76305

Плечевая артерия (a.brachialis)

Доклад

Медицина и ветеринария

Плечевая артерия (a.brachialis) – является непосредственным продолжением подмышечной артерии после выхода ее из подмышечной полости. Снабжает кровью кожу, мышцы и нервы плеча, плечевую кость. Топография. Плечевая артерия проходит по sulcus bicipitalis medialis до локтевой ямки. Под aponeurosis m.bicipitis brachii на уровне шейки лучевой кости она делится на локтевую и лучевую артерии.

Русский

2015-01-30

170.07 KB

0 чел.

Плечевая артерия (a.brachialis) – является непосредственным продолжением подмышечной артерии после выхода ее из подмышечной полости. Снабжает кровью кожу, мышцы и нервы плеча, плечевую кость.

Топография. Плечевая артерия проходит по sulcus bicipitalis medialis до локтевой ямки. Под aponeurosis m.bicipitis brachii на уровне шейки лучевой кости она делится на локтевую и лучевую артерии.

Локтевая является продолжением по диаметру, а лучевая-по направлению.

Ветви.

1.a.profunda brachii- сопровождает лучевой нерв в canalis humeromuscularis. Питает дельтовидную мышцу и трицепс. Отдает ветви, которые участвуют в образовании артериальной сети локтевого сустава:

a.collateralis media, которая проходит в  sulcus cubitalis posterior lateralis

a.collateralis radialis, проходит в  sulcus cubitalis anterior lateralis;

и  aa.nutriciae humeri

2.rr.musculares- к передней группе

3.a.collateralis ulnaris superior проходит в sulcus cubitalis posterior medialis, прободая медиальную межмышечную перегородку.

4.a.collateralis ulnaris inferior проходит в  sulcus cubitalis anterior medialis

Артериальная сеть локтевого сустава.

В области локтевого сустава имеется артериальная сеть, которую представляют четыре артериальных анастомоза.

1 - в передней медиальной локевой борозде анастомозируют a.collateralis ulnaris inferior (из плечевой) и r.anterior a.recurrens ulnaris  (из локтевой)

2 – в задней медиальной локтевой борозде анастомозируют a.collateralis ulnaris superior(из плечевой) и r.posteior a.recurrens ulnaris (из локтевой)

3 – в передней латеральной локтевой борозде анастомозируют a.collateralis radialis (из глубокой артерии плеча) и a. recurrens radialis (из лучевой)

4 – в задней латеральной локтевой борозде анастомозируют  a.collateralis media (из глубокой артерии плеча) и a.interossea recurrens (из задней межкостной артерии, которая из локтевой артерии)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57745. Многогранники навколо нас 598 KB
  Діапазон застосувань геометрії у різних сферах діяльності людини дуже широкий тому на даному занятті студенти розглядають многогранники з математичної точки зору означення властивості моделі пяти правильних многогранників...
57746. Застосування різних способів розкладання многочленів на множники 163 KB
  Систематизувати і узагальнити знання і вміння про різні способи розкладання многочленів на множники; сформулювати загальний алгоритм виконання дій під час розкладання многочленів на множники декількома способами...
57747. Інтегрований урок з математики та біології. Математичні моделі в біології. Відсоткові розрахунки 313.5 KB
  Мета: Систематизувати знання учнів про види задач на відсоткові розрахунки і доповнити їх алгоритмом цих задач за допомогою пропорцій, вчити бачити красу природи в поєднанні з красою математики...
57748. Разнообразие моллюсков 56.5 KB
  Цели урока: сегодня на уроке мы с вами: установим взаимосвязь особенностей строения и способа жизни моллюсков; выясним в чем проявляется приспособленность разных классов моллюсков к условиям обитания; сравним организацию разных классов моллюсков...
57749. Загальна характеристика молюсків. Клас Черевоногі молюски 59 KB
  Мета: почати формувати знання учнів про тип Молюски; дати загальну характеристику представникам; розкрити особливості зовнішньої і внутрішньої будови тіла молюсків на прикладі Черевоногих...
57750. Якими є моральні норми українського народу? 54 KB
  Основні поняття: моральні норми Батьківщина патріот рідна мова працелюбність. Найважливіші моральні цінності українського народу. Найважливіші моральні цінності українського народу.
57751. Як виникають і зберігаються моральні цінності суспільства 66 KB
  Очікувані результати: Після уроку учні зможуть: Витлумачувати поняття «загальнолюдські цінності»; Пояснювати як виникла мораль; Характеризувати поняття «любов», «милосердя», «добро», «правда» тощо як загальнолюдські цінності...
57752. Неспокій хвиль морських. Симфонічні акварелі. Марина 43.5 KB
  Мета: закріпити знання про програмну музику, формувати уявлення про симфонічну картину та ескіз як про жанри симфонічної музики, знайомити з творчим портретом К. Дебюссі та І. Айвазовського; підвести дітей до висновку, що кожен митець використовує свої засоби виразності для власного відтворення морської стихії...
57753. Мозок. Векторна графіка, багатошарові зображення, керуванням розміщенням об’єктів за шарами 1.62 MB
  Яку функцію виконує головний мозок в організмі ссавців Які відділи має головний мозок ссавців До якої частини нервової системи належить головний мозок Що таке біла речовина Що таке сіра речовина Таким чином головний мозок - важлива частина людського організму.