76425

Запаздывающее звено и его свойства

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Переходную функцию звена получим решив уравнение. Переходная характеристика звена приведена на рисунке. – Переходная характеристика запаздывающего звена Импульсная переходная функция запаздывающего звена имеет вид: Импульсная переходная характеристика запаздывающего звена представлена...

Русский

2015-01-30

45.78 KB

4 чел.

Запаздывающее звено и его свойства.

Звено называют запаздывающим, если его выходная координата изменяется так же, как изменялась входная координата на время запаздывания τз ранее. Из определения следует, если в момент времени τ=0 входная координата, ранее неизменная начала изменяться по определенному закону, то спустя время запаздывания по тому же закону начнет изменяться выходная координата. В период времени 0<τ<τз выходная координата остается неизменной. Таким образом

 (3.52)

Уравнение (3.52) можно записать и в таком виде:

 (3.53)

Это звено не имеет дифференциального уравнения. Оно похоже на усилительное, но только у него выход сдвинут на время запаздывания по отношению к входу.

Переходную функцию звена получим, решив уравнение (3.24) при .

 (3.54)

Переходная характеристика звена приведена на рисунке 3.26.

 

Рисунок 3.26 – Переходная характеристика запаздывающего звена

 Импульсная переходная функция запаздывающего звена имеет вид:

 (3.55)

Импульсная переходная характеристика запаздывающего звена представлена на рисунке 3.27.

 

Рисунок 3.27 - Импульсная переходная характеристика запаздывающего звена

А как выглядит передаточная функция этого звена? Как её найти? Вспомним, что изображение переходной функции равно передаточной функции, деленной на р:

Откуда

Чтобы найти h(p), необходимо преобразовать h(τ) по Лапласу:

Тогда передаточная функция принимает вид:

 (3.56)

Определим частотные характеристики запаздывающего звена, подставив jω вместо р в передаточную функцию (3.56):

 (3.57)

Здесь .

Графики АЧХ, ФЧХ и АФХ приведены на рисунке 3.28.

 

Рисунок 3.28 – Частотные характеристики запаздывающего звена

а) амплитудно-частотная характеристика; б) фазо-частотная характеристика; в) амплитудно-фазовая характеристика

 Примерами запаздывающих звеньев являются: ленточный транспортер; длинный трубопровод (входная и выходная координаты расход газа или калорийность газа).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61150. Греція вXI—VI ст. до н. е 67.5 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час Гомерівського періоду в історії Греції великої грецької колонізації; показувати на карті напрями грецької колонізації; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: колонія метрополія...
61151. БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 228 KB
  Внутрішньопредметні зв’язки: Культура мовлення і стилістика: речення двоскладні й односкладні безособові як синтаксичні синоніми. Текст риторичний аспект: безособові речення як виражальний засіб у художніх творах.
61152. Давня Спарта 58 KB
  Ознайомити учнів з особливостями державного устрою Спарти удосконалити навички порівняння однотипних явищ установлення причинно-наслідкових звязків формувати вміння висловлювати власну думку.
61153. Трудове право 92.69 KB
  Розвивати навички учнів аналізувати поняття, працювати з різними джерелами інформації, формувати правову компетентність школярів як учасників трудових правовідносин.
61154. НАЗИВНІ РЕЧЕННЯ 261.5 KB
  Текст риторичний аспект: односкладні називні речення як риторична фігура зачину або оклику у висловлюваннях різної стильової належності. Розвиток неперервної пошукової пізнавальної активності восьмикласників...
61155. Утворення Афінської держави 75.5 KB
  Розглянути особливості державного устрою Афін; удосконалити навички роботи зі схемою оволодіння новим матеріалом в інтерактивній формі; поглибити розуміння сутності поняття держава. Після цього уроку учні зможуть: називати час проведення реформ Солона утвердження тиранії Пісістрата в Афінах...
61156. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ ЯК ЧАСТИНИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ. СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ 547.43 KB
  Поглибити знання учнів про односкладні речення як частини складних речень; розвивати вміння аналізувати складні речення, до складу яких входять умовно односкладні речення, моделювати й конструювати складні речення з різними частинами; структурувати вивчений матеріал шляхом здійснення морфологічного розбору односкладних речень
61157. УСНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ НА ТЕМУ ПРО МОВУ, ЩО ВИМАГАЄ ЗІСТАВЛЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ, В НАУКОВОМУ СТИЛІ 27.36 KB
  Поглибити знання восьмикласників про особливості побудови усного повідомлення на тему про мову в науковому стилі, про підвиди наукового стилю: власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний
61158. ПОВНІ Й НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ. ТИРЕ В НЕПОВНИХ РЕЧЕННЯХ 347.23 KB
  Поглибити знання учнів про повні й неповні речення, сформувати вміння й навички виділяти неповні речення з-поміж повних речень, розвивати вміння користуватися цими видами синтаксичних одиниць в усному й писемному мовленні, удосконалити навички вживання тире в неповних реченнях