76483

Прекращение и изменение брачного договора

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в той же форме что и сам брачный договор т. Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. Может возникнуть ситуация когда супруги не пришли к обоюдному соглашению о расторжении брачного договора.

Русский

2015-01-30

15.33 KB

0 чел.

Прекращение и изменение брачного договора

Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. 

  1.  Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в той же форме, что и сам брачный договор (т.е. данное соглашение должно иметь письменную форму и должно быть удостоверено нотариусом).

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается.

Может возникнуть ситуация, когда супруги не пришли к обоюдному соглашению о расторжении брачного договора. В этом случае заинтересованный супруг имеет право обратиться в суд.

Следует помнить, что в суд можно обратиться только после того, как заинтересованный супруг предложил второй стороне изменить или расторгнуть брачный договор, а в ответ получил отказ, либо не получил ни какого ответа в срок, указанный в предложении либо договоре, а если в предложении или в договоре срок не указан, то в тридцатидневный срок.

Так по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут:

  1. при существенном нарушении договора другой стороной;
  2. при существенном изменении обстоятельств;
  3. в иных случаях, предусмотренных законом или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (Например: один из супругов продал имущество, которое должно было перейти в общую собственность или пользование).

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Так же в брачном договоре могут быть указаны иные основания для изменения или расторжения.

Брачный договор после расторжения брака, так же прекращает свое действие. Однако если в договоре предусмотрены обязательства на случай расторжения брака (раздел имущества, содержание бывшего супруга и т.д.) эти обязательства сохраняются.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55154. Українська товарна номенклатура ЗЕД: поняття, структура, особливості застосування 122.5 KB
  Законом України Про Митний тариф України що використовується для цілей тарифного та інших видів регулювання зовнішньоекономічної діяльності ведення статистики зовнішньої торгівлі та здійснення митного оформлення товарів. УКТ ЗЕД складається на основі Гармонізованої системи...
55155. Форми колективного обговорення професійних проблем 34 KB
  Які існують підходи до перемовин Як класифікують перемовини Які розрізняють стратегії ведення перемовин З яких стадій складаються перемовини Що таке збори Які є види зборів З яких етапів складаються збори Як треба виступати на зборах аби привернути увагу присутніх до змісту виступу та переконати їх...
55156. Поняття господарського обліку. Мета, завдання, та види обліку. Користувачі облікової інформації. Об’єкти обліку 118.5 KB
  Закон визначає право на його ведення, однак не визначає жодних правил його організації. Інформація є доступною для зовнішніх користувачів
55157. Основи роботи з Windows 1.01 MB
  Постановка загальної проблеми: Як знайти потрібну інформацію по роботі з операційною системою Windows використовуючи довідкову систему І. Знайти та ознайомитись з можливістю пошуку...
55158. Педагогічне спілкування як провідна складова професійно-педагогічної комунікації 57.5 KB
  МЕТА: Схарактеризувати педагогічне спілкування за функціями; зясувати що є запорукою продуктивного педагогічного спілкування; визначити барєри спілкування та оптимальні способи їх подолання.
55161. Вікові та індивідуальні особливості розвитку школярів та їх врахування в навчально-виховному процесільні особливості розвитку школярів та їх врахування в навчально-виховному процесі 71 KB
  Мета: розкрити необхідність врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів у вихованні і навчанні. Знати: визначення виховання освіта навчання розвиток формування теорії розвитку особистості чинники рушійні сили розвитку і виховання особистості. Періодизація розвитку особистості у педагогіці. Нерівномірність розвитку.
55162. Социальная политика. Политика доходов и занятости 23.34 KB
  Цели социальной политики: повышение качества жизни населения, обеспечение приоритета социальных критериев создания и расширения производства, укрепление трудовой мотивации, обеспечение занятости, обеспечение благосостояния и социальной справедливости, полная реализация личных свобод и прав граждан, регулирование доходов, смягчение социальной напряженности.