76308

Артерии и вены кисти. Поверхностные и глубокие ладонные дуги

Доклад

Медицина и ветеринария

Gереходит на тыльную сторону кисти под ладонным апоневрозом участвует в образовании rcus plmris superficilis. rmus crplis plmris до перехода на кисть на уровне m. plmris profundus учт в образовании rcus plmris profundus от дуги . Crplis plmris rete crple plmre.

Русский

2015-01-30

416.53 KB

3 чел.

Артерии и вены кисти. Поверхностные и глубокие ладонные дуги.

  1.  Артерии:
  2.  A. radialis -> r.palmaris superficialis (начинается там, где лучевая а. переходит на тыльную сторону кисти) -> под ладонным апоневрозом участвует в образовании arcus palmaris superficialis.
  3.  от лучевой артерии отходят:

1. ramus carpalis palmaris (до перехода на кисть на уровне m. pronator quadratus) -> уч-т в образовании rete carpale palmare, ладонная запястная сеть.

2. a. princeps pollicis, гл. а. большого пальца –> распадается на три пальцевых артерии (для обеих сторон I и лучевой II пальца)

3. r. palmaris profundus -> уч-т в образовании arcus palmaris profundus -> от дуги aa. metacarpales palmares x3 -> rr. perforantes

  1.  А. ulnaris отдает:

1. (До входа в локтевой канал) r. Carpalis palmaris -> rete carpale palmare.

2. r. palmaris profundus -> уч-т в образовании глубокой ладонной дуги.

3. r. palmaris superficialis (кон. ветвь) анастомозирует с arcus palmaris superficialis -> aa. Digitales palmares communes x3 (анастомозирует с aa. Metacarpals palmaris от a. radialis) -> аа. Digitales palmares proprii x2 на каждый палец

II. Вены:

  1.  Вены на ладонной стороне кисти тонкие, начинаются в коже -> впадают в подкожные вены тыла пальцев.
  2.  Глубокие вены ладони повторяют ход артерий:
  3.  Глубокой артериальной дуге – соответствуют 2 вены спутницы (анастмоз. м/у собой)
  4.  По ходу поверхностей артериальной дуги – 1 венозная дуга.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36607. Облік податків і податкова звітність 591.5 KB
  Загальність оподаткування кожна особа зобовязана сплачувати встановлені цим Кодексом законами з питань митної справи податки та збори платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу; 2. презумпція правомірності рішень платника податку в разі якщо норма закону чи іншого нормативноправового акта виданого на підставі закону або якщо норми різних законів чи різних нормативноправових актів припускають неоднозначне множинне трактування прав та обовязків платників податків або контролюючих органів внаслідок чого є можливість...
36609. Логіка. Курс лекцій 1.34 MB
  Знання які здобуває людина на цій стадії пізнання виникають на основі даних органів чуттів опосередковуються ними і знаходять своє відображення в логічних формах поняттях судженнях та умовиводах. Основними логічними формами мислення є поняття судження умови. є: вчення про понятт; вчення про судження; логіка висловлювань з логікою предикатів; вчення про закони Л. Судження Логічна природа суджень.
36610. Проект создания системы контроля качества производства пакетов полиэтиленовых на ООО «Пластик» 728.5 KB
  Отрасль упаковки – одна из наиболее молодых в нашей стране, и это понятно, т.к. еще 10-15 лет назад никого не волновало, во что упакован товар, главное его купить, а завернуть можно было и в газету. Несколько десятилетий отрасль упаковки у нас совершенно не развивалась...
36611. Операційне числення 1.43 MB
  5 Поняття функції комплексної змінної. Множина комплексних чисел w що відповідають усім називається множиною значень функції fz. Оскільки кожне комплексне число характеризується парою дійсних чисел то завдання комплексної функції w =uiv комплексної змінної z = х iу еквівалентно завданню двох дійсних функцій двох дійсних змінних що може бути записане у вигляді wz =их у ivx у. Функції uху і vxy визначені в області G площини дійсних змінних x y що відповідає області G комплексної площини z.
36612. Поставка товаров, работ и услуг для органов внутренних дел 294.5 KB
  Сфера применения института поставки разнообразна и велика. Она включает отношения, связанные с поставкой товаров, как для коммерческих целей, так и для государственных нужд, в том числе нужд Органов внутренних дел. Тема моей дипломной работы «Поставка товаров, работ и услуг для нужд ОВД»
36613. ІНЖЕНЕРНА ГІДРАВЛІКА. Рух рідини в закритих руслах 752.5 KB
  Рух рідини в закритих руслах. Також в конспекті розглянуті питання виникнення гідравлічних опорів поняття гідравлічного удару витікання рідини через отвори та насадки вільні гідравлічні струмені. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ ІНЖЕНЕРНА ГІДРАВЛІКА Гідравліка це наука яка вивчає закони рівноваги і руху рідини а також взаємодію між рідиною і твердими тілами в стані спокою і щодо їх руху.
36614. ПРОЕКТУВАННЯ ПЛАСТИЧНОЇ ФОРМИ ОДЯГУ 762 KB
  ПРИЙОМИ ТВОРЧОГО ПОШУКУ ПЛАСТИЧНОЇ ФОРМИ ОДЯГУ. Створення одягу це мистецтво. Тому пластична композиція форми одягу вирішується не лініями і площинами а обємами і просторами певної конфігурації і величини.
36615. РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 584.5 KB
  Регіональне управління [конспект лекцій для студентів спеціальності 6. Конспект лекцій з дисципліни Регіональне управління призначений для студентів спеціальності 6. Конспект лекцій з дисципліни Регіональне управління складено на підставі відповідних нормативних вимог Міністерства освіти і науки молоді та спорту України.