76427

Правила преобразования структурных схем

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Критерий правильности упрощения схемы заключается в равенстве входных и выходных сигналов упрощаемого участка до и после преобразования. Перенос сумматора через сумматор: а до преобразования; б после преобразования. Перенос узла через сумматор: а до преобразования; б после преобразования.

Русский

2015-01-30

90.16 KB

2 чел.

Правила преобразования структурных схем

Реальные объекты обладают сложной структурой. Для определения передаточных функций сложных объектов используют упрощение их структурных схем с помощью трех основных типов соединений. Критерий правильности упрощения схемы заключается в равенстве входных и выходных сигналов упрощаемого участка до и после преобразования.

Схемы с ясно различимыми основными типами соединений, встречаются редко, так как в них присутствуют перекрестные связи. Тогда возникает необходимость перестановки и переноса сумматоров и узлов.

1. Перенос узла через узел осуществляют без дополнительных преобразований (рис. 9.8).

Рис. 9.8. Перенос узла через узел: а) до переноса; б) после переноса

2. Перенос сумматора через сумматор осуществляют без дополнительных преобразований (рис. 9.9).

Рис. 9.9 Перенос сумматора через сумматор:

а) до преобразования; б) после преобразования

3. Перенос узла через сумматор по направлению сигнала требует введения дополнительного звена с передаточной функцией (−1) (рис. 9.10).

Рис. 9.10. Перенос узла через сумматор:

а) до преобразования; б) после преобразования

4. Перенос сумматора через узел по направлению сигнала требует введения дополнительного звена с передаточной функцией +1 (рис. 9.11).

Рис. 9.11. Перенос сумматора через узел:

а) до преобразования; б) после преобразования

5. Перенос узла через звено по направлению сигнала приводит к появлению дополнительного звена с передаточной функцией 1/W(s) (рис. 9.12).

Рис. 9.12. Перенос узла через звено: а) до преобразования; б) после преобразования

6. Перенос узла через звено против направления сигнала приводит к появлению звена с передаточной функцией W(s) (рис. 9.13).

Рис. 9.13 Перенос звена через узел: а) до преобразования; б) после преобразования

7. Перенос сумматора через звено по направлению сигнала сопровождается появлением звена с передаточной функцией W(s) (рис. 9.14).

Рис. 9.14. Перенос сумматора через звено:

а) до преобразования; б) после преобразования

8. Перенос сумматора через звено против направления сигнала приводит к появлению звена с передаточной функцией 1/W(s) (рис. 9.15).

Рис. 9.15 Перенос звена через сумматор:

а) до преобразования; б) после преобразования

9. Вынесение элемента из прямой связи приводит к появлению дополнительных звеньев в прямой и дополнительной цепи (рис. 9.16).

Рис. 9.16. Вынесение элемента из прямой связи:

а - до преобразования; б - после преобразования

10. Внесение элемента в прямую связь приводит к появлению дополнительных звеньев в прямой и дополнительной цепи (рис. 9.17).

Рис. 9.17. Внесение элемента в прямую связь:

а) до преобразования; б) после преобразования

11. Вынесение элемента из обратной связи приводит к появлению дополнительных звеньев в прямой цепи (рис. 9.18).

Рис. 9.18. Вынесение элемента из обратной связи:

а) до преобразования; б) после преобразования

12. Внесение элемента в обратную связь приводит к появлению дополнительных звеньев в прямой цепи и цепи обратной связи (рис. 9.19).

Рис. 9.19. Внесение элемента в обратную связь:

а - до преобразования; б - после преобразования


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58917. Підвищення зацікавленості та мотивації навчання учнів 5 – 6 класів на уроках української мови через використання ігрових завдань та інтерактивних технологій 93 KB
  Результативність реалізації навчальної мети свідомість міцність і глибина знань учнів з української мови перебуває у прямій залежності від активної зацікавленості предметом бажання знати його тобто від рівня мотивації учнів до вивчення предмету.
58918. Прикметники-антоніми 47 KB
  Мета ознайомити учнів з прикметниками із антонімічним значенням; розвивати увагу пам’ять мислення зв’язне мовлення учнів; розширювати словниковий запас слів; виховувати любов до праці. Що ви можете сказати про слова великої малийАнтоніми.
58919. Активні і пасивні дієприкметники. Їх творення 63 KB
  Мета: поглибити знання учнів про дієприкметники пояснити відмінність між активними й пасивними дієприкметниками правила їх творення; формувати вміння розрізняти активні і пасивні дієприкметники утворювати їх правильно писати дієприкметникові суфікси...
58920. Головні й другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні. Складання речень за малюнками 41.5 KB
  Мета: дати дітям поняття про головні і другорядні члени речення. Що таке речення Що виражає речення Які види речень за метою висловлювання ви знаєте Що називається розповідним реченням Які знаки ставляться в кінці розповідного речення Приклад.
58921. Загальне поняття про іменник. Іменники – назви істот і неістот 35 KB
  Мета: розширити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, познайомити з іменниками – назвами істот і неістот, учити розрізняти їх за характерними ознаками; розвивати вміння класифікувати предмети; розвивати мовлення...
58922. Реформи адміністративно-полiтичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні 88 KB
  Розвивати історичне мислення учнів та вміння порівнювати реформи минулого з сучасними перетвореннями сприяти критичному осмисленню минулого; виховувати у школярів громадянську свідомість дух патріотизму сприяти утвердженню демократичних ідеалів.
58923. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома 92.5 KB
  Мета. вдосконалювати вміння аналізувати порівнювати встановлювати причиннонаслідкові звязки застосовувати теоретичні знання для прогнозування; повторити і узагальнити основні поняття з теми закріпити вміння за електронною формулою атома...
58924. Звук (ж). Позначення його буквами «Ж», «ж» (же) 122.5 KB
  Обладнання: паперові сонечка жучки за кількістю учнів на лапках яких букви А О У И І Е малюнок сонця яке посміхається паперові промінчики сонця на кожного учня паперові бджілки 2 ілюстрації жуків хруща мармурового бронзівки золотистої плавунця...
58925. Повторення і закріплення вивчених літер українського алфавіту. Вправляння у звуко-буквенному аналізі слів 60 KB
  Мета. Продовжити роботу над звуковим аналізом слів, учити розрізняти голосні та приголосні звуки; будувати короткі зв язні висловлювання; розширювати знання учнів про квіти-первоцвіти; розвивати зв’язне мовлення;