76522

Отбор теоретических понятий при изучении лексики и фразеологии

Доклад

Педагогика и дидактика

Цель формирование представлений о лексикофразеологической системе русского языка; знакомство со лексическим и нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса учащихся; Задачи: формирование основных лексических понятий знакомство с разными способами пополнения словарного запаса научить школьников определять роль лексических и фразеологических единиц речи сформировать умение школьников использовать лексику и фразеологизмы в соответствии с лексич значением научить пользоваться разными видами словарей В начальной школе...

Русский

2015-01-30

27 KB

1 чел.

45. Отбор теоретических понятий при изучении лексики и фразеологии.

ЛЕКЦИИ:

Фразеология- учение об устойчивых словосочетаниях. 
Цель- формирование представлений о лексико-фразеологической системе русского языка; знакомство со лексическим и нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса учащихся; 
Задачи:
- формирование основных лексических понятий
- знакомство с разными способами пополнения словарного запаса 
- научить школьников определять роль лексических и фразеологических единиц речи 
- сформировать умение школьников использовать лексику и фразеологизмы в соответствии с лексич значением 
- научить пользоваться разными видами словарей 

В начальной школе ученики получают представление о слове как о носителе смысла предмета признака состояния и тд. 
Грамматическое значение слова- отнесенность слова к опр части речи, знание грам значения ведет к точности и выразительности речи. В процессе работы над лексич и грам значение слова реализуется принцип понимания языковых значений( лексич и грам) опора на этот принцип помогает формированию умения безошибочно употреблять в речи грам формы слов 
Лексич значение слова- способность слова отображать явления окр действительности( предметы признаки свойства и тд). 

Понятие однозначные и многозначные слова. 
Многозначные- несколько лексич значений. Различие с понятием омонимии. 
Синонимия- близость лексического значения у слов одной части речи. Главное- стилистическими функция синонимов. 
Работа над лексическими понятиями строится на основе восприятия и анализа текста, так как именно контекст дает возможность рассмотреть лексич единицу во всех ее связях и отношениях 
Употребление слова. Активный и пассивный словарный запас, устаревшие словак, слова ограниченного употребления, худ тропы 
Текстоцентрический принцип- анализ слова в тексте. 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36999. Комп'ютер, як мультимедійний центр 493 KB
  Використовуючи лише стандартні засоби операційної системи Windows XP, компютер легко перетворити на мультимедійний центр, за допомогою якого можна слухати музику, передивлятися фільми, записувати голос.
37001. Спектральні властивості цифрових сигналів 75.5 KB
  Мета роботи: Дослідити залежність спектру сигналу з амплітудноімпульсною модуляцією від форми цифрового імпульсу та статистичних властивостей бінарних послідовностей. Для кожного випадку отримайте спектр сигналу та порівняйте його з теоретичним. Як змінився спектр сигналу Введіть у вхідну послідовність память: а а вихід блоку формування біполярних імпульсів вхід блоку Upsmple. Проаналізуйте як змінився спектр цифрового сигналу використайте один із формуючих фільтрів.
37002. Організація сервера мережевої файлової системи (CIFS, SMB, SMB2, NFS) 1.28 MB
  Організація сервера мережевої файлової системи CIFS SMB SMB2 NFS Мета роботи: одержати вміння в організації сервера мережевої файлової системи. Найвживанішими мережевими файловими системами у Linux є SMB впроваджена Smb сервером та NFS. SMB Smb CIFS SMB скорочення від Server Messge Block походить від старшого NetBIOS протоколу що використовувався раніше IBM для власної LN Mnger програми. Майкрософт завжди був досить зацікавленим у NetBIOS і його спадкоємцях NetBEUI SMB та CIFS.
37003. Дослідження перехідних процесів у електричних колах постійного струму 5.35 MB
  Київ2011 Мета роботи: визначити характер змін електричного струму і напруги на окремих елементах схеми під впливом вхідної напруги прямокутної форми; визначити умови реалізації операцій диференціювання та інтегрування вхідних сигналів за допомогою RC і RL схем. са3 з директорії â€œЕL_LR3†що моделює різні варіанти RCкіл під впливом вхідної напруги прямокутної форми. Підключати до осцилографа вхідні напруги схем що закінчуються ємностями виходи що позначені цифрою 1. Використовуючи 2й закон Кірхгофа розраховуємо падіння напруги на...
37005. Застосування статистичних методів у педагогічному дослідженні 29.13 KB
  Статистичні методи в педагогіці. Організація та методика науководослідницької діяльності: Підручник. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ Система методів і методика педагогічного дослідження У відповідності з логікою наукового пошуку здійснюється розробка методики дослідження що є сукупністю теоретичних та емпіричних методів які дають можливість з найбільшою достовірністю дослідити такий складний і багатофункціональний об'єкт яким є освітньовиховний процес. Методи педагогічного дослідження на відміну від методології це власне способи вивчення...