76422

Апериодическое звено

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Временные характеристики Переходная функция: Весовая функция: Передаточная функция Передаточная функция апериодического звена 1го порядка получается путем применения к дифференциальному уравнению свойства дифференцирования оригинала преобразования Лапласа: . В целом считается что почти любой объект управления в первом приближении очень грубо можно описать апериодическим звеном 1го порядка.[1] Апериодическое звено второго порядка Уравнение апериодического звена 2го порядка имеет вид Передаточная функция апериодического звена 2го...

Русский

2015-01-30

39.34 KB

12 чел.

Апериодическое звено

Апериодическое звено первого порядка

Апериодическое звено первого порядка — одноемкостное, инерционное звено, которое можно описать дифференциальным уравнением:

.

К стандартному виду приводится делением на  правой и левой части уравнения:

,

где:

  1.  — выходная величина;
  2.  — входная величина;
  3.  — коэффициент усиления звена;
  4.  — постоянная времени, характеризующая инерционность звена. Чем больше постоянная времени звена, тем дольше длится переходный процесс.

Временные характеристики

Переходная функция:

Весовая функция:

Передаточная функция

Передаточная функция апериодического звена 1-го порядка получается путем применения к дифференциальному уравнению свойства дифференцирования оригинала преобразования Лапласа:

,

.

Комплексная передаточная функция получается при подставлении вместо  комплексной переменой . Чтобы разделить на мнимую и действительную часть необходимо домножить числитель и знаменатель на комплексно-сопряженное число :

В системах автоматического управления в качестве апериодического звена могут выступать двигатели постоянного токасопротивления и индуктивности и т. д.

В целом считается, что почти любой объект управления в первом приближении, очень грубо, можно описать апериодическим звеном 1-го порядка.[1]

Апериодическое звено второго порядка

Уравнение апериодического звена 2-го порядка имеет вид
,

Передаточная функция апериодического звена 2-го порядка:

Два последовательно соединенных апериодических звена 1-го порядка, могут быть представлены как апериодическое звено 2-го порядка с общим коэффициентом усиления.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54226. Множення і ділення натуральних чисел, їх властивості 231 KB
  Вироблення навиків розвязування вправ на множення і ділення натуральних чисел. Розвязування рівнянь на основі залежностей між компонентами дій множення і ділення розвязувати текстові задачі що потребують використання залежностей між величинами зокрема розвязувати задачі за допомогою рівнянь Обладнання: Дидактичний матеріал із завданнями для різних етапів уроку. Сьогодні ми повинні повторити всі прийоми множення та ділення переконатися що ми навчилися виконувати вправи на множення та ділення натуральних чисел розвязувати...
54227. Практичне застосування відсотків 209.5 KB
  Мета: Поглибити знання з теми; Розвивати в учнів пізнавальний інтерес уміння використовувати набуті знання навички й уміння в нових ситуаціях; Формувати навички взаємоконтролю і самоконтролю уміння обєктивно оцінити результати індивідуальної роботи; Виховувати інтерес до математики почуття колективізму та вміння працювати в групах. Удосконалити практичні вміння та навички розвязувати задачі на відсотки. Оцінити рівень засвоєння учнями знань та вмінь розвязувати задачі на відсотки. Ви розвязували багато задач на відсотки.
54228. Решение задач с помощью уравнений 297 KB
  Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, инидвидуальные карточки с дополнительными, тестовими заданиями, роздаточный матеріал «Алгоритм решения задач с помощью уравнений»
54229. Действия с натуральными числами 148.5 KB
  Цель: обобщить, систематизировать знания и умения учащихся по теме; закрепить навыки решения задач и упражнений на действия с натуральными числами; развивать четкость и логику мышления; воспитывать чувство патриотизма, гордости, любви к Украине, родному городу Луганску.
54230. Розвязування задач на додавання і віднімання натуральних чисел 106.5 KB
  Мета: Навчальна: удосконалити вміння застосовувати правила та властивості додавання і віднімання натуральних чисел до розвязування задач; Розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення обчислювальних навичок учнів культуру математичної мови і записів; формувати інтерес до математики; Виховна: виховувати самостійність наполегливість взаємодовіру навчити працювати за аналогією. Обладнання і наочність: плакати з короткими...
54231. Дії з натуральними числами 3.21 MB
  Мета: узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок; розвиток логічного мислення, обчислювальних навичок, інтересу до математики, культури математичного мовлення, самостійності; виховання віри в свої сили, уважності, наполегливості.
54232. Десятичная дробь. Чтение и запись десятичной дроби 194 KB
  Тип урока: урок усвоения знаний и умений Цели урока: повторить учебный материал по теме: Обыкновенные дроби сформировать у учащихся понятие о десятичной дроби; сформировать умение...
54233. Додавання та віднімання десяткових дробів 84.5 KB
  Мета: розвивати валеологічні та інформаційні компетентності, соціально-комунікативні навички учнів; сприяти створенню довірливих стосунків між школярами; створювати в колективі атмосферу доброзичливості; удосконалювати вміння та навички у розвязанні вправ за даною темою; розвивати техніку усного рахування, культуру математичної мови.
54234. Береги здоровье смолоду 37 KB
  Решение задач Задача 1. Какой процент человечества доживает до 80 лет и более Задача 2. Сколько должен жить человек по законам животного мираесли считатьчто он становится взрослым к 16 годам Задача 3. Задача 4.