76303

Позвоночная, ее топография, ветви и межсистемные анастомозы

Доклад

Медицина и ветеринария

Позвоночная артерия. Здесь артерия ложится на скат под продолговатым мозгом постепенно приближается к срединной плоскости и на уровне заднего края моста соединяется с одноименной артерией противоположной стороны в непарную базилярную артерию. Перед местом слияния от позвоночной артерии к мозжечку отходит задняя нижняя мозжечковая артерия. vertebrlis: спинномозговые ветви rmi spinles сегментарные направляются через межпозвоночные отверстия к корешкам спинномозговых нервов и к спинному мозгу; задняя спинномозговая артерия.

Русский

2015-01-30

132.35 KB

0 чел.

12. Позвоночная, ее топография, ветви и межсистемные анастомозы.

Позвоночная артерия, a. vertebralis, поднимается вертикально и проходит через foramina transversaria шейных позвонков, начиная с VI и заканчивая I, прободает заднюю атланто-затылочную мембрану, твердую мозговую оболочку и вступает в полость черепа через большое затылочное отверстие. Здесь артерия ложится на скат, под продолговатым мозгом, постепенно приближается к срединной плоскости, и на уровне заднего края моста соединяется с одноименной артерией противоположной стороны в непарную базилярную артерию, a. basilaris. Перед местом слияния от позвоночной артерии к мозжечку отходит задняя нижняя мозжечковая артерия, a. cerebella inferior posterior. Соответственно местоположению, на протяжении позвоночной артерии выделяют четыре части: предпозвоночную, поперечноотростковую, атлантовую и внутричерепную.

Ветви a. vertebralis:

  1.  спинномозговые ветви, rami spinales, сегментарные, направляются через межпозвоночные отверстия к корешкам спинномозговых нервов и к спинному мозгу;
  2.  задняя спинномозговая артерия, a. spinalis posterior, огибает с латеральной стороны продолговатый мозг, идет по дорсо-латеральной борозде спинного мозга, параллельно одноименной артерии другой стороны, образуя с ней анастомозы(я думаю, что это и будет межсистемный анастомоз);
  3.  передняя спинномозговая артерия, a. spinalis anterior, соединяется с a. spinalis anterior противоположной стороны в непарный сосуд (я думаю, что это и будет межсистемный анастомоз), спускающийся по fissura mediana anterior спинного мозга;
  4.  задняя нижняя мозжечковая артерия, a. cerebelli inferior posterior, разветвляется в заднем отделе нижней поверхности полушарий мозжечка, отдавая ворсинчатые ветви четвертого желудочка, rami choroidei ventriculi quarti.

*Ветви a. basilaris:

  1. передняя нижняя мозжечковая артерия, a.cerebelli inferior anterior;
  2. артерия лабиринта, a.labyrinthi;
  3. артерии моста, aa. pontis;
  4. верхняя мозжечкова артерия, a. cerebella superior;
  5. задняя мозговая артерия, a. cerebri posterior.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80444. І. Калинець « Про що розповіли незабудки» 142 KB
  Мета: ознайомити учнів з життям і творчістю українського письменника І. Калинця; формувати навички правильного, виразного читання прозових творів, насичених діалогами; розширювати уявлення про добрі вчинки; розвивати уяву, вміння орієнтуватися в тексті казки; виховувати людяність, доброзичливість...
80445. Образ людини у мистецтві. Портрет як жанр мистецтва 7.36 MB
  Мета. Формувати у дітей первинні уявлення про особливості форми та пропорцій голови людини, засоби створення виразного портретного образу. Розвивати увагу, мислення, окомір. Виховувати естетичні смаки, любов то творчості та краси.
80447. Прилітайте, птахи, додому! 194.5 KB
  Загальнопізнавальні цілі: ознайомити дітей з перелітними та зимуючими птахами;повторити вивчений матеріал про цифри, геометричні фігури, множини; удосконалювати навички розв’язування прикладів і задач; розвивати навички усної лічби, уваги, мислення; виховувати любов бережливе ставлення до природи, до птахів.
80449. Шлях до незалежності 38 KB
  Головна мета: ознайомлення учнів з основними державотворчими подіями становлення незалежної України,вмвчення основних засад демократичного та суспільного ладу України,її досягнень за останні роки; закріплення знань про державну символіку (Герб, Прапор, Гімн, Основний Закон України-Конституцію)...
80450. Гілка сакури та кетяг калини. Діалог японської та української культур 484.5 KB
  Мета. Показати зарубіжну країну через її народ, прослідкувати своєрідні риси національної культури та літератури, провести паралель між японською та українською культурами. Виховна мета. Прищеплювати інтерес до культури народів світу,прагнення до пізнання життя, повагу до самобутності...
80451. Складання казки «Барвінок». Розвиток зв’язного мовлення 51.5 KB
  Мета: вчити учнів висловлювати свої думки в логічній послідовності; збагачувати активний словник учнів; розвивати творчі здібності, спостережливість; виховувати любов до природи, вміння відчувати красу рідного слова. Обладнання: ілюстрації та малюнки дітей із зображенням барвінка, аудіозапис «Пори року» П.Чайковського.
80452. Урок Доброти 4.2 MB
  Обладнання: компютер дві презентації Казка про краплинку Твори Добро свічки картки для роботи в групах. Що на вашу думку може статися далі впасти зникнути або трапитись чудо Як хотіла жити Краплинка спокійно спати ні про що не думати байдужість безтурботність...