76483

Прекращение и изменение брачного договора

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в той же форме что и сам брачный договор т. Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. Может возникнуть ситуация когда супруги не пришли к обоюдному соглашению о расторжении брачного договора.

Русский

2015-01-30

15.33 KB

0 чел.

Прекращение и изменение брачного договора

Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. 

  1.  Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в той же форме, что и сам брачный договор (т.е. данное соглашение должно иметь письменную форму и должно быть удостоверено нотариусом).

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается.

Может возникнуть ситуация, когда супруги не пришли к обоюдному соглашению о расторжении брачного договора. В этом случае заинтересованный супруг имеет право обратиться в суд.

Следует помнить, что в суд можно обратиться только после того, как заинтересованный супруг предложил второй стороне изменить или расторгнуть брачный договор, а в ответ получил отказ, либо не получил ни какого ответа в срок, указанный в предложении либо договоре, а если в предложении или в договоре срок не указан, то в тридцатидневный срок.

Так по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут:

  1. при существенном нарушении договора другой стороной;
  2. при существенном изменении обстоятельств;
  3. в иных случаях, предусмотренных законом или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (Например: один из супругов продал имущество, которое должно было перейти в общую собственность или пользование).

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Так же в брачном договоре могут быть указаны иные основания для изменения или расторжения.

Брачный договор после расторжения брака, так же прекращает свое действие. Однако если в договоре предусмотрены обязательства на случай расторжения брака (раздел имущества, содержание бывшего супруга и т.д.) эти обязательства сохраняются.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7937. Вступ до курсу Історія вітчизняної культури 74 KB
  Тема уроку: Вступ до курсу Історія вітчизняної культури. Мета уроку: ознайомити учнів і основами курсу історії Української культури ознайомити з теоретичними засадами культурології як науки розвивати в ліцеїстів вміння розрізняти аспекти культур...
7938. Особливості розвитку культури в 30-х роках 69 KB
  Найхарактернішою рисою, притаманною культурі України тих років, була її заідеологізованість. Культурні зрушення, що відбувалися в Радянському Союзі протягом довоєнних п'ятирічок, у т. ч. оволодіння грамотою мільйонами, формування нової генерації інтелігенції, розвиток науки, літератури, мистецтва..
7939. Доба українського національного відродження. (ХІХ – початок ХХ століття) 86.96 KB
  Доба українського національного відродження. (ХІХ - початок ХХ століття). Один з представників нової української історіографіїІ. Лисяк-Рудницький вважає, що процес українського національно-культурного відродження тривав130...
7940. Особливості культурного життя доби відновлення української державності (1917-1920 рр.) 69.11 KB
  Особливості культурного життя доби відновлення української державності (1917-1920рр.). В цей період поступ української культури відбувався в період гострого військово-політичного протистояння, національно-визвольних змагань, громадян...
7941. Особливості розвитку культури Галицько-Волинської держави 26.1 KB
  ТЕМА: Особливості розвитку культури МЕТА: створити умови для: розуміння учнями всіх особливостей розвитку культури Галицько - Волинського князівства розвитку аналітичного та логічного мислення учнів на основі опрацювання істо...
7942. Освіта у XVIII - XIX ст. та роль Києво-Могилянської академії в культурному та історичному житті 110.03 KB
  Освіта у XVIII - XIX ст.та роль Києво-Могилянської академії в культурному та історичному житті Нижча освіта в Україні у кін.17 -поч. 18ст. була дуже поширеною, бо майже кожне село мало свою школу. Існува...
7943. Витоки Української культури 119 KB
  Тема Витоки Української культури. Мета: Розглянути первісну культуру народів, що заселяли території сучасної України розвивати в ліцеїстів вміння розрізняти аспекти культурології як наукового знання виховувати патріотизм та гордість за приналежніс...
7944. Поняття суспільство,суспільне, соціальне, соціум. Суспільство як самоорганізована система 53.5 KB
  Поняття суспільство,суспільне, соціальне, соціум. Суспільство як самоорганізована система У переважній більшості суспільствознавчої літератури (як у минулому, так і тепер) подається тлумачення, що поняття суспільство і соціум є тотожними та рівн...
7945. Поняття про природу. Природа як об’єкт знання та пізнання. 68 KB
  Етимологічно, тобто відповідно до первісного значення слова, поняття природа є похідним від слів при роді (тобто родовій общині, формі спільноти людей, повязаних між собою кровною спорідненістю), при родах, при породіллі (тобто при народженні, адже природа породжує людину). Але це поняття і в літературі, і в буденній мові вживається неоднозначно