76302

Подключичная артерия, ее топография, ветви и межсистемные анастомозы

Доклад

Медицина и ветеринария

Подключичная артерия ее топография ветви и межсистемные анастомозы. Подключичная артерия. Артерия покидает грудную полость через pertur thorcis superior образуя выпуклую кверху дугу огибающую купол плевры. После проникновения артерии в cvits xillris она получает название подмышечная артерия.

Русский

2015-01-30

710.65 KB

7 чел.

11. Подключичная артерия, ее топография, ветви и межсистемные анастомозы.

     Подключичная артерия, a. subclavia, справа начинается вместе с a. carotis communis dextra от truncus brachiocephalics, слева — непосредственно от arcus aortae. Артерия покидает грудную полость через apertura thoracis superior, образуя выпуклую кверху дугу, огибающую купол плевры. Выйдя на шею, она вступает в spatium interscalenum, и затем проходит под ключицей в sulcus a. subclavian позади одноименной вены. После проникновения артерии в cavitas axillaris она получает название — подмышечная артерия, a. axillaris. После выхода из cavitas axillaris данный сосуд получает наименование — плечевая артерия, a. brachialis. Таким образом, единая магистраль условно разделяется на три отрезка, которые описываются отдельно.

 1.  В области шеи a. subclavia проходит вместе с плечевым сплетением через spatium interscalenum, поэтому в ней можно различать три отдела:
 2.  первый — до входа ее в spatium interscalenum, отходят:
  1.   позвоночная (отдает rr. spinals, rr. musculares)
  2.  внутренняя грудная артерии
  3.   и щитошейный ствол (отдает a.thyroidea inferior, a. cervicalis ascendens, a. cervicalis superfacialis, a. suprascapularis)
 3.  второй — в этом пространстве, ( отходит реберно-шейный ствол)
 4.  третий — после выхода из него (отдает поперечную артерию шеи)

Подключичная артерия имеет следующие межсистемные анастомозы с внутренней и наружной сонными артериями:

 1.  артериальный круг большого мозга (Виллизиев);
 2.  thyroidea inferior (от tr. thyrocervicalis) и a. thyroidea superior (от a, carotis externa);
 3.  cervicalis ascendens, a. cervicalis profunda, a. vertebralis (от a. subclavia) и a. occipitalis (от a. carotis externa).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4104. Історія України. Соціально-політичні аспекти) 536.5 KB
  У посібнику розглядаються проблеми: соціальні структури і соціальні відносини в українському суспільстві в історичному контексті, їх роль в створенні оригінальної форми державності (до ХІХ ст.). Історія формування та діяльності громадських, культуро...
4105. Соціально політичні аспекти історії України 345 KB
  Історія формування та визначальні тенденції в розвитку освіти, науки, техніки як фундаментальних основ життя українського народу Лекція І. Історичні аспекти виникнення і функціонування освітних систем, становлення вищої освіти в Україні 1. Виникненн...
4106. Етнополітичний контекст української історії 676.5 KB
  Модуль І. Етнополітичний контекст української історії Лекція І. Історія та історіографія в еволюції, їх місце і роль в гуманізації діяльності людини. План Предмет та завдання історії України, її наукова періодизація. Еволюція концепцій з...
4107. Історичний поступ української держави 559 KB
  Історичний поступ української держави. Лекція. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення. Слов’янська держава Русів. Козацько-гетьманська держава – Військо Запорозьке. Сл...
4108. Соціальні технології в адміністративному менеджменті 259.46 KB
  Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни«соціальні технологіїв адміністративному менеджменті. Вступ маємістити:реальні причинита актуальністьвиборусаме цієїадміністратив...
4109. Соціальний простір як обєкт технологізації 460.65 KB
  Соціальний простір як об’єкт технологізації. Соціальний простір можна розглядати як безпосереднє поле взаємодії суспільства і особистості, енергія якого йде від соціуму, породжується рівнем його зрілості, спрямоване до особистості...
4110. Симетричні криптосистеми та криптоалгоритми 118.5 KB
  До нашого часу, криптографія займалася виключно забезпеченням конфіденційності повідомлень (тобто шифруванням) — перетворенням повідомлень із зрозумілої форми в незрозумілу і зворотнє відновлення на стороні одержувача, роблячи його неможливим для прочитання для того.
4111. Создание формул в Excel 83 KB
  Создание формул в Excel При вводе значений (не формул), которые начинаются с минуса или знака равенства, перед ними нужно поставить одинарную кавычку (апостроф) Чтобы значения типа 2/2 не превращались в даты, формат ячейки нужно установить текстовый...
4112. Секреты Excel. Использование функции 113.74 KB
  Секреты Excel. Использование функции Если Основное богатство табличного процессора Microsoft Excel составляют функции. С их помощью можно решить практически любую задачу, важно только верно их использовать и знать, что именно они умеют делать. Пре...