76309

Брюшная часть аорты. Парные ветви и анастомозы

Доклад

Медицина и ветеринария

Парные ветви и анастомозы Prs bdominlis orte descendens. Парные ветви разделяют на париетальные и висцеральные. Phrenice inferiors париетальные парные разветвляется на нижней поверхности диафрагмы: отдает аа. Suprrenles medie висцеральные парные Аа.

Русский

2015-01-30

341.72 KB

0 чел.

Брюшная часть аорты. Парные ветви и анастомозы

Pars abdominalis aortae descendens.

 Парные ветви разделяют на париетальные и висцеральные.

  1.  Aa. Phrenicae inferiors – париетальные, парные, разветвляется на нижней поверхности диафрагмы:

-отдает аа. Suprerenales sup-s

  1.  Aa. Suprarenales mediae – висцеральные, парные
  2.  Аа. Renales – висцеральные, парные:

-отдают  a.suprerenales inf.

4) Aa. Testiculare (ovaricae) – висцеральные, парные, достигают половой железы.

5) Aa. Lumbales – париетальные, парные на уровне I-IV поясничных позвонков:

-отдают r.dorsalis (к глубоким мышцам спины) -> r. Spinalis (к спинному мозгу)

Анастомозы:

  1.  Брюшной и грудной частей аорты: 1.rr.dorsales, rr.spinales от aa.lumbales (бр. часть) + rr.dorsales, rr.spinles от aa intercostales posteriors (гр. часть)

2. Аа. Phrenicae inferipres от aorta abdominalis + aa. Phrenicae superiors (от pars thoracica aortae)

  2) М/у собственными ветвями брюшной аорты: 1.a.suprarenalis superior от a.phrenica inferior + a.suprerenalis media от pars abdominis aortae

2. a. suprarenalis media от aorta abdominis + a. suprarenalis inferior от a. renalis

3. a. renalis + aa. Lumbales


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6375. Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі 108.5 KB
  Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі 1.Європейська кредитно-трансферна та системанакопичення - ECTS У положенні використано терміни, що надані у Законах України Про вищу освіту від 17.01.2002 р. № 298...
6376. Дидактика вищої школи. Зміст освіти у ВНЗ 63.5 KB
  Дидактика вищої школи.Зміст освіти у ВНЗ План Сутність поняття дидактика вищої школи, іі мета, функції та завдання. Зміст освіти у вищій школі. Поняття про зміст освіти вищої школи та його проектування. Характеристика н...
6377. Графічна репрезентація даних статистичних досліджень 45.5 KB
  Тема 3. Графічна репрезентація даних статистичних досліджень. ПРИКЛАД 1. Спостерігали за 35 підлітками (а згодом - молодими людьми) у віці від 10 до 18 років, щороку фіксуючи, на скільки кожний з них виріс. Після цього визначили вік, протягом я...
6378. Захисник при перегляді судових рішень в порядку виключного провадження 77.5 KB
  Захисник при перегляді судових рішень в порядку виключного провадження План: Загальна характеристика та підстави перегляду судових рішень в порядкувиключного провадження. Поняття нововиявлених обставин та їххарактеристика. Захис...
6379. Бізнес-план в умовах ринкової системи господарювання 33.15 KB
  Бізнес-план в умовах ринкової системи господарювання Цілі: Особливості господарювання виноробних підприємств З'ясувати сутність і призначення бізнес-плану Визначити цілі розробки бізнес-плану Визначити види та о...
6380. Структура, послідовність розробки та оформлення бізнес-пл 25.77 KB
  Структура, послідовність розробки та оформлення бізнес-плану Цілі лекції: Ідентифікувати чинник, що впливають на зміст бізнес-плану. Визначити логіку опрацювання бізнес-плану. Засвоїти основні правила оформлення бізнес-плану. ...
6383. Продукт та ринок 101 KB
  Продукт та ринок З'ясувати цілі складання і визначити структуру розділу Галузь, підприємство та його продукція. Охарактеризувати зміст параграфів розділу Галузь, підприємство та його ...