76312

Подколенная артерия, артерия голени, из топография, артериальная сеть коленного сустава

Доклад

Медицина и ветеринария

Подколенная артерия артерия голени из топография артериальная сеть коленного сустава. Подколенная артерия. Ветви: латеральная верхняя коленная артерия. genus superior lterlis к латеральной широкой и двухглавой мышцам бедра; медиальная верхняя коленная артерия.

Русский

2015-01-30

75.86 KB

4 чел.

21.Подколенная артерия, артерия голени, из топография, артериальная сеть коленного сустава.

Подколенная артерия a.poplitea – непосредственное продолжение бедренной артерии. Она появляется в подколенной ямке через нижнее отверстие бедренно-подколенного канала.

Ветви:
1 - латеральная верхняя коленная артерия, a. genus superior lateralis, - к латеральной широкой и двухглавой мышцам бедра;
2 - медиальная верхняя коленная артерия, a. genus superior medialis,
- к медиальной широкой мышце бедра;
3 - средняя коленная артерия, a. genus media, - к капсуле коленного
сустава;
4 - латеральная нижняя коленная артерия, a. genus inferior lateralis - к
латеральной головке икроножной мышцы и подколенной мышце;
5 - медиальная нижняя коленная артерия, a. genus inferior medialis, - к
медиальной головке икроножной мышцы. Все боковые ветви подколенной
артерии участвуют в образовании артериальной сети коленного сустава,
rete articulare genus. В нижнем углу подколенной ямки подколенная артерия делится на переднюю большеберцовую артерию, a. tibialis anterior, и заднюю
большеберцовую артерию, a. tibialis posterior. Передняя большеберцовая
артерия через переднее отверстие голено-подколенного канала направляется в переднюю группу мышц голени.
Задняя болыпеберцовая артерия проходит на всем протяжении в
голено-подколенном канале. Она отдает артерию, огибающую малоберцовую кость, a. circumflexa fibulae, многочисленные мышечные ветви, медиальные лодыжковые ветви, rr. malleolares mediates, и пяточные ветви, rr. calcanei. Выйдя из канала через его нижнее отверстие, она под медиальной лодыжкой в отдельном костно-фиброзном канале идет на подошву.
Самой крупной ветвью задней болынеберцовой артерии является
малоберцовая артерия, а. ре
rоnea, которая отклоняется латерально и входит
в нижний мышечно-малоберцовый канал. Она также отдает ряд мышечных
ветвей и позади латеральной лодыжки делится на свои конечные ветви:
1 - латеральные лодыжковые ветви, rr. malleolares laterales;
2 - пяточные ветви, rr. calcanei;
3 - соединительную ветвь, г. communicans, соединяющую малоберцовую
артерию с задней болынеберцовой артерией;
4 - прободающую ветвь, г. perforans. Последняя может в случае
недоразвития передней болынеберцовой артерии играть роль тыльной
артерии стопы.

Артериальная сеть коленного сустава
В области коленного сустава имеется артериальная сеть, в образовании
которой принимают участие нисходящая коленная артерия (из бедренной
артерии), латеральная и медиальная верхние коленные артерии, средняя
коленная артерия, латеральная и медиальная нижние коленные артерии (все
из подколенной артерии), передняя и задняя болыиеберцовые возвратные
артерии (из передней болынеберцовой артерии), а также артерия, огибающая
малоберцовую кость (из задней болынеберцовой артерии). Иногда в
образовани артериальной сети коленного сустава участвует нисходящая
ветвь латеральной артерии, огибающей бедренную кость.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8888. Банківське кредитування як основа діяльності банку Тестові завдання 26.75 KB
  Банківське кредитування як основа діяльності банку Тестові завдання 1. Які з наведених тверджень найбільш повно відображають суть кредиту: а) надання грошей чи товарів у борг б) тимчасове користування позичальником цінностями кредитора в) механізм...
8889. Інвестиційна діяльність банків Тестові завдання 22.54 KB
  Інвестиційна діяльність банків Тестові завдання 1. Найбільш повно відображає зміст терміна інвестиції їх визначення а) будь-яке вкладення коштів (засобів), яке не призводить ні до зростання капіталу, ні до отримання прибутку б) короткострокове вкл...
8890. Банківське кредитування як основа діяльності банку 99.64 KB
  Банківське кредитування як основа діяльності банку 1. Суть, призначення та функції кредиту. Класифікація банківських кредитів 2. Порядок видачі та погашення банківських кредитів юридичним особам 3. Банківське споживче кредитування. 4. Форми забезпеч...
8891. Інвестиційна діяльність банків 52.51 KB
  Інвестиційна діяльність банків 1. Суть, значення та класифікація банківських інвестицій 2. Інвестиційний портфель банку та його класифікація 3. Концепція формування інвестиційного портфеля банку 1. Суть, значення та класифікація банківських інвестиц...
8892. Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності 213.44 KB
  Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності 1. Суть, значення та загальна характеристика валютних операцій банку 2. Неторговельні операції банків в іноземній валюті 3. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків 4. Порядок зді...
8893. Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Тестові завдання 25.93 KB
  Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності Тестові завдання 1. Ліцензії, які надають комерційним банкам для здійснення валютних операцій поділяють на: а) одноразові б) внутрішні в) генеральні г) усі відповіді правильні. 2. Внутрішн...
8894. Економічний аналіз діяльності банку 210.32 KB
  Економічний аналіз діяльності банку 1. Інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу банків 2. Аналіз пасивів банку 3. Аналіз активів банку 4. Аналіз доходів, витрат і прибутку банку 5. Основні показники ефективності діяльності банку 1. І...
8895. Економічний аналіз діяльності банку Тестові завдання 25.76 KB
  Економічний аналіз діяльності банку Тестові завдання 1. До складу фінансової звітності входить бухгалтерський баланс та: а) звіт про прибутки та збитки б) звіт про прибутки та збитки, звітність про депозитні та кредитні операції в) звіт про прибут...