76426

Виды соединений звеньев САУ

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Соединение звеньев в САУ может выполняться в 3-х основных формах: последовательная, параллельная и соединение с обратной связью. Последовательное соединение звеньев (a)

Русский

2015-01-30

50.49 KB

14 чел.


Виды соединений звеньев САУ

Соединение звеньев в САУ может выполняться в 3-х основных формах: последовательная, параллельная и соединение с обратной связью.

 

Последовательное соединение звеньев (a)

 

Xвых2(p)=Xвх2(p)W2(p)=Xвх1(p)W1(p)W2(p)

Wэкв(p)=Xвых2(p)/Xвх1(p)=W1(p)W2(p)

 

 Параллельное соединение звеньев (b)

 

 

Xвых(p)=Xвых1(p)+Xвых2(p)=Xвх(p)W1(p)+Xвх(p)W2(p)=Xвх(p)[W1(p)+W2(p)]

Wэкв(p)=Xвых(p)/Xвх(p)=W1(p)+W2(p)

 

 Соединение с обратной связью

 

Xвых(p)=?X(p)W1(p)=[Xвх(p)-Xос(p)]W1(p)=[Xвх-Xвых(p)W2(p)]W1(p)=Xвх(p)W1(p)-Xвых(p)W2(p)W1(p)

Wэкв=Xвых(p)/Xвх(p)=W1(p)/1-W1(p)W2(p)

Динамическая характеристика САУ.

В большинстве случаев структурная схема САУ представляет собой замкнутую цепь звеньев. Зная правило нахождения передаточных функций для различных видов соединений звеньев можно упростить структурную схему системы и определить её передаточную функцию.

Для объектов управления и для автоматической системы управления различают две основные передаточные функции: по регулирующему воздействию и по возмущающему воздействию.

В результате последнего упрощения в структурной схеме в замкнутой САУ, она может быть приведена к следующему виду.

 

Wзс(p)=W0(p)/1+Wо(p)Wос(p) передаточная функция по регулирующему воздействию.

Регулирующее воздействие равно 0, то передаточная функция определяется по структурной схеме возмущающего воздействия.

 

Wзс(p)=Xрег(p)/Xв(p)=W2(p)/1+W1(p)Wос(p)W2(p)=W2(p)/1+Wо(p)Wос(p)

 

Если знаменатель приравниваем к 0, то получаем характеристическое уравнение САУ.

A(p)=anpn+a n-1pn-1+a n-2pn-2+…+a1p+a0=0

a0-a– коэффициенты характеристического уравнения

p=?±jw


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42629. ОБЛІК ІНВЕНТАРНИХ ДОКУМЕНТІВ 38.5 KB
  Київ 2011 Мета роботи засвоєння набутих знань умінь і навичок при обліку інвентарних документів. Облік інвентарних документів охоплює всі документи які не підлягають підшиванню до справ переведені з інших видів реєстрації або такі яким надано номер за карткою журналом інвентарної реєстрації документів в момент їх створення заведення або надходження. До таких документів належать креслярські графічні та текстові документи які через виробничі умови режимні обстеження щодо доступу чи зовнішні особливості вид носія формат тощо...
42630. СЛУЖБОВЕ ВІДРЯДЖЕННЯ 53.5 KB
  Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника установи на певний строк до іншого населеного пункту з метою виконання службового доручення поза місцем його основної роботи. Службові відрядження працівників здійснюються відповідно до плану роботи установи з урахуванням асигнувань за кошторисом витрат на відрядження. Доповідна записка заява разом з проектом наказу та посвідченням про відрядження передається керівникові установи як правило не пізніше як за три доби доби до початку відрядження.
42631. Доступ до спільних ресурсів в середовищі Windows XP 958 KB
  Створив папку давши їй назву своє прізвище Ілюстрація. Ілюстрація. Натиснув на кнопку Разрешенията дозволив всім повний доступ Ілюстрація. Встановив автоматичне кешування документівнатиснувши кнопку Кешированиеі в списку вибрав Автоматическое кэширование программ и документов Ілюстрація.
42632. Проект виконується групою, що складається з 3-5 осіб, згідно з варіантом (табл.1). Етапи виконання проекту 64.5 KB
  Завдання для робочих груп 1 Форматування тексту Дано текст що складається з речень розділених крапками. Дано текст. Дано текст. Дано рядок що складається зі слів розділених пробілами.
42634. СТВОРЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ПРОГРАМ В ІНТЕГРОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ПРОГРАМУВАННЯ 72 KB
  Сьогодні існує широкий набір інтегрованих середовищ програмування які обирає програміст в залежності від мови програмування що він використовує для створення програми. Основними командами даної опції є Open відкриття існуючого файлу New створеня нового файлу для редагування Sve Sve s Sve ll збереження файлу що знаходиться в редакторі на диску з поточною чи новою позначкою або збереження всіх відкритих файлів чи файлів програми та Quit вихід. Для редагування тексту програми використовуються наступні клавіші і комбінації...
42635. Арифметико-логічні основи функціонування компютера 106 KB
  Правила виконання арифметичних операцій над числами з фіксованою крапкою. Завдання 1 Згідно номера варіанта який співпадає з номером студента за списком запишіть десяткові числа 100№ зі знаком плюс та знаком мінус. Обчисліть двійковий код додатнього числа перетворіть отриманий код у вісімкову та шістнадцяткову системи числення виконайте перевірку. Зразок...
42636. Дослідження базових схем підсилюваньних каскадів на біполярних транзисторах 299.5 KB
  Re эмиттерное сопротивление Rl R2 резисторы делителя задающего режим каскада по постоянному току. Особенностью классической схемы каскада с ОБ рис. Для каскада с ОБ: Для каскада с ОЭ: Для каскада с ОК: Проектирование усилителя начинается с определения режима транзистора по постоянному току который называют статическим режимом. В зависимости от тока коллектора транзистора и величины падения напряжения на электродах транзистора усилительного каскада а также от амплитуды входного сигнала различают следующие режимы усиления: режим А;...