76303

Позвоночная, ее топография, ветви и межсистемные анастомозы

Доклад

Медицина и ветеринария

Позвоночная артерия. Здесь артерия ложится на скат под продолговатым мозгом постепенно приближается к срединной плоскости и на уровне заднего края моста соединяется с одноименной артерией противоположной стороны в непарную базилярную артерию. Перед местом слияния от позвоночной артерии к мозжечку отходит задняя нижняя мозжечковая артерия. vertebrlis: спинномозговые ветви rmi spinles сегментарные направляются через межпозвоночные отверстия к корешкам спинномозговых нервов и к спинному мозгу; задняя спинномозговая артерия.

Русский

2015-01-30

132.35 KB

0 чел.

12. Позвоночная, ее топография, ветви и межсистемные анастомозы.

Позвоночная артерия, a. vertebralis, поднимается вертикально и проходит через foramina transversaria шейных позвонков, начиная с VI и заканчивая I, прободает заднюю атланто-затылочную мембрану, твердую мозговую оболочку и вступает в полость черепа через большое затылочное отверстие. Здесь артерия ложится на скат, под продолговатым мозгом, постепенно приближается к срединной плоскости, и на уровне заднего края моста соединяется с одноименной артерией противоположной стороны в непарную базилярную артерию, a. basilaris. Перед местом слияния от позвоночной артерии к мозжечку отходит задняя нижняя мозжечковая артерия, a. cerebella inferior posterior. Соответственно местоположению, на протяжении позвоночной артерии выделяют четыре части: предпозвоночную, поперечноотростковую, атлантовую и внутричерепную.

Ветви a. vertebralis:

  1.  спинномозговые ветви, rami spinales, сегментарные, направляются через межпозвоночные отверстия к корешкам спинномозговых нервов и к спинному мозгу;
  2.  задняя спинномозговая артерия, a. spinalis posterior, огибает с латеральной стороны продолговатый мозг, идет по дорсо-латеральной борозде спинного мозга, параллельно одноименной артерии другой стороны, образуя с ней анастомозы(я думаю, что это и будет межсистемный анастомоз);
  3.  передняя спинномозговая артерия, a. spinalis anterior, соединяется с a. spinalis anterior противоположной стороны в непарный сосуд (я думаю, что это и будет межсистемный анастомоз), спускающийся по fissura mediana anterior спинного мозга;
  4.  задняя нижняя мозжечковая артерия, a. cerebelli inferior posterior, разветвляется в заднем отделе нижней поверхности полушарий мозжечка, отдавая ворсинчатые ветви четвертого желудочка, rami choroidei ventriculi quarti.

*Ветви a. basilaris:

  1. передняя нижняя мозжечковая артерия, a.cerebelli inferior anterior;
  2. артерия лабиринта, a.labyrinthi;
  3. артерии моста, aa. pontis;
  4. верхняя мозжечкова артерия, a. cerebella superior;
  5. задняя мозговая артерия, a. cerebri posterior.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56557. Турнір знавців Франції 31.5 KB
  Мета заходу: практична: навчити учнів використовувати знання, отримані при вивченні теми; розвивати мовлєневі навички; освітня: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Франція»; розвивальна: розвивати пам’ять, логічне мислення, увагу...
56558. Турнір допитливих та кмітливих 50 KB
  Мета: закріпити знання з вивчених предметів; розвивати у дітей мовлення, пам'ять, кмітливість і старанність, уміння розгадувати ребуси, загадки; виховувати почуття відповідальності за команду.
56559. Государственная служба какмеханизм государственного управления 131.5 KB
  Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти, самоуправления, политические партии и общественные организации, что в своей совокупности составляет политическую систему. Особое место в этой системе занимает государство
56560. Турнир знатоков информатики 120 KB
  Цели: Воспитательная: воспитание умения работать в команде, уважения к сопернику, воспитание чувства ответственности; Учебная: теоретическое повторение ранее изученного материала в увлекательной форме...
56561. Турнір «Лицарі ввічливості» 243.5 KB
  Привітання І команди: Посміхнися стане день ясніш І веселка тобі також посміхнеться А від цього буде веселіш Ще не раз до тебе посмішка вернеться. Привітання II команди: Як без сонця жодна не росте рослина Так без слова доброго не живе людина. Конкурс Розминка Запитання для І команди.
56562. Педагогічний турнір «Гра — господиня освітнього процесу» 102 KB
  Гра виконує в суспільстві певні функції: передачі накопиченого суспільно-історичного досвіду; відтворення суспільних відносин людей; здійснення всебічного гармонійного розвитку; відображення оточуючого світу; ріднить з мистецтвом; виявляє самодіяльність людей...
56564. Велика літера у кличках тварин. Складання опису тварин 40 KB
  Мета. Поглибити й розширити знання учнів про вживання великої літери на письмі; вчити писати клички тварин з великої літери; розрізняти назви тварин та їх клички; розвивати мовні вміння...
56565. Творчість на кожному уроці 98.5 KB
  Педагогічна практика свідчить про те що тільки знання набуті самостійною працею роблять випускника фахівцем здатним творчо вирішувати професійні задачі та моральноетичні проблеми.