76303

Позвоночная, ее топография, ветви и межсистемные анастомозы

Доклад

Медицина и ветеринария

Позвоночная артерия. Здесь артерия ложится на скат под продолговатым мозгом постепенно приближается к срединной плоскости и на уровне заднего края моста соединяется с одноименной артерией противоположной стороны в непарную базилярную артерию. Перед местом слияния от позвоночной артерии к мозжечку отходит задняя нижняя мозжечковая артерия. vertebrlis: спинномозговые ветви rmi spinles сегментарные направляются через межпозвоночные отверстия к корешкам спинномозговых нервов и к спинному мозгу; задняя спинномозговая артерия.

Русский

2015-01-30

132.35 KB

0 чел.

12. Позвоночная, ее топография, ветви и межсистемные анастомозы.

Позвоночная артерия, a. vertebralis, поднимается вертикально и проходит через foramina transversaria шейных позвонков, начиная с VI и заканчивая I, прободает заднюю атланто-затылочную мембрану, твердую мозговую оболочку и вступает в полость черепа через большое затылочное отверстие. Здесь артерия ложится на скат, под продолговатым мозгом, постепенно приближается к срединной плоскости, и на уровне заднего края моста соединяется с одноименной артерией противоположной стороны в непарную базилярную артерию, a. basilaris. Перед местом слияния от позвоночной артерии к мозжечку отходит задняя нижняя мозжечковая артерия, a. cerebella inferior posterior. Соответственно местоположению, на протяжении позвоночной артерии выделяют четыре части: предпозвоночную, поперечноотростковую, атлантовую и внутричерепную.

Ветви a. vertebralis:

  1.  спинномозговые ветви, rami spinales, сегментарные, направляются через межпозвоночные отверстия к корешкам спинномозговых нервов и к спинному мозгу;
  2.  задняя спинномозговая артерия, a. spinalis posterior, огибает с латеральной стороны продолговатый мозг, идет по дорсо-латеральной борозде спинного мозга, параллельно одноименной артерии другой стороны, образуя с ней анастомозы(я думаю, что это и будет межсистемный анастомоз);
  3.  передняя спинномозговая артерия, a. spinalis anterior, соединяется с a. spinalis anterior противоположной стороны в непарный сосуд (я думаю, что это и будет межсистемный анастомоз), спускающийся по fissura mediana anterior спинного мозга;
  4.  задняя нижняя мозжечковая артерия, a. cerebelli inferior posterior, разветвляется в заднем отделе нижней поверхности полушарий мозжечка, отдавая ворсинчатые ветви четвертого желудочка, rami choroidei ventriculi quarti.

*Ветви a. basilaris:

  1. передняя нижняя мозжечковая артерия, a.cerebelli inferior anterior;
  2. артерия лабиринта, a.labyrinthi;
  3. артерии моста, aa. pontis;
  4. верхняя мозжечкова артерия, a. cerebella superior;
  5. задняя мозговая артерия, a. cerebri posterior.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19793. Файловий ввід/вивід. Поняття потока. Класс TFileStream 27 KB
  Файловий ввід/вивід. Поняття потока. Класс TFileStream. Файловий вводвивод реалізується по поточним стандартам.Наприклад Мова Сі абстрагує всі файлові операції перетворюючи їх на операції з потоками байтів які можуть бути як потоками введення так і потоками виведе
19794. Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям 17.73 KB
  Требования предъявляемые к современным вычислительным сетям Главным требование обеспечение пользователям потенциальной возможности доступа к разделяемым ресурсам всех компьютеров объединенных в сеть. Все остальные требования производительность надежность сов
19795. Основні методи комутацій. Методи передачі даних 18.59 KB
  Існують три принципово різні схеми комутації абонентів у мережах: комутація каналів circuit switching комутація пакетів packet switching і комутація повідомлень message switching. Мережа з комутацією каналів вид телекомунікаційної мережі у якій між двома вузлами мережі повинне б...
19796. Моделі OSI. Рівень моделі OSI, їх призначення 19.93 KB
  Модель OSI англ. Open Systems Interconnection Reference Model модель взаємодії відкритих систем абстрактна модель для мережних комунікацій і розробки мережевих протоколів. Представляє рівневий підхід до мережі. Кожен рівень обслуговує свою частину процесу взаємодії. Завдяки такій структ
19797. Апаратні та програмні компоненти ЛОМ 15.56 KB
  Весь комплекс програмноапаратних засобів мережі може бути описаний багатошаровою моделлю що складається з шарів:комп'ютери чи комп'ютерні платформи;комунікаційне обладнання;операційні системи;мережеві додатки.Комп'ютериВ основі будьякої мережі лежить апаратний шар
19798. Архітектура, основні поняття і визначення глобальних мереж 19.54 KB
  Комунікаційна мережа система що складається з об'єктів що здійснюють функції генерації перетворення зберігання і споживання продукту званих пунктами вузлами мережі і ліній передачі зв'язків комунікацій з'єднань що здійснюють передачу продукту між пунктами.Відм...
19799. Базові технології локальних мереж 30.5 KB
  Базові технології локальних мереж В локальних мережах як правило використовується середовище передачі даних моноканал що розділяється і основна роль відводиться протоколам фізичного і канального рівнів оскільки ці рівні найбільшою мірою відображають специфік
19800. Засоби доступу до Internet. Адресація в Internet IP –адреси; доменна система DNS 26.5 KB
  1.Засоби доступу до Internet. Адресація в Internet: IP адреси; доменна система DNS Засоби доступу до Інтернету є: Підключення по комутованій телефонній лінії за допомогою модемуПідключення до домашньої мережі підключення будинкамиПідключення із застосуванням супутни...
19801. Мережеві протоколи. Типи протоколів 34.5 KB
  Мережеві протоколи.Типи протоколів. Мереже́вий протоко́л в комп'ютерних мережах заснований на стандартах набір правил що визначає принципи взаємодії комп'ютерів в мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм мережевих вузлів чи сис...