76473

Отличие расторжение брака от признания брака недействительным

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Отдельные же из них в виде исключения продолжают существовать и после расторжения брака. Различен порядок расторжения брака и признания его недействительным. Поразному определяется круг лиц имеющих право обратиться с иском о расторжении брака и признании его недействительным.

Русский

2015-01-30

15.84 KB

3 чел.

Отличие расторжение брака от  признания брака недействительным

Признание брака недействительным существенно отличается от расторжения брака.

  1.  Недействительным признается брак, заключенный с нарушением установленных в законе условий, а поэтому не порождающий никаких правовых отношений с момента его возникновения.

Расторгается всегда действительный брак. Правовые отношения, порожденные действительным браком, прекращаются только на будущее время. Отдельные же из них в виде исключения продолжают существовать и после расторжения брака.

  1.  Различен порядок расторжения брака и признания его недействительным. Расторгается брак как в суде, так и в ЗАГСе. Признается недействительным только в судебном порядке.

  1.  По-разному определяется круг лиц, имеющих право обратиться с иском о расторжении брака и признании его недействительным. Брак расторгается по иску обоих супругов или одного из них. В необходимых случаях, когда этого требует защита интересов недееспособного супруга, иск о расторжении брака может быть предъявлен его опекуном или прокурором. Признание брака недействительным могут требовать лица, имеющие как личный, так и общественный интерес в этом, то есть более широкий круг лиц.

  1.  Брак расторгается при наличии неустранимых разладов в семье, или фактического распада семьи. Недействительным брак может быть признан и при наличии хороших взаимоотношений в семье, если нарушены условия его заключения (например, условие о единообразии). Именно поэтому в процессе о признании брака недействительным не возникает вопрос о примирении супругов.

  1.  Брак считается расторгнутым с момента регистрации его расторжения в Загсе. Недействительным брак признается со времени вступления в силу решения суда. При этом недействительность брака действует с обратной силой с момента его заключения. Поскольку признание брака недействительным означает его аннулирование, в случае вступления в новый брак лицу, состоящему в недействительном браке, не вменяется в обязанность осведомлять об этом своего супруга. Лицо же, расторгнувшее брак, при регистрации нового должно сообщить, что ранее оно состояло в браке.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36124. Основи статистики. Конспект лекцій 342.46 KB
  Статистичні спостереження. Статистичні спостереження. Суть та організаційні форми статистичного спостереження. План статистичного спостереження.
36125. Релігієзнавство. Основи філософських знань 181 KB
  Філософія релігії Мені довелося потіснити знання щоб звільнити місце вірі І. Центральний обєкт релігійної віри Бог саме з нього виводиться зміст усієї релігії. Розподіл філософії та релігії на самостійні форми суспільної свідомості відбувається лише в Новий час коли починають розвиватися природничі науки механіка. Філософія прагне заповнити емоційнодушевну пустоту відновити властиву релігії психологічну рівновагу.
36126. Основи національної економіки 2.85 MB
  Основні етапи розвитку національної економіки України. Особливості й ключові завдання сучасного етапу розвитку української національної економіки. Основні показники рівня розвитку національної економіки. ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Поняття національна економіка досить багатозначне оскільки це перш за все певний підсумок багатовікового розвитку народногосподарського комплексу країни.
36127. Соціальне страхування 462.5 KB
  Сутність принципи й роль соціального страхування План Сутність і необхідність соціального страхування в умовах ринкової економіки. Становлення і розвиток соціального страхування. Сутність і необхідність соціального страхування в умовах ринкової економіки. У багатьох країнах діє система взаємодоповнюючого соціального страхування що містить у собі такі елементи як: Державне соціальне забезпечення; Корпоративні соціальні програми; Індивідуальне часткове страхування.
36128. Системне програмне забезпечення 506.5 KB
  Переміщаючі завантажувачі можуть помістити програму в будьяке вільне місце в памяті. Очевидно що в більшості випадків початкові дані потрапляють в оперативну память із зовнішніх пристроїв. Класифікація ресурсів При розробці перших систем ресурсами вважалися процесорний час память канали вводу виводу і периферійні пристрої. Відповідно доки здійснювався обмін даними між оперативною памяттю і зовнішніми пристроями процесор не міг виконувати обчислення.
36129. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ для студентів 5 курс 130 KB
  Національні стандарти мають позначку абревіатуру ДСТУ державний стандарт України. Міжнародні стандарти що введені в дію в Україні мають позначки ДСТУ ISO і ДСТУ EN. Розроблені державні стандарти України отримали абревіатуру ДСТУ. Зявилися екологічні стандарти з позначками: ДСТУ ISO ДСТУ EN.
36130. СТАТИСТИКА. Лекційні заняття 1.67 MB
  Ознака яка набуває в межах сукупності різних значень називається варіюючою змінною мінливою а відмінність коливання ознаки варіацією. Наприклад ознаки людини: вік стать сімейний стан освіта тощо; ознаки підприємства: спеціалізація форма власності рентабельність виробництва і т. За характером вираження ознаки поділяють: Атрибутивні ознаки окремі значення яких виражаються словами. Кількісні ознаки окремі значення яких виражаються числами вік людини розряд робітника стаж роботи і вони відіграють головну роль в статистиці.
36131. Соціальна робота та соціальні технології 1003.5 KB
  Специфіка технологій соціальної роботи. Критерії ефективності процесу технологізації соціальної роботи. Державноправові засади соціальної роботи. Основні нормативні акти щодо питань соціальної роботи.