76486

Основания, порождающие родительские правоотношения

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Законом предусмотрена государственная регистрация рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния по месту рождения ребенка или по месту жительства его родителей одного из них. Происхождение ребенка от матери устанавливается не медицинским учреждением а органом записи актов гражданского состояния на основании справки или иного документа выдаваемого тем медицинским учреждением в стенах которого родился ребенок. Государственная регистрация рождения ребенка производится по месту жительства родителей или одного из них. Сведения...

Русский

2015-01-30

15.58 KB

0 чел.

Основания, порождающие родительские правоотношения

Основанием возникновения прав и обязанностей родителей и детей является происхождение детей от родителей, удостоверенное в установленном законом порядке (ст. 47 СК РФ).

Это положение касается как детей, рожденных в браке, так и детей, рожденных лицами, не состоящими в зарегистрированном браке.

Законом предусмотрена государственная регистрация рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния по месту рождения ребенка или по месту жительства его родителей (одного из них).

Происхождение ребенка от матери устанавливается не медицинским учреждением, а органом записи актов гражданского состояния на основании справки или иного документа, выдаваемого тем медицинским учреждением, в стенах которого родился ребенок.

Государственная регистрация рождения ребенка производится по месту жительства родителей или одного из них.

В случае, если ребенок родился на судне, в самолете, в поезде, государственная регистрация рождения производится органом загса по месту жительства родителей, одного из них или любым органом загса, расположенным по маршруту следования транспортного средства. Регистрация рождения детей Российской Федерации, проживающих за границей, может быть произведена в соответствующем консульском учреждении Российской Федерации.

Сведения о родителях ребенка указываются в книге записей о рождении. На основании этой записи выдается свидетельство о рождении ребенка с указанием в нем данных о его родителях.

Только эти документы могут являться доказательством происхождения ребенка от конкретных лиц, что имеет важное значение на практике.

Происхождение детей, не удостоверенное в установленном законом порядке, не может служить основанием возникновения взаимных прав и обязанностей родителей и детей.

Закон устанавливает различные процедуры удостоверения происхождения детей от конкретных мужчины и женщины от следующих обстоятельств:

- родители ребенка состоят в браке;

- родители ребенка не состоят в браке, но отец добровольно признал свое отцовство в отношении ребенка, рожденного вне брака;

- родители ребенка не состоят в браке и отец добровольно не признал свое отцовство в отношении ребенка, рожденного вне брака.

Правовые отношения между ребенком и его матерью возникают в силу факта их кровного родства. Для удостоверения происхождения ребенка от матери, то есть материнства, не имеет значения, рожден ее ребенок в браке или нет.

Заявление в орган загса о регистрации рождении ребенка вправе подать как мать ребенка, рожденного в браке, так и мать ребенка, рожденного вне брака.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47997. Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Системи та характеристики сучасного маркетингу 531 KB
  Маркетинг почали трактувати як концепцію управління орієнтовану на умови ринку що змінюються. Основні особливості маркетингу на даному етапі: системний комплексний підхід до вирішення завдань що стоять перед підприємствами; орієнтація на довгостроковий комерційний успіх; глобалізація даної концепції; високі темпи розвитку інфраструктури маркетингу; удосконалення інструментарію маркетингу; зміщення зусиль в маркетингу в сторону мякихâ факторів успіху; вивчення попиту...
47998. Соціологія та соціологічні теорії 219.5 KB
  Тобто людина не існує в одномірному просторі аналізує можливі альтернативи. Тобто будьяка людина є громадянином. Побачивши що всі тварини дбайливо всім забезпечені а людина гола і не взута без ложа і без зброї Прометей краде премудре вміння Гефеста і Афіни. Людина недостатня істота бо їй бракує надійної системи інстинктів що забезпечує автоматизм поведінкових реакцій як це здійснюється у тварин.
47999. Основи класичної фотографії 269.5 KB
  Після смерті Ньепса 1837 року відкрив надійний спосіб прояву і закріплення прихованого зображення на светлочутливій до світла срібній пластинці. На сучасному етапі розвитку фотографія з технічного способу фіксації зображення об'єктів зйомки перетворилася на спосіб створення справжніх витворів мистецтва і отримала широке застосування як спосіб наукового дослідження у всіх галузях науки і техніки. Після припинення дії світла результат його дії зберігається у вигляді так званого прихованого зображення.Можливість отримання геометрично точного...
48000. Основи метрології 1.46 MB
  Метрологією metron міра і logos поняття вчення називають науку про вимірювання фізичних величин і про способи забезпечення єдиності і необхідної точності цих вимірювань. Лансберг у передмові до першого тому âЕлементарного підручника фізикиâ писав що будьяка властивість яка вводиться у фізиці дістає конкретний зміст тільки тоді коли з нею повязується прийом спостереження й вимірювання без якого ця властивість не може застосовуватися в дослідженні реальних фізичних явищ. Отже вимірювання роблять властивості фізичних обєктів такими що до...
48003. Основи екологічного та земельного права України 169.5 KB
  Екологічна права та обовязки громадян. Загальна характеристика земельного права: поняття відносини та предмет правового регулювання. Гарантії права на землю.
48004. Основи права 372.5 KB
  Конституційне право України. Конституція України. Конституційне право України являє собою систему правових норм що регулюють відносини народовладдя. Через них забезпечується організаційна й функціональна єдність суспільства України як цілісної соціальної системи.
48005. Соціологія як наука про суспільство, соціальні закони та їх типологізація 451.5 KB
  Приступаючи до вивчення цього питання слід перш за все зясувати що являє собою соціологія як наука Поява соціології як самостійної науки була зумовлена розвитком суспільства й суспільствознавства наприкінці ХVIII на початку ХIХ ст. У цей час світ зазнав глибоких соціальних змін повязаних з переходом від традиційного до сучасного індустріального суспільства. статистика Розвиток і функціонування суспільства Предмет соціології Соціальна поведінка Соціальна структура Структурні особливості соціології як науки в єдності її предмета і...