76302

Подключичная артерия, ее топография, ветви и межсистемные анастомозы

Доклад

Медицина и ветеринария

Подключичная артерия ее топография ветви и межсистемные анастомозы. Подключичная артерия. Артерия покидает грудную полость через pertur thorcis superior образуя выпуклую кверху дугу огибающую купол плевры. После проникновения артерии в cvits xillris она получает название подмышечная артерия.

Русский

2015-01-30

710.65 KB

10 чел.

11. Подключичная артерия, ее топография, ветви и межсистемные анастомозы.

     Подключичная артерия, a. subclavia, справа начинается вместе с a. carotis communis dextra от truncus brachiocephalics, слева — непосредственно от arcus aortae. Артерия покидает грудную полость через apertura thoracis superior, образуя выпуклую кверху дугу, огибающую купол плевры. Выйдя на шею, она вступает в spatium interscalenum, и затем проходит под ключицей в sulcus a. subclavian позади одноименной вены. После проникновения артерии в cavitas axillaris она получает название — подмышечная артерия, a. axillaris. После выхода из cavitas axillaris данный сосуд получает наименование — плечевая артерия, a. brachialis. Таким образом, единая магистраль условно разделяется на три отрезка, которые описываются отдельно.

 1.  В области шеи a. subclavia проходит вместе с плечевым сплетением через spatium interscalenum, поэтому в ней можно различать три отдела:
 2.  первый — до входа ее в spatium interscalenum, отходят:
  1.   позвоночная (отдает rr. spinals, rr. musculares)
  2.  внутренняя грудная артерии
  3.   и щитошейный ствол (отдает a.thyroidea inferior, a. cervicalis ascendens, a. cervicalis superfacialis, a. suprascapularis)
 3.  второй — в этом пространстве, ( отходит реберно-шейный ствол)
 4.  третий — после выхода из него (отдает поперечную артерию шеи)

Подключичная артерия имеет следующие межсистемные анастомозы с внутренней и наружной сонными артериями:

 1.  артериальный круг большого мозга (Виллизиев);
 2.  thyroidea inferior (от tr. thyrocervicalis) и a. thyroidea superior (от a, carotis externa);
 3.  cervicalis ascendens, a. cervicalis profunda, a. vertebralis (от a. subclavia) и a. occipitalis (от a. carotis externa).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68263. ОСОБЛИВОСТІ НЕОДНОРІДНИХ СТРУКТУР У ФЕРИТ-ГРАНАТОВИХ ПЛІВКАХ 417 KB
  Спінпереорієнтаційний фазовий перехід першого роду від осьової фази до кутової фази відбувається шляхом зародкоутворення нової фази у доменній межі початкової фази. Особливості СПФП пояснено уявленням про зародок нової фази як про статичний солітон розміри якого зростають зі зміною співвідношення між константами анізотропії.
68264. ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА У ПЕРІОДИЧНИХ ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАННЯХ (50-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ століття) 218 KB
  Зміст освіти знаходить своє відображення в шкільних підручниках через що вони теж відповідно змінюються. Однією з багатьох проблем які необхідно розвязати педагогічній науці на сучасному етапі є створення якісного шкільного підручника нового типу за змістом функціями принципами структурування змісту тощо.
68265. Алопластика післяопераційних ускладнених вентральних гриж великих розмірів 262.5 KB
  Однією з найбільш дискутабельних і актуальних проблем планової та ургентної хірургії на сьогоднішній день є лікування й реабілітація хворих на післяопераційні вентральні грижі. Зростання захворюваності на післяопераційні вентральні грижі у першу чергу пов’язано із застосуванням традиційних...
68266. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ 154 KB
  Захист виборчих прав свобод і законних інтересів забезпечується наявністю регламентованої адміністративної та судової процесуальної форми. Судовий порядок вирішення виборчих спорів забезпечує незалежність та неупередженість прийняття рішень гарантує їх обєктивність.
68267. Діалогічність свята (на прикладі культури народів Криму) 130 KB
  Актуальність дослідження свята як культурної форми зумовлена тим що воно завжди несе в собі позитивну емоційночуттєву компоненту що сприяє створенню справжньої конструктивної діалогічності як основи реалізації принципів толерантності та добросусідства.
68268. МОДЕЛІ БЕЗПЕКИ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ 161.5 KB
  Роль ЧР у світовій політиці і глобальній економіці є великою але при цьому складається загрозлива ситуація вакууму безпеки що актуалізує вивчення підходів дослідників різних країн до проблем безпеки в Причорномор’ї; пріоритетів зовнішньої політики України...
68269. Муніципальна влада в Україні: конституційно-правові проблеми організації та функціонування 281.5 KB
  Влада як соціальний феномен завжди привертала і буде привертати увагу дослідників різних галузей соціогуманітарних наук. Особливо це проявляється у переломні епохи соціально-політичного розвитку, коли змінюються політичні режими або реальною стає загроза дестабілізації механізму...
68270. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ 324.5 KB
  Особливого значення вказана діяльність набуває під час притягнення осіб, які вчинили порушення митних правил (далі – ПМП), до адміністративної відповідальності, адже саме в компетенцію посадових осіб митних органів входить виявлення та припинення вказаних правопорушень...
68271. ІМПРЕСИВНА ГРАФОАНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ В ПРОЕКТУВАННІ ОБ’ЄКТІВ ДИЗАЙНУ 6.55 MB
  Мета дослідження: створення імпресивної графоаналітичної моделі в проектуванні об’єктів дизайну з використанням теорії психофізики сприйняття. Під імпресивною моделлю розуміють таку модель, згідно з якою об'єкти дизайну проектувалися із врахуванням математичних...