76425

Запаздывающее звено и его свойства

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Переходную функцию звена получим решив уравнение. Переходная характеристика звена приведена на рисунке. – Переходная характеристика запаздывающего звена Импульсная переходная функция запаздывающего звена имеет вид: Импульсная переходная характеристика запаздывающего звена представлена...

Русский

2015-01-30

45.78 KB

12 чел.

Запаздывающее звено и его свойства.

Звено называют запаздывающим, если его выходная координата изменяется так же, как изменялась входная координата на время запаздывания τз ранее. Из определения следует, если в момент времени τ=0 входная координата, ранее неизменная начала изменяться по определенному закону, то спустя время запаздывания по тому же закону начнет изменяться выходная координата. В период времени 0<τ<τз выходная координата остается неизменной. Таким образом

 (3.52)

Уравнение (3.52) можно записать и в таком виде:

 (3.53)

Это звено не имеет дифференциального уравнения. Оно похоже на усилительное, но только у него выход сдвинут на время запаздывания по отношению к входу.

Переходную функцию звена получим, решив уравнение (3.24) при .

 (3.54)

Переходная характеристика звена приведена на рисунке 3.26.

 

Рисунок 3.26 – Переходная характеристика запаздывающего звена

 Импульсная переходная функция запаздывающего звена имеет вид:

 (3.55)

Импульсная переходная характеристика запаздывающего звена представлена на рисунке 3.27.

 

Рисунок 3.27 - Импульсная переходная характеристика запаздывающего звена

А как выглядит передаточная функция этого звена? Как её найти? Вспомним, что изображение переходной функции равно передаточной функции, деленной на р:

Откуда

Чтобы найти h(p), необходимо преобразовать h(τ) по Лапласу:

Тогда передаточная функция принимает вид:

 (3.56)

Определим частотные характеристики запаздывающего звена, подставив jω вместо р в передаточную функцию (3.56):

 (3.57)

Здесь .

Графики АЧХ, ФЧХ и АФХ приведены на рисунке 3.28.

 

Рисунок 3.28 – Частотные характеристики запаздывающего звена

а) амплитудно-частотная характеристика; б) фазо-частотная характеристика; в) амплитудно-фазовая характеристика

 Примерами запаздывающих звеньев являются: ленточный транспортер; длинный трубопровод (входная и выходная координаты расход газа или калорийность газа).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8677. Арабомовна середньовічна філософія 94 KB
  Арабомовна середньовічна філософія. Філософська концепція мутазилітів. Школа ашарітів. Східні перипатетики. Аль-Кінді, аль-Фарабі. Філософські погляди Ібн-Сіни. Ідеї суфізму. Ібн-Рушд та авероїсти. Вивчення даної ...
8678. Філософія середньовіччя та ренесансу 150 KB
  Філософія середньовіччя та ренесансу. Патристика раннього християнства. Середньовічна схоластика. Філософська думка пізнього Середньовіччя. Новий погляд на людину у філософії Ренесансу. Патристика. Загальна характеристика пат...
8679. Філософія нового часу. Емпіризм та раціоналізм. 114.5 KB
  Філософія нового часу. Емпіризм та раціоналізм. Філософія Просвітництва. Марксистська філософія. Новим часом називають епоху, яка розпочалася буржуазними революціями в Західній Європі (наприкінці XVI- на початку XVII...
8680. Німецька класична філософія 153 KB
  Іммануїл Кант народився в 1724 р. у сімї ремісника в Кенігсберзі. Тут Кант вчився, вчителював, став професором, ректором університету. У Кенігсберзі він написав усі свої твори, тут він і помер у 1804...
8682. Сучасна світова філософія: школи і напрямки 96.5 KB
  Сучасна світова філософія: школи і напрямки. Філософія науки: позитивізм і неопозитивізм діалектичний матеріалізм фрейдизм і неофрейдизм. Філософія ірраціоналізму: світський екзистенціалізм релігійний...
8683. Філософська думка України 116 KB
  Філософська думка України. Філософська думка у давніх словян і в Київській Русі. Середньовічна українська філософія. Києво-Могилянська філософська школа. Українські просвітники. Філософія - явище загальнолюдське. Вона д...
8684. Філософська думка України. Українська філософія діаспори 207.5 KB
  Філософська думка України Філософія київського кола. Філософська думка під час культурно-історичного підйому 20-х років. Філософське обґрунтування національного радикалізму. Філософія українських шестидесятників...
8685. Філософське розуміння світу. Проблема буття 93 KB
  Філософське розуміння світу. Проблема буття. Філософський зміст проблеми буття. Особливості розуміння проблеми буття. Форми буття. Буття. Субстанція і матерія. Дух. З самого початку західно-європейського мислення і до сьогоднішньог...