76425

Запаздывающее звено и его свойства

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Переходную функцию звена получим решив уравнение. Переходная характеристика звена приведена на рисунке. – Переходная характеристика запаздывающего звена Импульсная переходная функция запаздывающего звена имеет вид: Импульсная переходная характеристика запаздывающего звена представлена...

Русский

2015-01-30

45.78 KB

6 чел.

Запаздывающее звено и его свойства.

Звено называют запаздывающим, если его выходная координата изменяется так же, как изменялась входная координата на время запаздывания τз ранее. Из определения следует, если в момент времени τ=0 входная координата, ранее неизменная начала изменяться по определенному закону, то спустя время запаздывания по тому же закону начнет изменяться выходная координата. В период времени 0<τ<τз выходная координата остается неизменной. Таким образом

 (3.52)

Уравнение (3.52) можно записать и в таком виде:

 (3.53)

Это звено не имеет дифференциального уравнения. Оно похоже на усилительное, но только у него выход сдвинут на время запаздывания по отношению к входу.

Переходную функцию звена получим, решив уравнение (3.24) при .

 (3.54)

Переходная характеристика звена приведена на рисунке 3.26.

 

Рисунок 3.26 – Переходная характеристика запаздывающего звена

 Импульсная переходная функция запаздывающего звена имеет вид:

 (3.55)

Импульсная переходная характеристика запаздывающего звена представлена на рисунке 3.27.

 

Рисунок 3.27 - Импульсная переходная характеристика запаздывающего звена

А как выглядит передаточная функция этого звена? Как её найти? Вспомним, что изображение переходной функции равно передаточной функции, деленной на р:

Откуда

Чтобы найти h(p), необходимо преобразовать h(τ) по Лапласу:

Тогда передаточная функция принимает вид:

 (3.56)

Определим частотные характеристики запаздывающего звена, подставив jω вместо р в передаточную функцию (3.56):

 (3.57)

Здесь .

Графики АЧХ, ФЧХ и АФХ приведены на рисунке 3.28.

 

Рисунок 3.28 – Частотные характеристики запаздывающего звена

а) амплитудно-частотная характеристика; б) фазо-частотная характеристика; в) амплитудно-фазовая характеристика

 Примерами запаздывающих звеньев являются: ленточный транспортер; длинный трубопровод (входная и выходная координаты расход газа или калорийность газа).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57853. Дихання. Значення дихання. Органи дихання 211 KB
  Формувати знання та поняття у учнів про дихальну систему людини; ознайомити із диханням як процесом необхідним для життя; показати особливості та взаємозв’язок будови та функцій органів дихання; розглянути складові частини системи...
57854. Половое размножение. Строение и разнообразие цветков 56 KB
  Разнообразием и классификацией цветков и растений в зависимости от строения цветка; симметрией цветков. Концепция: дать определение цветка. Рассмотреть строение цветка и функции отдельных элементов.
57855. Расселение растений в природе. Взаимодействие растений, грибов, бактерий и их роль в экосистемах 38 KB
  Мотивация учебной деятельности: А Проблемный вопрос: Почему необходимо изучать влияние факторов среды на организмы Анализ схемы Антропогенные нагрузки на экосистемы...
57856. Способи розмноження рослин 179.5 KB
  Основні поняття і терміни: нестатеве вегетативне статеве розмноження спора гамета сперматозоїд яйцеклітина зигота гаплоїдний і диплоїдний набір хромосом мітоз мейоз.
57857. Значення сенсорних систем в психології та медицині 93.5 KB
  Цілі та завдання: узагальнити знання про будову сенсорних систем принцип структури та функції аналізаторів; з‘ясувати значення органів чуття для психології та медицини формувати науковий світогляд виховувати в учнів культуру здоров‘я як складову загальної культури людини.
57858. Дослідження різних видів пам’яті 121 KB
  Мета: ознайомити з основними видами пам’яті; розкрити фізіологічний механізм пам’яті; поглибити знання учнів про шкідливий вплив алкоголю, нікотину, наркотичних речовин на пам’ять; усвідомити можливість розвитку пам’яті.
57859. Різноманітність грибів, їх роль у природі, житті та господарській діяльності людини 183.5 KB
  Мета уроку: познайомити учнів з різноманітністю грибів показати їх роль в природі житті та господарській діяльності людини; вчити дітей розпізнавати різні гриби розвивати навички роботи з додатковою літературою...
57860. Характеристика класу Однодольні. Рослини родини Злакові 161 KB
  Мета. Охарактеризувати рослини класу Однодольні продовжити формування в учнів навичок складання порівняльної характеристики спрямувати пізнавальну активність учнів на вивчення рослин родини Злакові з’ясувати їх практичне використання людиною.
57861. Відкриття європейців 44.5 KB
  Кого з Великих мореплавців ви пам’ятаєте ІІІ. Мотивація навчальної діяльності Сьогодні на уроці ми починаємо вивчати нову тему Слайд 1 Великі географічні відкриття дізнаємося про основний перебіг Великих географічних відкриттів і подорожей ХV – ХVІ століття.