76312

Подколенная артерия, артерия голени, из топография, артериальная сеть коленного сустава

Доклад

Медицина и ветеринария

Подколенная артерия артерия голени из топография артериальная сеть коленного сустава. Подколенная артерия. Ветви: латеральная верхняя коленная артерия. genus superior lterlis к латеральной широкой и двухглавой мышцам бедра; медиальная верхняя коленная артерия.

Русский

2015-01-30

75.86 KB

4 чел.

21.Подколенная артерия, артерия голени, из топография, артериальная сеть коленного сустава.

Подколенная артерия a.poplitea – непосредственное продолжение бедренной артерии. Она появляется в подколенной ямке через нижнее отверстие бедренно-подколенного канала.

Ветви:
1 - латеральная верхняя коленная артерия, a. genus superior lateralis, - к латеральной широкой и двухглавой мышцам бедра;
2 - медиальная верхняя коленная артерия, a. genus superior medialis,
- к медиальной широкой мышце бедра;
3 - средняя коленная артерия, a. genus media, - к капсуле коленного
сустава;
4 - латеральная нижняя коленная артерия, a. genus inferior lateralis - к
латеральной головке икроножной мышцы и подколенной мышце;
5 - медиальная нижняя коленная артерия, a. genus inferior medialis, - к
медиальной головке икроножной мышцы. Все боковые ветви подколенной
артерии участвуют в образовании артериальной сети коленного сустава,
rete articulare genus. В нижнем углу подколенной ямки подколенная артерия делится на переднюю большеберцовую артерию, a. tibialis anterior, и заднюю
большеберцовую артерию, a. tibialis posterior. Передняя большеберцовая
артерия через переднее отверстие голено-подколенного канала направляется в переднюю группу мышц голени.
Задняя болыпеберцовая артерия проходит на всем протяжении в
голено-подколенном канале. Она отдает артерию, огибающую малоберцовую кость, a. circumflexa fibulae, многочисленные мышечные ветви, медиальные лодыжковые ветви, rr. malleolares mediates, и пяточные ветви, rr. calcanei. Выйдя из канала через его нижнее отверстие, она под медиальной лодыжкой в отдельном костно-фиброзном канале идет на подошву.
Самой крупной ветвью задней болынеберцовой артерии является
малоберцовая артерия, а. ре
rоnea, которая отклоняется латерально и входит
в нижний мышечно-малоберцовый канал. Она также отдает ряд мышечных
ветвей и позади латеральной лодыжки делится на свои конечные ветви:
1 - латеральные лодыжковые ветви, rr. malleolares laterales;
2 - пяточные ветви, rr. calcanei;
3 - соединительную ветвь, г. communicans, соединяющую малоберцовую
артерию с задней болынеберцовой артерией;
4 - прободающую ветвь, г. perforans. Последняя может в случае
недоразвития передней болынеберцовой артерии играть роль тыльной
артерии стопы.

Артериальная сеть коленного сустава
В области коленного сустава имеется артериальная сеть, в образовании
которой принимают участие нисходящая коленная артерия (из бедренной
артерии), латеральная и медиальная верхние коленные артерии, средняя
коленная артерия, латеральная и медиальная нижние коленные артерии (все
из подколенной артерии), передняя и задняя болыиеберцовые возвратные
артерии (из передней болынеберцовой артерии), а также артерия, огибающая
малоберцовую кость (из задней болынеберцовой артерии). Иногда в
образовани артериальной сети коленного сустава участвует нисходящая
ветвь латеральной артерии, огибающей бедренную кость.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55016. Морські походи козаків. Гетьман П.Сагайдачний. Участь українського козацтва у Хотинській війні 74 KB
  Мета уроку: розкрити характерні особливості історії України першої половини ХVІІст. – «доби героїчних походів»; поглибити знання учнів про військове мистецтво українського козацтва; ознайомити учнів з військовою, суспільно-політичною та дипломатичною діяльністю видатного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного...
55017. Використання надбудови. Пошук розв’язку електронних таблиць Microsoft Excel 466.5 KB
  В теоретичної частині роботи розглядається питання: Засіб Пошук розвязку. Розвязання задач з використанням функціональних можливостей електронних таблиць Microsoft Excel.
55018. Розв'язування показникових рівнянь 428 KB
  Мета: Систематизувати компетентність по розвязуванню показникових рівнянь. Виховувати наполегливість, вміння аналізувати, розвивати кмітливість. Обладнання: дошка, крейда, роздатковий матеріал.
55019. Інформація. Інформаційні процеси в системі. Апаратне забезпечення інформаційної системи 44 KB
  Мета: повторити і закріпити основні поняття вміння; поглибити розуміння учнями фактичного матеріалу: спонукати до самостійного опанування учнями предмета; розвивати пізнавальну активність увагу память уміння аналізувати;...
55020. СЕКРЕТНИЙ ПОКУПЕЦЬ 81.5 KB
  Мета конкурсу: узагальнення і поглиблення професійних знань, умінь та навичок продавця. Демонстрація досягнутого рівня підготовки студентів–практикантів та розвиток зацікавленості їх до майбутньої професії з предмету навчальна практика.
55021. ПОЛЕ ЧУДЕС 112.5 KB
  Цель: заинтересовать учащихся предметом; вовлечь их в самостоятельную работу; способствовать расширению кругозора учащихся; способствовать развитию внимания, мышления, памяти, смекалки, познавательной и творческой активности учащихся; воспитывать трудолюбие, ответственность, интерес к изучению математики.
55022. Наростання політичної боротьби у вересні – жовтні 1917р 37.5 KB
  Мета. Дати уявлення про платформу реформ які містила ЦР перед Демократичною нарадою у вересні 1917 року в Петрограді; розкрити фатальні наслідки прорахунків ЦР у воєнній політиці; показати вплив наростаючої анархії на становище в Україні; вказати на головні причини конфлікту ЦР та ТУ.
55023. POLITICAL SYSTEMS OF THE WORLD 105 KB
  Good afternoon! I m happy to see you! We have begun our lesson with the national anthem of our country. We are all citizens of Ukraine. In my opinion a man can’t live outside a state. The life of citizens depends on the political system of the state. I’m convinced that every citizen has to know everything about it. That’s why our theme today is Political systems of the world.
55024. Политическая география и геополитика 30.5 KB
  Политическая география и геополитика Ключевые вопросы Каковы основные положения традиционных геополитических теорий Какие принципы лежат в основе современных геополитических моделей Ратцель Фридрих Политическая география наука сравнительно новая. книгу Политическая география. Политическая география включает следующие основные направления: геополитику занимающуюся глобальной системой межгосударственными союзами географическое государствоведение изучающее отдельно взятые государства и территории политическую регионалистику...