76321

Верхняя полая вена, ее корни, притоки, анастомозы с нижней полой и воротной венами

Доклад

Медицина и ветеринария

zygos Кавакавальные анастомозы 1на переднейстенке груднойи брюшной полостей анастомозируют v.cv inferior 2на боковой стенке грудной и брюшной полостей анастомозируют vv.lumbles 4венозные сплетения позвоночного столба plexus venosi vertebrlis interni в эпидуральной пространстве и plexus venosi vertebrlis externi расположенного на передней и задней поверхности позвоночного столба Портокавальные анастомозы 1на передней брюшной стенке анастомозируют v.prumbilicles 2в стенке прямой кишки анастомозируют v.

Русский

2015-01-30

76.63 KB

3 чел.

Верхняя полая вена,ее корни,притоки,анастомозы с нижней полой и воротной венами.

корни - vv. brachiocephalicae

1 приток - v.azygos

Кава-кавальные анастомозы

1)на переднейстенке груднойи  брюшной полостей анастомозируют v.epigastrica superior->vv.thoracicae internae (притоки плечеголовных вен)et v.epigastrica inferior-> v.iliaca externa->v.iliaca communis->v.cava inferior

2)на боковой стенке грудной и брюшной полостей  анастомозируют vv.thoracoepigastrica et vv.epigastrica superficialis

3)на задней стенке грубной и брюшной полостей

v.azygos et v.hemiazygos с vv.lumbales

4)венозные сплетения позвоночного столба

plexus  venosi vertebralis interni в эпидуральной пространстве

и plexus  venosi vertebralis externi ,расположенного на передней и задней поверхности позвоночного столба

Порто-кавальные анастомозы

1)на передней брюшной стенке анастомозируют v.epigastrica superior,vv.thoracoepigastricae;

v.epigastrica inferior, vv.epigastricae superficiales и

vv.paraumbilicales

2)в стенке прямой кишки анастомозируют v.rectalis superior et v.rectalis media

3)в стенкек кардиального отдела желудка анастомозируют v.gastrica sinistra et v.oesophagealis


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49577. Разработка зоны ТР в АТП на 512 автомобилей МАЗ-64229 900.5 KB
  Диагностирование как отдельный вид обслуживания не планируется, и работы по диагностированию подвижного состава входят в объем работ по ТО и ТР. При этом в зависимости от метода организации, диагностирование автомобилей может проводиться на отдельных постах или быть совмещено с процессом ТО.
49578. Аналіз мотивації менеджерів середньої ланки в США та запровадження їх досвіду в укр. реаліях 102 KB
  Актуальність даної роботи полягає у тому що на сьогоднішній день вкрай важливою стоїть проблема мотивації менеджерів середньої ланки в обовязки явки входить практична реалізація стратегічних цілей та втілення рішень топменеджерів. Різноманітні системи мотивації які досить часто являються конгломератом із багатьох систем стимулювання закордонних та з СРСР. Тому вкрай важливо зробити аналіз мотивації менеджерів середньої в США та спробувати перенести отримані знання на українські реалії.
49579. Нетрадиційні концепції управління персоналом 314.88 KB
  Загальні принципи управління персоналом організації. Теоретичні основи поняття принципів управління персоналом. Традиційні методи управління персоналом організації. Відбуваються зміни, повязані з необоротністю економічних реформ і рухом до здорової конкуренції, змушують керівництво організацій і підприємств приділяти значну увагу аспектам управління кадровою політикою, що базується на науково обґрунтованому плануванні.
49582. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ У РІЗНИХ РЕЖИМАХ ЇХ РОБОТИ 1.71 MB
  До основних якісних показників і параметрів підсилювача відносяться коефіцієнт передачі коефіцієнт підсилення Кр вхідний і вихідний опори Zвх Zвих динамічний діапазон коефіцієнт нелінійних викрівлень коефіцієнт шуму...
49584. Програмне забезпечення систем захисту інформації. Методичні рекомендації 287 KB
  Варианты заданий Шифрування методом простої підстановки. Шифрування методом афінною системою підстановки Цезаря. Шифрування методом підстановки Цезаря з ключовим словом. Шифрування методом таблиць Трисемуса.