76317

Коллатерали — боковые или обходные пути кровотока

Доклад

Медицина и ветеринария

Для понимания коллатерального кровообращения необходимо знать те анастомозы которые соединяют между собой системы различных сосудов по которым устанавливается коллатеральный ток крови в случае их непроходимости. Анастомозы между ветвями крупных артериальных магистралей снабжаюших основные части тела аорта сонные артерии подключичные подвздошные артерии и др. Анастомозы между ветвями одной крупной артериальной магистрали ограничивающиеся пределами ее разветвления называются внутрисистемными. Не менее важны анастомозы между системами...

Русский

2015-01-30

13.64 KB

2 чел.

Коллатерали — боковые или обходные пути кровотока, ветви кровеносных сосудов, которые обеспечивают приток или отток крови помимо основного сосуда (кровеносного ствола).

Коллатеральное (окольное) кровообращение существует в физиологических условиях при временных затруднениях кровотока по магистральной артерии (например, при сдавлении сосудов в местах движения, чаще всего в области суставов). В физиологических условиях коллатеральное кровообращение осуществляется по уже существующим сосудам, идущим параллельно основным. Эти сосуды называются коллатералями (например, a. collateralis ulnaris superior и др.), отсюда название кровотока — «коллатеральное кровообращение».

При затруднении или прекращении кровотока по основным сосудам кровь устремляется по анастомозам в ближайшие боковые ветви, которые расширяются, делаются извитыми и постепенно соединяются (анас-томозируют) с существующими коллатералями.

Для понимания коллатерального кровообращения необходимо знать те анастомозы, которые соединяют между собой системы различных сосудов, по которым устанавливается коллатеральный ток крови в случае их непроходимости.

Анастомозы между ветвями крупных артериальных магистралей, снабжаюших основные части тела (аорта, сонные артерии, подключичные, подвздошные артерии и др.) и представляющих как бы отдельные системы сосудов, называются межсистемными.

Анастомозы между ветвями одной крупной артериальной магистрали, ограничивающиеся пределами ее разветвления, называются внутрисистемными.

Не менее важны анастомозы между системами крупных вен, таких как нижняя и верхняя полые вены, воротная вена. Изучению анастомозов, соединяющих эти вены (каво-кавальные, портока-вальные анастомозы), в клинической и топографической анатомии уделяется большое внимание.

Из изложенного вытекает необходимость четко определить разницу между анастомозами и коллатералями. Анастомоз (от греч. anastomos — снабжаю устьем) — соустье, всякий третий сосуд, который соединяет два других; это понятие анатомическое. Коллатераль (от лат. collateralis — боковой) — боковой сосуд, осуществляющий окольный ток крови; понятие это анатомо-физиологическое.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56143. СОВРЕМЕННЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 128.5 KB
  Существует несколько классификаций традиционных форм урока. Опираясь на устоявшиеся классификации уроков используя привычные этапы традиционных уроков учитель при коммуникативно деятельностном подходе к обучению меняет ценностные ориентации их структурных компонентов...
56144. Соціокультурний компонент змісту навчання як засіб підвищення мотивації студентів у процесі формування професійної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкових класів 68.5 KB
  Одним із основних пріоритетів у процесі навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі має стати розвиток соціокультурної компетенції основою якої є створення мотивації та інтересу до країнознавчої тематики...
56145. Передумови та проблеми застосування новітніх інформаційних технологій при викладанні соціальних дисциплін 2.78 MB
  Нові методики їх викладання повинні враховувати сучасні вимоги до застосування інформаційних технологій. У навчальних закладах компютерні технології повинні привести до поступового формування нового покоління, покоління техноінформаційного суспільства...
56146. Виховання соціальної компетентності учнів початкової школи 133.5 KB
  Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання мета якої формувати людину забезпечувати прогрес людського суспільства.
56147. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СПЕЦІАЛІСТА 131 KB
  Курс фізики за своїм змістом політехнічний, має професійну спрямованість. Фізика слугує теоретичною базою більшості галузей техніки, вона має широке та різноманітне застосування в людській діяльності.
56148. Роль спецкурсів у розвитку творчого потенціалу учнів 414.5 KB
  І кожний власну радість обирає Яка ізпоміж інших є гарніша Для мене все це вартості не має Людина від усіх багатств цінніша. Для мене ж це все не важливе Люблю тебе за те що є Думки корисливі і льстиві Я не поставлю над усе.
56149. ВІЧ і СНІД – проблема людства 721.5 KB
  Всесвітня організація охорони здоров′я розробила глобальну програму боротьби зі СНІДом. Серед медичних, профілактичних заходів передбачених цією програмою, велике значення бесід, тестування на цю актуальну тему.
56150. Які ми разом – на уроці, на перерві, під час відпочинку. Я і мої друзі 59.5 KB
  Мета: Виховувати дружні стосунки між учнями, співпереживання один одному. Формувати орієнтацію на вічні духовно-моральні цінності. Розвивати уміння спілкуватися, дотримуючись правил етикету.
56151. Як спілкуватися, долаючи відстань 51 KB
  На кінець уроку учні зможуть: пояснити особливості правил дистанційного спілкування використовувати уміння дистанційного спілкування письмового та електронного листування і телефонних розмов моделювати та розв’язувати ситуації.