76460

Родство и свойство, их правовое значение

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Родство представляет собой один из юридических фактов порождающих семейные правоотношения. По степени родства различают: ближнее родство близкие родственники родственники по прямой восходящей и нисходящей линии родители и дети дедушка бабушка и внуки полнородные и неполнородные братья и сестры; дальнее родство более дальние родственники. Возможно заключение брака между мужчиной и женщиной состоящими в родственных отношениях за исключением близкого родства боковое родство третьей и последующей степеней не является...

Русский

2015-01-30

16.4 KB

6 чел.

Родство и свойство, их правовое значение

Родство представляет собой генетическую связь между людьми, основанную на происхождении от одного предка.

 1.  Родство представляет собой один из юридических фактов, порождающих семейные правоотношения.

Виды родства:

 1.  прямое (между родителями и детьми);
 2.  боковое (между двоюродными братьями и сестрами и более отдаленные степени родства);
 3.  нисходящее (дедушки, бабушки и внуки);
 4.  восходящее (родители и дети);
 5.  полнородное (дети, имеющие общих отца и мать);
 6.  неполнородное (дети, имеющие только одного общего родителя).

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. 

По степени родства различают:

 1.  ближнее родство (близкие родственники — родственники по прямой восходящей и нисходящей линии — родители и дети, дедушка, бабушка и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры);
 2.  дальнее родство (более дальние родственники). От родства отличают свойство, которое возникает как последствие брака. Свойством называются отношения между собой родственников каждого из супругов.

Свойственники не состоят в кровном родстве между собой. Семейным правом отношения свойства не регулируются.

Свойство — отношения между людьми, возникающие из брачного союза одного из родственников (между супругом и родственниками другого супруга, между родственниками супругов).

Признаки свойства:

 1.  возникает из брака;
 2.  не основано на кровной близости;
 3.  возникает при наличии в живых родственников мужа и (или) жены на момент заключения брака).

Свойственники

свекор (свекровь) — отец (мать) мужа;  

тесть (теща) — отец (мать) жены;  

зять — муж дочери или сестры;

сноха (невестка) — жена сына;  

мачеха (отчим) — жена отца (муж матери) по отношению к его (ее) детям от прежних браков;  

пасынок (падчерица) — сын (дочь) одного из супругов по отношению к другому супругу;

золовка — сестра мужа;

шурин — брат жены;

свояченица — сестра жены;

свояк — муж свояченицы.

В СП регулируются только отношения свойства между отчимом (мачехой) и пасынком (падчерицей) (является одним из оснований получения содержания отчимом (мачехой) от своих пасынков (падчериц) (ст.97 СК)).

Возможно заключение брака между мужчиной и женщиной, состоящими в родственных отношениях, за исключением близкого родства (боковое родство третьей и последующей степеней не является препятствием к заключению брака).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69416. Структура типового вікна Windows ®. Вікна діалогу 198.81 KB
  Головне меню. Ліворуч від імені знаходиться кнопка – піктограма при натискуванні на яку відкривається системне меню управління вікном. Це меню використовують у випадку коли користувач бажає управляти вікном за допомогою клавіатури. При роботі з мишею це меню звичайно не використовують.
69417. Робота з довідкою в Windows 92.51 KB
  Пошук довідкової інформації за змістом і предметному вказівнику. Результатом пошуку є назви розділів довідкової системи що містять вказані слова. Ввід додаткової довідкової інформації у вигляді коментарів.
69418. Алгоритм і його властивості. Схеми алгоритмів 20.57 KB
  Термін алгоритм виник задовго до появи комп’ютерів і походить від імені давнього філософа й математика з Хорезму що жив у IX ст. Саме він у своїх трактатах описав правила алгоритми додавання віднімання множення та ділення багатозначних чисел якими користуємося сьогодні.
69419. Графічне подання різних видів обчислювальних процесів 21.85 KB
  Схематично лінійний алгоритм зображується так: Початок b c у = а bс y Кінець Початок b c у = а bс y Кінець Введення значень b c Обчислення значень у Друкування значення у Розгалужений алгоритм описує процес обчислення такого виразу: Схематично розгалужений алгоритм...
69420. Шпальта: введення та редагування тексту. Вікно діалогу “Колонки” 147.35 KB
  Word дає змогу створювати документи двома способами: або з допомогою шаблону Обычный (Normal.dot), або з допомогою шаблону, який укаже користувач. На початковій стадії оволодіння технологією роботи з Word користувач, звичайно, створює документи, які задовольняє шаблон...
69421. Вставка в текст спеціальних символів. Створення і вставка автотексту. Вставка в документ Word діаграм 49.84 KB
  Для вставлення тих символів, аналогів яких нема на клавіатурі потрібно вибрати пункт меню Вставка, Символ. У таблиці символів вибираємо потрібний символ і натискаємо Вставить. Над таблицею символів розташована таблиця шрифтів.
69422. Друк документів в Word. Стилі документів 99.29 KB
  Для отримання твердої копії можна скористатись кнопкою піктографічного меню яка забезпечує швидкий спосіб друкування але має суттєвий недолік друкується увесь документ або виконати команду File Файл Print Печать.