76300

Верхнечелюстная артерия, ее топография, ветви и анастомозы

Доклад

Медицина и ветеринария

Топография: начинается у шейки нижней челюсти, пронизывает m.pterygoideus lateralis и скрывается в fossa pterygopalatina.

Русский

2015-01-30

1.51 MB

0 чел.

Верхнечелюстная артерия, ее топография, ветви и анастомозы.

A.maxillaris – одна из конечных ветвей a.carotis externa.

Топография: начинается у шейки нижней челюсти, пронизывает m.pterygoideus lateralis и скрывается в fossa pterygopalatina.

3 отдела:

1) челюстной (до вхождения в крыловидные мышцы)

2) крыловидный

3) крыловидно-небный

Ветви:

В 1 отделе:  

 1.  a.auricularis profunda -> кожа слухового прохода, барабанная перепонка, капсула височно-нижнечелюстного сустава;
 2.  a.tympanica anterior ->слизистая оболочка барабанной полости;
 3.  a.alveolaris inferior ->ч/з canalis mandibularis к зубам и десне -> a.mentalis к тканям нижней губы и подбородка
 4.  a.meningea media ->for.spinosum к твердой мозговой оболочке в области средней черепной ямки

Во 2 отделе (к одноименным мышцам):

 1.  a.masseterica
 2.  rr.pterygoidei
 3.  aa.temporales profundae->к m.temporalis
 4.  a.buccalis
 5.  a.alveolaris suoerior posterior->по внутрикостным каналам к коренным зубам верхней челюсти

В 3 отделе:

 1.  a.palatina descendens->ч/з canalis palatinus major к мышцам мягкого неба
 2.  a.infraorbitalis->ч/з fissure orbitalis inferior->canalis infraorbitalis (отдает ветви к резцам и клыкам верхней челюсти) к мягким тканям подглазничной области
 3.  a.sphenopalatina->слизистая оболочка полости носа

Анастомозирует с лицевой, поверхностной височной и глазной артериями.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5703. Методологічні засади статистики 134.5 KB
  Методологічні засади статистики План Загальне уявлення про статистику та короткі відомості із її історії Предмет статистики Основні категорії статистики Організація і завдання статистики Загальне уявлення про статистику та ко...
5704. Поняття, предмет, метод, система і функції конституційного права 103.5 KB
  Поняття, предмет, метод, система і функції конституційного права Для нормального життя люди постійно повинні їсти, пити, мати одяг, взуття, задовольняти свої духовні потреби. Тільки на цій основі вони можуть брати участь у виробництві. При цьому слі...
5705. Поняття професійної етики та її категорії 56.5 KB
  Поняття професійної етики та її категорії План Поняття про етику як науку. Основні категорії етики. Мораль як суспільне явище. Поняття про етикет та професійну етику. Етичний бізнес - це чесність, порядність, повага до п...
5706. Редагування текстів в MS Word 40.5 KB
  Редагування текстів Автозаміна Автозаміна - це автоматичне виправлення помилок і неправильних слів. Крім того, автозаміна дає змогу за допомогою кількох символів вставити великий текстовий фрагмент. Для настроювання механізму автозаміни потрібн...
5707. Інтернет як джерело банківської, фінансової і підприємницької інформації 131 KB
  Інтернет як джерело банківської, фінансової і підприємницької інформації Банківська і підприємницька інформація як підсистеми економічної інформації 1. Загальна характеристика дисципліни, її місце в системі підготовки бакалаврів зі спеціал...
5708. Педагогіка вищої школи як наука 74 KB
  Педагогіка вищої школи як наука План Предмет, категорії та основні завдання педагогіки вищої школи. Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук та її зв’язок з іншими науками. Сучасні методологічні аспекти педагог...
5709. Программирование на языках среднего уровня С/С++ 689 KB
  Предисловие Настоящий конспект лекций посвящен программированию на языках среднего уровня С/С++, в нем рассмотрен объектно-ориентированный подход программирования. Условно конспект лекций можно разделить на две части: первая часть посвящена основным...
5710. Теория государства и права. Теории происхождения и становления государства 209 KB
  Тема 1. Учение о государстве 1.1. Теории происхождения и становления государства. 2. Классовая теория, связывает происхождение государства с возникновением производительной экономики, получения избыточного продукта. Согласно её формуле, ...
5711. Основи охорони праці. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці в навчальних закладах 42.5 KB
  Предмет, структура, мета курсу Основи охорони праці Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Організація охорони праці у навчальних закладах. Охорона праці, згідно закону України Про охорону п...