76460

Родство и свойство, их правовое значение

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Родство представляет собой один из юридических фактов порождающих семейные правоотношения. По степени родства различают: ближнее родство близкие родственники родственники по прямой восходящей и нисходящей линии родители и дети дедушка бабушка и внуки полнородные и неполнородные братья и сестры; дальнее родство более дальние родственники. Возможно заключение брака между мужчиной и женщиной состоящими в родственных отношениях за исключением близкого родства боковое родство третьей и последующей степеней не является...

Русский

2015-01-30

16.4 KB

18 чел.

Родство и свойство, их правовое значение

Родство представляет собой генетическую связь между людьми, основанную на происхождении от одного предка.

 1.  Родство представляет собой один из юридических фактов, порождающих семейные правоотношения.

Виды родства:

 1.  прямое (между родителями и детьми);
 2.  боковое (между двоюродными братьями и сестрами и более отдаленные степени родства);
 3.  нисходящее (дедушки, бабушки и внуки);
 4.  восходящее (родители и дети);
 5.  полнородное (дети, имеющие общих отца и мать);
 6.  неполнородное (дети, имеющие только одного общего родителя).

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. 

По степени родства различают:

 1.  ближнее родство (близкие родственники — родственники по прямой восходящей и нисходящей линии — родители и дети, дедушка, бабушка и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры);
 2.  дальнее родство (более дальние родственники). От родства отличают свойство, которое возникает как последствие брака. Свойством называются отношения между собой родственников каждого из супругов.

Свойственники не состоят в кровном родстве между собой. Семейным правом отношения свойства не регулируются.

Свойство — отношения между людьми, возникающие из брачного союза одного из родственников (между супругом и родственниками другого супруга, между родственниками супругов).

Признаки свойства:

 1.  возникает из брака;
 2.  не основано на кровной близости;
 3.  возникает при наличии в живых родственников мужа и (или) жены на момент заключения брака).

Свойственники

свекор (свекровь) — отец (мать) мужа;  

тесть (теща) — отец (мать) жены;  

зять — муж дочери или сестры;

сноха (невестка) — жена сына;  

мачеха (отчим) — жена отца (муж матери) по отношению к его (ее) детям от прежних браков;  

пасынок (падчерица) — сын (дочь) одного из супругов по отношению к другому супругу;

золовка — сестра мужа;

шурин — брат жены;

свояченица — сестра жены;

свояк — муж свояченицы.

В СП регулируются только отношения свойства между отчимом (мачехой) и пасынком (падчерицей) (является одним из оснований получения содержания отчимом (мачехой) от своих пасынков (падчериц) (ст.97 СК)).

Возможно заключение брака между мужчиной и женщиной, состоящими в родственных отношениях, за исключением близкого родства (боковое родство третьей и последующей степеней не является препятствием к заключению брака).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80520. Організаційно - методичні основи створення та функціонування інформаційних систем 43.13 KB
  В наш час відбувається глобальний перехід від індустріального суспільства до інформаційного, розвиток якого безпосередньо повязаний з інтенсифікацією інформаційних процесів, необхідністю збору, обробки і передачі величезних обємів інформації, перетворенням інформації у товар, як правило, значної вартості
80521. Функціональна структура типової інформаційної системи для потреб оцінювання 30.76 KB
  Системи обробки даних в оціночній діяльності. Автоматизовані інформаційні системи для ріелторських компаній. Крім того проект на предмет його повноти взагалі не розглядається і фактично втрачається можливість науково обґрунтування вибору і оцінки напрямків розвитку інформаційної системи комплексу технічних засобів та побудови її моделі.
80522. Пакети комп`ютерних програм, використовуваних в оціночній діяльності 78.22 KB
  Програмне забезпечення оціночної діяльності Програмне забезпечення ПЗ це сукупність програм які забезпечують спілкування користувача з комп`ютерною технікою і орієнтуються на вирішення задач певного класу. Компютерні бази даних з програмним забезпеченням які рекомендують застосовуюти при оцінці колісних транспортних засобів КТЗ: Комп`ютерні програми для складання кошторису відновлювального ремонту КТЗ іноземного виробництва udtex М21 udtex М95 ...
80523. Організація оціночних досліджень із виеористанням інформаційних технологій 168.95 KB
  АРМ є професійно орієнтованою інформаційнообчислювальною системою що працює як автономно так і в мережі. Масова поява персональних компютерів в офісі й обєднання їх у мережі створила принципово нове технологічне середовище для ефективного управління документообігом. Сукупність прикладних процесів і БД що використовуються спільно обчислювальними процесами в ІС називають розподіленою системою PC а вузли мережі вузлами PC.
80524. Автоматизація процесів оцінювання нерухомості 124.9 KB
  Головні цілі впровадження ІС в оцінюванні. Головні цілі впровадження ІС в оцінюванні. Основними факторами які впливають на впровадження інформаційних систем є потреби організацій та користувачів а також наявність відповідних засобів для їх формування. Впровадження корпоративної ІС розробленої самостійно або придбаної у постачальника часто супроводжується ломкою перепроектувало існуючих на підприємстві процесів бізнесу...
80525. Автоматизація процесів оцінювання машин та обладнання 70.7 KB
  Автоматизація обліку матеріальних цінностей Матеріальні цінності це сировина і матеріали покупні напівфабрикати і комплектуючи вироби тара і тарні матеріали; паливо будівельні матеріали і обладнання для установки; малоцінні і швидкозношувані предмети спецодяг і спецвзуття. Основними задачами що вирішуються на цій ділянці є своєчасне повне і достовірне відображення в обліку а потім видання необхідних оброблених на ПЕОМ це настільна або портативна високопродуктивна обчислювальна система...
80526. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XIV – I ПОЛ. XVII СТОЛІТТЯ 1.97 MB
  Існує думка, що період XIV – перш. пол. XVII ст. мало відображений у джерелах, так як був бідний подіями, які могли залишити помітний слід в історії. Ближче до істини інша точка зору: життя було значно багатшим, ніж це зафіксовано в документах і пам\'ятках культури, що до нас дійшли
80527. Українська культура в другій половині ХХ століття 39.07 KB
  Розвиток української культури в другій половині ХХ ст. У Донецькій та Кримській областях не залишалося жодної української школи. ЦК КПРС прийняв нову постанову що підсилило русифікацію української системи освіти. Серед них можна назвати Історію української літератури Історію української мови Радянську енциклопедію історії України Історію українського мистецтва.
80528. Витоки української культури. Матеріальна та духовна культура словянського світу 1тис. нашої ери 562 KB
  Термін «культура» вперше зустрічається в античному світі. Його початкове значення – обробка rрунту, внесення людиною змін у природу. Надалі термін «культура» отримав більш універсальне значення.Культура - це все, що створено людиною.