земельна реформа, зумовили серйозні зрушення у формах власності на землю і господарювання на ній. Ринкове середовище вимагає удосконалення процесів регулювання земельних відносин, чим підвищується актуальність обраної теми.
68197. МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 361.5 KB
  Сьогодні у нашій державі оподаткування нерухомості не відіграє значної фіскальної та соціальної ролі в порівнянні із зарубіжними країнами. Для зміцнення матеріальнофінансової бази місцевого самоврядування та нівелювання значної дохідної і майнової нерівності населення особливої...
68198. ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 2.24 MB
  Системне дослідження соціально-економічних процесів що відбуваються на рівні регіону передбачає виявлення галузевої структури учасників господарської діяльності визначення всіх структуроутворюючих підсистем та елементів їх аналіз і оцінка взаємного впливу.