76313

Нраужная подвздошная и бедренная артерии. Их топография, ветви и межсистемные анастомозы

Доклад

Медицина и ветеринария

Наружная подвздошная артерия a.iliaca externa, является продолжением a.iliaca communis опускается за брюшиной вдоль медиального края m.psoas major проходит под паховой связкой через lacuna vasorum на бедро под названием a.femoralis.

Русский

2015-01-30

16.28 KB

1 чел.

22. Нраужная подвздошная и бедренная артерии. Их топография, ветви и межсистемные анастомозы.

Наружная подвздошная артерия a.iliaca externa, является продолжением a.iliaca communis опускается за брюшиной вдоль медиального края m.psoas major проходит под паховой связкой через  lacuna vasorum на бедро под названием a.femoralis.

Ветви.

1)глубокая артерия, огибающая подвздошную кость a.circumflexa ilium profunda. Идет латерально вверх, позади паховой связки, затем направляется вдоль гребняподвздошной кости по внутренней поверхности fossa iliaca. Васкуляризирует подвздошную мышцу и подвздошную кость.

2) a.epigastrica inferior ответвляется с медиальной стороны. Проникает во влагалище прямой мышцы живота, располагается на ее задней поверхности. Здесь анастомозирует с верхней надчревенной артерией и с нижними межреберными артериями.

Бедренная артерия a.femoralis –продолжение наружной подвздошной артерии. Сначала располагается в подвздошно-гребенчатой борозде, потом в передней борозде, затем скрывается в приводящем канале. Через переднее отверстие этого канала выходит a.genus descendens. После отхождения мелких ветвей ( a.epigastrica superficialis, a.circumflexa ileum superficialis, aa.pudenda externae) от бедренной артерии  берет начало a.profunda femoris.

Бедренная артерия продолжается в a.poplitea.

Анастомозы.

  1.  a.epigastrica superficialis (a.femoralis) и a.epigastrica superior (a.thoracica interna)
  2.  a. epigastrica superficialis (a.femoralis) и a.thoracica lateralis (a.axillaris)
  3.  a.circumflexa ilium superficialis (a.femoralis)  и a.circumflexa ilium profunda (a.iliaca externa)
  4.  aa. Circumflexa femoris lateralis et medialis (a.profunda femoris) и a.glutea superior (a.iliaca interna)
  5.  a.perforans I (a.profunda femoris) и a.glutea inferior (a.iliaca interna)
  6.  a. Circumflexa femoris medialis и a. Circumflexa femoris lateralis
  7.  aa. Circumflexa femoris lateralis et medialis и a.perforans I
  8.  a.perforans I a.perforans II a.perforans III

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65685. АКТОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ПОХІДНИХ 4-ОКСО(АМІНО-)ХІНАЗОЛІНУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 624.5 KB
  Оцінити актопротекторну дію на щурів сполуки лідера в умовах гіпокінезії за показниками плавальної проби бігу у третбані тесту із статичним навантаженням емоційно-поведінкових реакцій у відкритому полі та динамікою морфологічної картини внутрішніх органів та м'язів.
65686. Механізм банківського мікрокредитування малого підприємництва в Україні 279.5 KB
  У вітчизняній економічній літературі науковотеоретичному обґрунтування суті й обєктивної необхідності розвитку малого підприємництва та мікрокредитування присвячені праці О. Однак проблема фінансового забезпечення малого підприємництва за допомогою мікрокредитування у вітчизняній літературі...
65687. ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА 207.5 KB
  Вирішення питання удосконалення конкурентної стратегії підприємства з урахуванням поведінки споживача є актуальним для всіх складових елементів його системи управління. З огляду на це необхідним є забезпечення інтеграції особливостей поведінки споживача до розробки системи стратегічного управління...
65688. КАТЕГОРІЙНА СЕМАНТИКА КРАТНОСТІ В СИСТЕМІ МОВИ ТА ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 164 KB
  На жаль українське мовознавство тривалий час стояло осторонь опрацювання цієї проблеми тому багато питань вже розвязаних для багатьох інших словянських мов в україністиці ще перебувають у стадії дослідження. При цьому кратність тлумачать як аспектуальне значення що характеризує дієслова...
65689. ОПТИМІЗАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН ТА ПУХЛИНОПОДІБНИХ УТВОРЕНЬ ЯЄЧНИКІВ 266 KB
  Для досягнення мети поставлені такі задачі: Дати клінічну характеристику пацієнток із доброякісними новоутвореннями яєчників та оцінити діагностичну чутливість та специфічність ультразвукових методів трансабдомінальна трансвагінальна сонографія та допплерометрія...
65690. МОРФОГЕНЕТИЧНІ ПАРАЛЕЛІ РОЗВИТКУ СЕРЦЯ ТА ПЛАЦЕНТИ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ 4.49 MB
  Доведено що ембріон людини найбільш чутливий до будь-яких ушкоджувальних чинників у перші дні і тижні його внутрішньоутробного розвитку коли відбувається формування ранньої плаценти структурної основи взаємодії між матірю та ембріоном Петренко В.
65691. ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ БЕНТОНІТОВИХ ГЛИН УКРАЇНИ 1.86 MB
  Бентонітові глини мінеральна сировина багатоцільового призначення яка характеризується сукупністю корисних фізико-механічних і хімічних властивостей таких як пластичність здатність до набрякання висока сорбційна активність. Всі обєкти мінерально-сировинної бази МСБ бентонітових глин України характеризуються різним ступенем вивченості.
65692. ВІК, ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МОЖЛИВІ ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ ДЕТРИТОВОГО МОНАЦИТУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 731 KB
  Однак до сьогоднішнього часу плутонічні породи такого віку на УЩ не знайдені а волинські трапи вулканіти ДніпровоДонецької западини ДДЗ і Донецького басейну дайки відповідного віку УЩ не могли дати такої кількості теригенного монациту оскільки представлені породами переважно основного складу в яких монацит практично відсутній.
65693. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ НА ОСНОВІ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ СПІЛЬНОТИ ДОНБАСУ 178 KB
  Ринкові пріоритети сучасного суспільства визначають орієнтири соціальних якостей особистості які раніше не висувалися до неї покладання на власні сили ініціативу розширення індивідуальної свободи та відповідальності значущість особистісного успіху що зумовлює змістовну зміну збагачення процесів соціалізації особистості.