76432

Структурные схемы систем автоматического управления

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Структурная схема Структурная схема САУ схема САУ это изображение системы регулирования в виде совокупности динамических звеньев с указанием связей между ними. Структурная схема САУ может быть составлена на основе известных уравнений системы и наоборот уравнения системы могут быть получены из структурной схемы. Наименование Обозначение на структурной схеме Звено с одним входом Звено с двумя входами Узел разветвление Наименование Обозначение на структурной схеме Cумматор Элемент сравненияаналог сумматора Простейшие сочетания...

Русский

2015-01-30

160.04 KB

15 чел.

Структурные схемы систем автоматического управления

Составление основных уравнений системы автоматического управления во многих случаях может быть значительно облегчено использованием понятия динамических звеньев.

Структурная схема ( Структурная схема САУсхема САУ )- это изображение системы регулирования в виде совокупности динамических звеньев с указанием связей между ними. 

Структурная схема САУ может быть составлена на основе известных уравнений системы, и, наоборот, уравнения системы могут быть получены из структурной схемы. Однако первая задача может иметь различные варианты решения, тогда как вторая задача имеет всегда единственное решение. 

Элементы структурных схем

Базовые элементы для построения структурной схемы САУ. 

Наименование

Обозначение на структурной схеме

Звено с одним входом


Звено с двумя входамиУзел( разветвление)

Наименование

Обозначение на структурной схеме

CумматорЭлемент сравнения(аналог сумматора)

 

Простейшие сочетания динамических звеньев системы автоматического управления

Наименование
соединения звеньев

Структурная схема

Математическое описание структурной схемы

Последовательное

Уравнение выхода будет иметь вид:Результирующая ПФ системы: 

Параллельное

Уравнение выхода будет иметь вид:

Результирующая ПФ системы: 

Обратные связи

САУ с положительной ОС:

Уравнение выхода будет иметь вид:

Результирующая ПФ системы: 

САУ с отрицательной ОС:

Уравнение выхода будет иметь вид:

Результирующая ПФ системы: 

Правила преобразования структурных и линейных систем


Преобразование структурной схемы к удобному виду представляется возможным благодаря гибкости структурных схем. Ниже приведена таблица эквивалентных преобразований структурных схем. 

Операция

Исходная схема

Эквивалентная схема

Перестановка сумматоров 
или элементов сравнения

 

 

Перестановка звеньевПеренос узла с выхода
на вход сумматораПеренос узла с входа
на выход сумматораПеренос узла с выхода
на вход звенаПеренос узла с входа
на выход звенаПеренос сумматора с выхода
на вход звенаПеренос сумматора с входа
на выход звенаЗамена звеньев прямой
и обратной цепейПереход к единичной обратной связи
 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22675. Рівняння Шредінгера. Інтерпретація хвильової функції 65.5 KB
  В квантовій механіці рівняння Шредінгера відіграє ту ж роль що і рівняння руху Ньютона в класичній механіці і рівняння Максвела в електродинаміці.Розглянемо тримірне хвильове рівняння і застосуємо його до хвиль де Броля. Найбільш важливим частковим випадком рішення хвильового рівняння є рішення виду: 2. Оскільки [потенціальна енергія ] рівняння 3 набуває вигляду стаціонарне рівняння Шреденгера оскільки вважалося що а значить і не залежать від часу.
22676. Співвідношення невизначеності Гейзенберга та приклади його проявів 63.5 KB
  Дві фізичні величини не можуть мати одночасно певні значення в жодному стані якщо їх оператори не комутують. В довільному стані фізичні величини відповідні цим операторам мають середнє значення визначені інтегралами: . З цієї формули випливає що якщо в деякому стані імпульс має певне значення =0 то координата х в цьому стані невизначена зовсім і навпаки. Згідно отриманій нерівності мікрочастинка не може знаходитись у стані строгого спокою який характеризується значеннями .
22677. Енергетичний спектр атома водню. Правила відбору 67 KB
  Сукупність спектральних ліній спектральні серії. Пізніше були досліджені серії в ультрафіолетовій і інфракрасній обл. Перша лінія кожної серії відповідає мінімальному значеню n і має мінімальну частоту. По мірі збільшення n лінії кожної спектральної серії згущуються частота їх зростає.
22678. Хвильові функції. Системи тотожних частинок. Принцип Паули 65.5 KB
  Системи тотожних частинок. Вони тотожні є симетрія: при перестановці місцями частинок не змінюється. Нехай оператор перестановки частинок: ; Т. Для N частинок N парних перестановок; оператор перестановок .
22679. Розподіл Фермі-Дірака і Бозе-Ейнштейна 132 KB
  Бозони частинки з цілим або або нульовим спіном можуть знаходитись в межах даної системи в однаковому стані і в обмеженій кількості. Тоді енергія системи ; число част в му стані. що знаходяться в стані. Нехай номер енергетичного рівня; кратність його виродження число станів на му рівні що мають одне значення енергії тоді ; позначимосереднє число частинок в одному стані.
22680. Фізичне пояснення періодичної системи елементів 41.5 KB
  При заданому n : = 0 sоболонка 1pоболонка 2dоболонка 3fоболонка. S оболонка 2 ; р оболонка 221=6 d оболонка 10 . Якщо оболонка містить максимальну кількість е то вона заповнена ns2 np6 nd10 nf14 Період. іонів n 1 2 3 4 5 оболонка K L M N O макс.
22681. Атоми у зовнішніх полях. Ефект Штарка 507.5 KB
  Ефект Штарка Явище розщеплення в електричному полі енергетичних рівнів і повязане з ним розщеплення спектральних ліній називають ефектом Штарка. Розщеплення рівнів спостерігається як в однорідних так і в неоднорідних електричних полях зі складною просторовою конфігурацією.Наявність електричного поля що змінюється з часом також призводить до розщеплення рівнів енергії.Енергетична віддаль між компонентами розщеплення рівня в однорідному електричному полі росте зі збільшенням його напруженості.
22682. Атоми у зовнішніх полях. Ефект Зеємана 340.5 KB
  Суть: розщеплення спектральних ліній обумовлене взаємодією атомів з магнітним полем. Розщеплення спектральних ліній в магнітному полі є наслідком розщеплення енергетичних рівнів. простий ефект : правила відбору: три лінії:лінія двікомпоненти Складний ефект: розглянемо основний і перший збуджений...
22683. Теорія молекули водню. Обмінна взаємодія 72 KB
  Тоді рня Шредінгера для електронів при фіксованих ядрах: Нульове наближення: V΄=0атоми віддалені: R= тоді V=V1 V2 . та теж буде розв΄язком: Ени нерозрізненні тоді тоді буде: сим. Тоді будуть поправки до енергії різні для сим.