76397

Конституция Российской Федерации

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Конституция Российской Федерации. Конституция РФ является основным источником любой отрасли национального права и в первую очередь конституционного. Специфика Конституции как основного источника конституционного права выражается в следующем: 1 Конституция принимается народом или от имени народа она является высшей формой воплощения государственной воли народа. Российская Конституция 1993 года была принята на референдуме который является высшим непосредственным выражением власти народа; 2 конституционные нормы имеют учредительный характер...

Русский

2015-01-30

32.5 KB

0 чел.

7. Конституция Российской Федерации. Конституция РФ является основным источником любой отрасли национального права, и в первую очередь конституционного. Специфика Конституции как основного источника конституционного права выражается в следующем:

1) Конституция принимается народом или от имени народа, она является высшей формой воплощения государственной воли народа. Российская Конституция 1993 года была принята на референдуме, который является высшим непосредственным выражением власти народа;

2) конституционные нормы имеют учредительный характер, устанавливая основные принципы существования государства (основы конституционного строя), основы организации государственной власти, устанавливают порядок создания иных правовых норм. Конституционные нормы первичны, нет другого правового акта, которому Конституция должна бы была соответствовать;

3) Конституция определяет некоторые виды иных источников права;

4) Конституция РФ обладает высшей юридической силой и непосредственным действием на всей территории Российской Федерации. Законы и иные нормативно-правовые акты не должны противоречить Конституции РФ;

5) Конституция РФ имеет не только правовое, но и большое общественно-политическое и идеологическое значение, закрепляя status quo   российской государственности, а также идеалы, к которым стремится общество индивидов, объединенных совместным существованием в рамках Российской Федерации. Конституция РФ выступает одним из фундаментальных, основополагающих факторов существования российского общества:

6) большинство конституционных положений имеют общий характер, направлены на регулирование широкого круга вопросов жизни общества, затрагивая главные аспекты регламентирования общественных отношений.

Указанные черты присущи также конституциям республик в составе Российской Федерации и уставам краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов. Эти акты действуют на территории соответствующих субъектов Федерации и возглавляют систему правовых актов регионального уровня. В конституциях и уставах субъектов Российской Федерации закрепляется правовой статус регионов как составных частей Федерации. Региональные конституции и уставы не должны противоречить Конституции РФ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64403. Судово-медична характеристика та експертна оцінка ушкоджень, заподіяних при пострілах пістолетними боєприпасами 9,2х18 мм, які споряджені кулями з протирикошетною здатністю 154.5 KB
  Особливості соціальнополітичних умов існування суспільства які за останні роки склалися як в Україні так і в більшості країн пострадянського простору підняли проблему вогнепальних ушкоджень на одну із актуальних серед інших проблем судовомедичної експертизи.
64404. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 1.18 MB
  Аналіз психолого-педагогічних військово-педагогічних досліджень засвідчив що проблема розвитку пізнавальної активності особистості була і залишається актуальною.
64405. Удосконалення конструкції залізничних піввагонів з метою зниження матеріалоємності 4.34 MB
  Відповідно до Стратегії розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року за № 1555р однією з пріоритетних задач розвитку залізниць є удосконалення конструкції рухомого складу...
64406. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ТА СПОСОБІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ 268.5 KB
  У звязку з цим прискорене поліпшення племінних якостей тварин можливе лише за умови застосування методу штучного осіменіння який забезпечує інтенсивне використання спермопродукції від бугаївплідників.
64407. МЕТОД ФОРМУВАННЯ СТРУКТУР СИСТЕМ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СТАРТОВИХ КОМПЛЕКСІВ РАКЕТ-НОСІЇВ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ 376 KB
  Усі сучасні ракетнокосмічні комплекси як ті що експлуатуються так і ті що розроблюються вимагають забезпечення високонадійного й безперебійного електропостачання.
64408. Розвиток наукових основ та розробка технологічних режимів холодної пільгерної прокатки прецизійних труб з прогнозованим рівнем властивостей металу 1.93 MB
  Це не дозволяє у повній мірі використовувати відомий ефект знакозмінності деформації при холодній пільгерній прокатці труб що у свою чергу призводить до значного збільшення кількості проміжних термічних обробок деформаційних циклів та підвищеній витраті...
64409. Продуктивні показники бичків абердин-ангуської породи при згодовуванні високобілкових кормів та природної мінеральної добавки 331 KB
  Вдосконалення технологій виробництва яловичини з використанням спеціалізованих м’ясних порід великої рогатої худоби є важливою науково-практичною проблемою аграрного сектора економіки нашої держави.
64410. СТАНОВЛЕННЯ НЕЛІНІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 146 KB
  Сучасний етап суспільного розвитку можна визначити як ситуацію культурного та цивілізаційного переходу, що зумовлена зміщенням акцентів із норм і цінностей індустріального на пріоритети інформаціонального суспільства.
64411. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ЗАСОБАМИ ФАСИЛІТАЦІЙНОГО ВПЛИВУ 166.5 KB
  Особливо актуальним є дослідження проблеми розвитку комунікативних навичок підлітків оскільки міжособистісне спілкування належить до найважливіших для них сфер життєдіяльності що покликане задовольнити властиві...