76457

Понятие и виды семейных правоотношений

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Возникновению семейных правоотношений предшествует: издание норм регулирующих данные общественные отношения нормативные предпосылки; наделение субъектов правоспособностью позволяющей им быть носителями прав и обязанностей предусмотренных в правовых нормах правосубъектные предпосылки; наличие соответствующих юридических фактов с которыми нормы связывают возникновение данных правоотношений юридикофактические предпосылки. Семейные правоотношения один из видов правоотношений которые обладают следующими свойствами общими для...

Русский

2015-01-30

16.67 KB

1 чел.

Понятие и виды семейных правоотношений

Семейное правоотношение это волевое личное неимущественное или имущественное отношение, определенное семейным законодательством и урегулированное нормами семейного права, а в определенных случаях и гражданско-правовыми нормами, в которых участники юридически связаны наличием взаимных субъектных прав и обязанностей.

Семейные правоотношения возникают в результате воздействия семейно-правовых норм на регулируемые ими общественные отношения.

Возникновению семейных правоотношений предшествует:

 1. издание норм, регулирующих данные общественные отношения (нормативные предпосылки);
 2. наделение субъектов правоспособностью, позволяющей им быть носителями прав и обязанностей, предусмотренных в правовых нормах (правосубъектные предпосылки);
 3. наличие соответствующих юридических фактов, с которыми нормы связывают возникновение данных правоотношений (юридико-фактические предпосылки).

Семейные правоотношения — один из видов правоотношений, которые обладают следующими свойствами, общими для правоотношений всех отраслей права:

 1.  общественный характер;
 2.  основанность на законе;
 3.  неразрывная связь правоотношений с юридическими нормами
 4.  наличие связи между взаимными юридическими правами и обязанностями, которые возникают у субъектов права при наступ­лении определенных юридических фактов;
 5.  волевой характер, т. е. связаны с волей государства, выраженной в праве индивидуальной волей его участников

Семейные правоотношения (не путать с семейными отношениями) имеют следующие специфические черты:

 1. регулируют не все семейные отношения, а лишь определенную часть, указанную в СК;
 2. субъекты семейных правоотношений юридически равны между собой;
 3. ограниченный круг субъектов семейных правоотношений;
 4. возможное установление семейных правоотношений по соглашению сторон;
 5.  носят лично-доверительный характер.

Классификация семейных правоотношений может проводиться по различным основаниям:

исходя из содержания семейные правоотношения могут быть разделены:

 1. на личные (неимущественные);
 2. имущественные;

по субъективному составу семейные правоотношения делятся:

 1. на состоящие их двух участников (простые);
 2. состоящие из трех участников (сложные). Например, родители и ребенок;

по степени индивидуализации:

 1. на относительные, в которых поименно определены все уча­стники правоотношения;
 2. абсолютные, в которых индивидуализирована только одна сторона правоотношения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53110. Південна Америка. Історія дослідження. Географічне положення 54 KB
  Мета: сформувати в учнів загальне уявлення про географічне положення площу та форму материка поглибити систему знань учнів про відкриття та дослідження Південної Америки; удосконалити практичні навички учнів характеризувати географічне положення материка. Чому важливо знати географічне положення материка 3. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності Колись Південну Америку з ласки мореплавця Америго Веспуччі назвали Новим Світом у джунглях цього материка блукали герої книги Жюля Верна Діти капітана Гранта. Сучасні уявлення про цю...
53111. Використання основних аспектів освіти для сталого розвитку та показано діяльнісну спрямованість уроків географії в системі ОСР 6.37 MB
  Обґрунтовано зміну ролі вчителя в моделі емпауерменту та визначено діяльність як основний засіб навчання і виховання людини спроможної до забезпечення сталого розвитку суспільства. Ми працюємо щоб зробити нове відкриття Єдиний шлях що веде до знань це діяльність.Шоу Будьяка діяльність або бездіяльність призведе до певного результатутільки якого. Тому входження в систему ОСР на уроках географії відбувається в двох площинах: перша площина забезпечує виховання здорової ціннісно орієнтованої толерантної полікультурної...
53112. Географія світових природних ресурсів 46.5 KB
  Сформувати у учнів систему знань про ресурсозабеспеченність окремих територій Землі певними видами ресурсів; систематизувати уявлення учнів про мінеральні земельні лісні водні рекреа ційні ресурси; розвивіти вміння учнів самостійно працювати з картографічним матеріалом і статестичним матеріалом;...
53113. Глобальное потепление. Начало развития геоинженерии 61 KB
  Учитель. Учитель В прессе идея глобального потепления мусируется давно. А рыбе понравится Учитель Можно запустить на орбиту 16 триллионов зеркал диаметром 70 см общим весом 20 млн тонн и они будут отражать солнечные лучи.
53114. ВІК І ПОШИРЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД. ЗМІНА ПРИРОДНИХ УМОВ ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВЩИНИ У РІЗНІ ЕРИ. ГЕОЛОГІЧНА КАРТА ПОЛТАВЩИНИ 394 KB
  Унаочнення: підручник геохронологічна таблиця географічний атлас Полтавська область зразки мінералогічної колекції скамянілостей описи відслонень гірських порід. Як визначається абсолютний і відносний вік гірських порід 3. До магматичних та метаморфічних порід протерозою приурочені поклади чорних та кольорових металів і нерудної сировини у південній частині області.
53115. УКРАЇНОЗНАВСТВО В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 1018.5 KB
  Ряд орієнтовних конспектів занять з різних розділів програми, сценарії свят та розваг, опис ігор та додатковий художній матеріал, які можна використати в роботі. Заняття мають в основному комплексний характер, що позитивно впливає не тільки на ознайомлення з культурою, побутом свого народу, але і на розвиток мовлення дітей. Запропоновані конспекти занять та сценарії свят апробовані...
53118. Правильні многогранники конспект уроку 288 KB
  Мета уроку: формування поняття правильні многогранники; знайомство з видами правильних многогранників: правильний тетраедр куб октаедр додекаедр ікосаедр. Відкрити гіперпосилання другого пункту плану Многокутники Застосувавши малюнки виконані за допомогою Програмного засобу Динамічна геометрія потрібно повторити : ▪ многогранний кут 360; ▪ кожен кут правильного трикутника дорівнює 60 тому з правильних трикутників можнаутворити 3 види правильних многогранників 3 60 360; 4 60 360; 5 60 360: аправильний...