76312

Подколенная артерия, артерия голени, из топография, артериальная сеть коленного сустава

Доклад

Медицина и ветеринария

Подколенная артерия артерия голени из топография артериальная сеть коленного сустава. Подколенная артерия. Ветви: латеральная верхняя коленная артерия. genus superior lterlis к латеральной широкой и двухглавой мышцам бедра; медиальная верхняя коленная артерия.

Русский

2015-01-30

75.86 KB

0 чел.

21.Подколенная артерия, артерия голени, из топография, артериальная сеть коленного сустава.

Подколенная артерия a.poplitea – непосредственное продолжение бедренной артерии. Она появляется в подколенной ямке через нижнее отверстие бедренно-подколенного канала.

Ветви:
1 - латеральная верхняя коленная артерия, a. genus superior lateralis, - к латеральной широкой и двухглавой мышцам бедра;
2 - медиальная верхняя коленная артерия, a. genus superior medialis,
- к медиальной широкой мышце бедра;
3 - средняя коленная артерия, a. genus media, - к капсуле коленного
сустава;
4 - латеральная нижняя коленная артерия, a. genus inferior lateralis - к
латеральной головке икроножной мышцы и подколенной мышце;
5 - медиальная нижняя коленная артерия, a. genus inferior medialis, - к
медиальной головке икроножной мышцы. Все боковые ветви подколенной
артерии участвуют в образовании артериальной сети коленного сустава,
rete articulare genus. В нижнем углу подколенной ямки подколенная артерия делится на переднюю большеберцовую артерию, a. tibialis anterior, и заднюю
большеберцовую артерию, a. tibialis posterior. Передняя большеберцовая
артерия через переднее отверстие голено-подколенного канала направляется в переднюю группу мышц голени.
Задняя болыпеберцовая артерия проходит на всем протяжении в
голено-подколенном канале. Она отдает артерию, огибающую малоберцовую кость, a. circumflexa fibulae, многочисленные мышечные ветви, медиальные лодыжковые ветви, rr. malleolares mediates, и пяточные ветви, rr. calcanei. Выйдя из канала через его нижнее отверстие, она под медиальной лодыжкой в отдельном костно-фиброзном канале идет на подошву.
Самой крупной ветвью задней болынеберцовой артерии является
малоберцовая артерия, а. ре
rоnea, которая отклоняется латерально и входит
в нижний мышечно-малоберцовый канал. Она также отдает ряд мышечных
ветвей и позади латеральной лодыжки делится на свои конечные ветви:
1 - латеральные лодыжковые ветви, rr. malleolares laterales;
2 - пяточные ветви, rr. calcanei;
3 - соединительную ветвь, г. communicans, соединяющую малоберцовую
артерию с задней болынеберцовой артерией;
4 - прободающую ветвь, г. perforans. Последняя может в случае
недоразвития передней болынеберцовой артерии играть роль тыльной
артерии стопы.

Артериальная сеть коленного сустава
В области коленного сустава имеется артериальная сеть, в образовании
которой принимают участие нисходящая коленная артерия (из бедренной
артерии), латеральная и медиальная верхние коленные артерии, средняя
коленная артерия, латеральная и медиальная нижние коленные артерии (все
из подколенной артерии), передняя и задняя болыиеберцовые возвратные
артерии (из передней болынеберцовой артерии), а также артерия, огибающая
малоберцовую кость (из задней болынеберцовой артерии). Иногда в
образовани артериальной сети коленного сустава участвует нисходящая
ветвь латеральной артерии, огибающей бедренную кость.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65659. Комплексна оцінка впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд 1.21 MB
  В Україні в останні десятиріччя розробляється та здійснюється ряд проектів великих гідротехнічних споруд (ГТС). Створення ГТС спричиняє істотні впливи на навколишнє природне середовище (НПС), які полягають у техногенному забрудненні...
65660. Раціоналістичні тенденції в українській філософській думці ХІ – поч. ХVІІ століття 188 KB
  Актуальність дослідження раціоналістичних тенденцій в українській філософській думці зумовлена пожвавленим осмисленням ідентичності української філософії зміною парадигм раціональності. Таким чином здійснення історико-філософського дослідження зумовлене потребами...
65661. МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ 1.47 MB
  Досягнення цієї мети можливе через здійснення ефективної координації роботи різних видів транспорту загального користування а саме: авіаційного автомобільного водного та залізничного. Серед пріоритетів Транспортної стратегії щодо авіаційного транспорту є приведення його інфраструктури...
65662. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ СОСНОВИХ ПИЛЬЩИКІВ ТА НАСЛІДКИ ЇХ ВПЛИВУ НА ДЕРЕВОСТАНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ 267.5 KB
  Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є визначення особливостей поширення соснових пильщиків у насадженнях Центрального Полісся та впливу пошкодження крон личинками на стан і приріст дерев сосни в осередках.
65663. ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА СЕМАНТИКА 180.5 KB
  Україна морська держава тому закономірно що українська мова має розгалужену систему військовоморської лексики яка потребує докладного вивчення. Актуальність дослідження визначається необхідністю простежити формування розвиток а також сучасний стан української військовоморської терміносистеми.
65664. Інформаційна технологія формування стеганографічних систем для цифрових графічних середовищ на основі використання багатопараметричної адаптації 1.29 MB
  Проблема захисту інформації в цифрових комп’ютерних системах являє собою важливий напрямок досліджень в галузі інформатики, що досить інтенсивно розвивається. Це обумовлюється необхідністю захисту користувачів інформації від втрат, до яких може призвести неуповноважене використання даних...
65665. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 230.5 KB
  Однією з основних передумов якісно нових перетворень в житлово-комунальному господарстві України є формування конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг ЖКП як дієвого механізму виходу галузі з кризи.
65666. Регулювання зайнятості населення в умовах міжнародної трудової міграції 786.5 KB
  Формування зайнятості з метою забезпечення населення місцями праці в умовах добровільного вибору різноманітних видів діяльності для задоволення власних потреб є одним з найважливіших завдань у кожній державі світу. В значній мірі це пояснюється тим що на зламі ХХ і ХХІ століть в багатьох країнах...
65667. Технологія навчання техніки вправ з обручем на основі спеціальної фізичної підготовки юних гімнасток 4.6 MB
  Обов’язковою умовою цього процесу є необхідність удосконалення методики підготовки юних гімнасток. Зокрема у вітчизняній науковометодичній літературі дослідження у сфері предметної підготовки й розвитку спеціальних здібностей гімнасток у вправах з обручем відсутні що...