76316

Проблема коллатерального кровообращения и роль кафедры в ее разработке

Доклад

Медицина и ветеринария

Проблема коллатерального кровообращения и роль кафедры в ее разработке Коллатеральное кровообращениекк это процесс доставки крови по окольным путям кровотока в обход локальных нарушений проходимости магистральных сосудов. Основным источником развития коллатералей являются анастомозы сосудов.Вовлечение в окольный кровоток максимального колва сосудов до 5 суток 2. Стабилизация кк 28 мес Признаки сформировавшихся сосудовколлатералий: равномерное расширение просвета на протяжении всего анастомоза крупноволокнистая извилистость...

Русский

2015-01-30

28.98 KB

3 чел.

25. Проблема коллатерального кровообращения и роль кафедры в ее разработке

Коллатеральное кровообращение(кк)- это процесс доставки крови по окольным путям кровотока в обход локальных нарушений проходимости магистральных сосудов. Основным источником развития коллатералей являются анастомозы сосудов.  

Роль кафедры: Под руководством академика В.Н. Тонкова (руководил кафедрой в 1915-1950гг.) изучалось развитие коллатералей в динамике, источники их образования, изменение стенок коллатералей. Было установлено- развитие макроскопически видимых коллатералей после окклюзии магистральных артерий происходит через 20-30 дней, вен-10-20 дней.

Восстановление ф-й органа при кк наступает гораздо раньше, чем появление макроскопически видимых коллатералей. Объяснение этому факту получили только при изучении микроциркульторного русла под руководством И.В Гайворонского (Г.И. Ничипорук, И.Н. Кузьмина, и.др) в ранние сроки после окклюзии магистральных стволов важная на основе артериоло-артериолярных анастомозов формируются микрососудистые артериолярные коллатерали, при венозном на основе венуло- венулярных –венулярные коллатерали. В последующим роль микрососудистых коллатералий снижается, т.к образуются главные артериальные и венозные коллатерали.

Стадии развития окольных путей кровотока:

1.Вовлечение в окольный кровоток максимального кол-ва сосудов (до 5 суток)

2.преобразование артериоло-артериолярных /венуло-венулярных анастомозов в микрососудистые коллатерали

Преобразование артериоло-артериолярных /венуло-венулярных анастомозов в коллатерали (от 5суток-до 5 мес)

3.Дифференцировка главных окольных путей кровотока и редукция микрососудистых коллатералей. Стабилизация кк (2-8 мес)

Признаки сформировавшихся сосудов-коллатералий:

-равномерное расширение просвета на протяжении всего анастомоза

-крупноволокнистая извилистость

-преобразование сосудистой стенки( утолщение)

Практическое значение кк:

хир.операции часто сопровождаются перевязкой сосудов. При этом необходимо оценить возможности кровеносного русла- наличие анастомозов, их выраженность, состояние МЦР

Значение НС в восстановительных процессах при развитии кК. Проф. И.Д .Лев

Нарушение афферентной иннервации сосудов вызывает стойкое расширение артерий

Сохранение аффер.и симпат.иннервации возволяет нормализовать восстановит.р-и


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55578. Читання як спосіб іншомовної комунікації 38 KB
  Враховуючи ці особливості формування компетенції в читанні та той факт що читання поряд з усним мовленням є найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації пропоную у якості домашнього читання для учнів...
55579. РІЗНОМАНІТНІСТЬ УРОКІВ ЧИТАННЯ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 105.5 KB
  Всім давно відомо що знання фантазія логіка думки і міркувань любов до рідної мови уміння звязно логічно і образно розповідати виховуються читанням. Від учителя початкових класів в значній мірі залежить чи полюблять діти читання...
55580. Шляхи формування самостійного читача в системі позакласного читання 135 KB
  З читання як самостійної діяльності дитини у світі книг починається її самоосвіта самовиховання формування високих художніх смаків розвиток духовних сил. Читання практична діяльність.
55581. READING 104.5 KB
  God blessed the monastery when Ukraine became independent. In 1993 it was opened by the efforts of many people. Mother Superior Vira and nuns of the abode accepted the responsibility to restore the old monastery.
55582. В.Сухомлинський «Усмішка» 139.5 KB
  Що було найгловнішим в житті Сухомлинського Без роздумів він відповідав: любов до дітей. Читаймо казки Василя Сухомлинського ніжні і мудрі і вони будуть напувати нас чистою джерельною водою.
55583. Виразне читання в початкових класах 79 KB
  І цілком слушно, що одному з провідних предметів початкової ланки школи – читанню і розвитку мовлення приділяється велика увага. Бо що таке читання або уміння дитини читати? Це насамперед наявність інтересу до читання...
55584. ВИВЧЕННЯ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 128.5 KB
  Розширити знання учнів про слова ввічливості; розвивати навики читання; Вправи на розвиток кута зору: вправи в таблицях дя кую про шу ви бачте про бачте добрий день Діти...
55585. Читання вибудовує долі 43 KB
  В історії розвитку людства читання завжди відігравало важливу роль. Але на жаль нині в українському суспільстві цінність читання знижується. Тож читання сьогодні є основою освіти й самоосвіти неперервною навичкою освіти людини протягом усього життя.
55586. Дивовижні пригоди в лісовій школі 41.5 KB
  Пята та шоста група отримують завдання серед запропонованих карток відібрати тільки імена та прізвища письменників Додаток 3. Довідкова служба повідомляє заздалегідь підготовану інформацію про письменника...