76309

Брюшная часть аорты. Парные ветви и анастомозы

Доклад

Медицина и ветеринария

Парные ветви и анастомозы Prs bdominlis orte descendens. Парные ветви разделяют на париетальные и висцеральные. Phrenice inferiors – париетальные парные разветвляется на нижней поверхности диафрагмы: отдает аа. Suprrenles medie – висцеральные парные Аа.

Русский

2015-01-30

341.72 KB

0 чел.

Брюшная часть аорты. Парные ветви и анастомозы

Pars abdominalis aortae descendens.

 Парные ветви разделяют на париетальные и висцеральные.

  1.  Aa. Phrenicae inferiors – париетальные, парные, разветвляется на нижней поверхности диафрагмы:

-отдает аа. Suprerenales sup-s

  1.  Aa. Suprarenales mediae – висцеральные, парные
  2.  Аа. Renales – висцеральные, парные:

-отдают  a.suprerenales inf.

4) Aa. Testiculare (ovaricae) – висцеральные, парные, достигают половой железы.

5) Aa. Lumbales – париетальные, парные на уровне I-IV поясничных позвонков:

-отдают r.dorsalis (к глубоким мышцам спины) -> r. Spinalis (к спинному мозгу)

Анастомозы:

  1.  Брюшной и грудной частей аорты: 1.rr.dorsales, rr.spinales от aa.lumbales (бр. часть) + rr.dorsales, rr.spinles от aa intercostales posteriors (гр. часть)

2. Аа. Phrenicae inferipres от aorta abdominalis + aa. Phrenicae superiors (от pars thoracica aortae)

  2) М/у собственными ветвями брюшной аорты: 1.a.suprarenalis superior от a.phrenica inferior + a.suprerenalis media от pars abdominis aortae

2. a. suprarenalis media от aorta abdominis + a. suprarenalis inferior от a. renalis

3. a. renalis + aa. Lumbales


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56534. Трикутник. Перша і друга ознаки рівності трикутників 8.2 MB
  Перевірка домашнього завдання Після чого обирається по одному учневі з кожного ряду які отримують по 1 листку з 10ма твердженнями інша частина учнів виконують на місцях аналогічне завдання. Ні слайд 2 На домашнє завдання учням було задано вправи на знаходження градусних мір...
56535. Трикутники 1.02 MB
  Мета: Систематизувати основні теоретичні положення з теми «Трикутники». Ліквідувати прогалини в знаннях, уміннях і навичках учнів; виховання активності, самостійності учнів, творчого підходу до оволодіння знаннями.
56536. Трикутники. Урок 52.5 KB
  Мета: навчитися виділяти ознаки різних видів трикутників об’єднувати трикутники за групами на основі знайдених ознак; навчитися вести дослідження за алгоритмом дій аналізувати отримані дані і робити висновки...
56537. Трикутники 67 KB
  Вісім параграфів підручника геометрії 7-го класу знайомлять нас з трикутниками, їх властивостями. Сьогодні на уроці ми узагальнимо і систематизуємо знання про трикутник, повторимо все, що вивчили, і таким чином підготуємося до контрольної роботи.
56538. Рівність трикутників 164.5 KB
  Учасники аукціону називаються аукціонерами людина яка проводить аукціон аукціоністом а товар - лотом. У ході продажу фігур лотів доведення рівності трикутників доцільно записувати на дошці щоб учні ще раз могли простежити відповідність...
56539. Анализ прибыли уровня рентабельности продукции птицеводства в ЗАО Победа - Агро Дятьковского района 127.45 KB
  В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования.
56540. Сценарий проведения внеклассного мероприятия «Веселый труд» 51 KB
  Сценарий проведения внеклассного мероприятия Веселый труд Ведущий: Уважаемые гости и болельщики Сегодня мы проводим конкурс Веселый Труд. Конкурс состоит из 5 заданий каждое задание оценивается в 1 балл. Жюри оценивает конкурс.
56541. Планування варіативного модулю «Технологія вирощування рослин та догляд за ними» 76 KB
  Установчо –технологічна карта варіативного модулю Технологія вирощування рослин та догляд за ними 16 годин. Основи технології вирощування рослин та догляду за ними Розподіл тем навчальних модулів Види діяльності Варіанти домашнього завдання Стандарт на виході Знання відповідних понять з курсів природознавства та біології Вміння: працювати з різними інформаційними матеріалами із різних джерел знань зошитом виконувати ескізні малюнки аналізувати робити висновки працювати з різнорівневими письмовими завданнями відповідати на усні...
56542. Изготовление поздравительной открытки к 8 Марта 69.5 KB
  Формировать практические приемы работы с бумагой. Умение выполнять приёмы работы с бумагой. Проявление эмоционального отношения к выполнению работы. Объяснение последовательности выполнения работы 3 мин.