76421

Интегрирующие и дифференцирующие динамические звенья и их характеристики

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

В этом случае для установившегося режима будет справедливым равенство откуда и произошло название этого типа звеньев. Такое звено является идеализацией реальных интегрирующих звеньев. Примерами идеальных интегрирующих звеньев могут служить операционный усилитель в режиме интегрирования гидравлический двигатель емкость и др. Дифференцирующие звенья В звеньях дифференцирующего типа линейной зависимостью связаны в установившемся режиме выходная величина и производная входной откуда и произошло название этого типа звеньев.

Русский

2015-01-30

24.88 KB

2 чел.

1.      Интегрирующие и дифференцирующие динамические звенья и их характеристики?

 

Интегрирующие звенья

В звеньях интегрирующего типа линейной зависимостью  связаны в установившемся режиме производная выходной величины и входная величина. В этом случае для установившегося режима будет справедливым равенство , откуда и произошло название этого типа звеньев.

Идеальное интегрирующее звено. Уравнение и передаточная функция имеют вид

py(t) = x(t),    .                              (3.28)

Амплитудно-фазовая частотная характеристика:

W(j) = ,    A() = ,   () = -900.                (3.29)

Переходная и импульсная функции:

 

h(t) = t,     w(t) = 1(t).                                (3.30)

 

Такое звено является идеализацией реальных интегрирующих звеньев.

Примерами идеальных интегрирующих звеньев могут служить операционный усилитель в режиме интегрирования, гидравлический двигатель, емкость и др.

 

Дифференцирующие звенья

 

В звеньях дифференцирующего типа линейной зависимостью   связаны в установившемся режиме выходная величина и производная входной, откуда и произошло название этого типа звеньев.

Идеальное дифференцирующее звено. Уравнение и передаточная функция имеют вид

y(t) = px(t),   W(s) = s .                               (3.31)

 

Амплитудно-фазовая частотная характеристика:

 

W(j) = j,  A() = ,  () = +900.                (3.32)

 

Переходная и импульсная функции:

h(t) = (t),     w(t) =  .                          (3.33)

Такое звено является идеализацией реальных дифференцирующих звеньев.

Примерами идеальных дифференцирующих звеньев могут служить операционный усилитель в режиме дифференцирования, тахогенератор и др.

Форсирующее (дифференцирующее) звено первого порядка. Дифференциальное уравнение и передаточная функция

 

 y(t) = (p+1) x(t) ,  W(s) = s+1,                     (3.34)

 

где  - постоянная времени дифференцирования.

Амплитудно-фазовая частотная характеристика:

W(j) = (j + 1),   A()=,    =  arctg  .    (3.35)

 

Переходная и импульсная функции:

h(t) = 1(t) + (t),     w(t) = (t) +  .                     (3.36)

Форсирующее (дифференцирующее) звено второго порядка. Уравнение и передаточная функция звена:

 

y(t) = (2p2+2p+1)x(t),  W(s) = 2s2+2s+1.               (3.37)

 

Амплитудно-фазовая частотная характеристика:

 

W(j) = (1-22) + j2

 

A()=,    ()=arctg.  (3.38)

Переходная и импульсная функции:

h(t) = 2+2(t)+1(t),     w(t) = 2+2+(t).    (3.39)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24624. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх взаємозв’язок 25 KB
  Рахунки синтетичного і аналітичного обліку їх взаємозвязок. По обєму записів рахунки бувають синтетичними і аналітичними. Всі рахунки балансу є синтетичними. Але в багатьох випадках для цілей управління і контролю такої інформації не достатньо тому синтетичні рахунки можуть поділитися на більш детальні аналітичні рахунки.
24626. Бухгалтерський баланс та його структура 40 KB
  Існує два визначення балансу: економічне згідно з яким це спосіб економічного групування та узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату і бухгалтерське згідно з яким це двобічна таблиця ліва частина якої актив призначена для відображення засобів підприємства права пасив для відображення джерел їх формування. Зміст форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням стандартом бухгалтерського обліку 2 затвердженим наказом Міністерства...
24627. Облік касових операцій підприємства 34 KB
  Надходження грошей в касу оформляється прибутковим касовим ордером який підписує гол бухгалтер і касир завіряється печаткою про приймання грошей видається квитанція. Касові ордери до передачі у касу той хто їх виписує реєструється у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.покупця по векселю шляхом внесення готівки в касу 301 34 2.надійшли у касу пеніштрафи і від реаліз.
24628. Облік грошових коштів на поточних рахунках в банках 37 KB
  Облік грошових коштів на поточних рах. Для зберігання вільних грошових коштів і проведення безготівкових розрахунків підприємствам організаціям громадянам суб'єктам підприємницької діяльності в банках відкривають поточні рахунки згідно з Інструкцією №3 Про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюті затвердженою постановою правління Національного банку України. З поточного рахунка оплачуються операції що забезпечують виробничогосподарську комерційну та іншу діяльність; розрахунки за товарноматеріальні цінності з...
24630. Порядок нарахування з/п за невідпрацьований на підпр-ві час. Нарахування єдиного соціального внеску 31.5 KB
  Відповідно до кодексу законів про працю оплата за невідпрацьований час і за особливі умови праці передбачає різноманітні види оплат. Відрядникам доплата здійснюється за всі понад нормові години в розмірі 100 тарифної ставки за погодинною системою компенсація шляхом надання відпустки не допускається. оплата часу освоєння нової продукції здійснюється за середнім заробітком за попередні 6 місяців оплата при переведені на нижче оплачу вальну роботу та при переміщенні. При переміщенні працівника може знижуватись заробіток із незалежних від...
24631. Організація документування господарських операцій та документообігу 38.5 KB
  Документація це спосіб суцільного і безперервного відображення обєктів бух обліку шляхом використання бухгалтерських документів. У випадках установлених законодавством а також Міністерствами і відомствами бланки первинних документів можуть бути віднесені до бланків суворої звітності. Керівник також встановлює перелік осіб які мають право підпису грошових документів. Ці особи несуть відповідальність за своєчасне і якісне складання документів.
24632. Облік запасів підприємництва 31 KB
  Згідно з ПсБО 9 запаси це активи які: 1 утримуються для подальшого продажу 2 перебувають у процесі вирва з метою подальшого продажу продукту вирва 3 утримуються для споживання під час вирва продії виконання робітта надання послуг а також управління вирвом. Обліку запаси включають: 1 сировину і основні матеріали 201 2 купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 202 3 паливо 203 4 тара і тарні матеріали 204 5 будівельні матеріали 205 6 матеріали передані в переробку 206 7 запчастини 207 8матеріали г...