76522

Отбор теоретических понятий при изучении лексики и фразеологии

Доклад

Педагогика и дидактика

Цель формирование представлений о лексикофразеологической системе русского языка; знакомство со лексическим и нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса учащихся; Задачи: формирование основных лексических понятий знакомство с разными способами пополнения словарного запаса научить школьников определять роль лексических и фразеологических единиц речи сформировать умение школьников использовать лексику и фразеологизмы в соответствии с лексич значением научить пользоваться разными видами словарей В начальной школе...

Русский

2015-01-30

27 KB

1 чел.

45. Отбор теоретических понятий при изучении лексики и фразеологии.

ЛЕКЦИИ:

Фразеология- учение об устойчивых словосочетаниях. 
Цель- формирование представлений о лексико-фразеологической системе русского языка; знакомство со лексическим и нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса учащихся; 
Задачи:
- формирование основных лексических понятий
- знакомство с разными способами пополнения словарного запаса 
- научить школьников определять роль лексических и фразеологических единиц речи 
- сформировать умение школьников использовать лексику и фразеологизмы в соответствии с лексич значением 
- научить пользоваться разными видами словарей 

В начальной школе ученики получают представление о слове как о носителе смысла предмета признака состояния и тд. 
Грамматическое значение слова- отнесенность слова к опр части речи, знание грам значения ведет к точности и выразительности речи. В процессе работы над лексич и грам значение слова реализуется принцип понимания языковых значений( лексич и грам) опора на этот принцип помогает формированию умения безошибочно употреблять в речи грам формы слов 
Лексич значение слова- способность слова отображать явления окр действительности( предметы признаки свойства и тд). 

Понятие однозначные и многозначные слова. 
Многозначные- несколько лексич значений. Различие с понятием омонимии. 
Синонимия- близость лексического значения у слов одной части речи. Главное- стилистическими функция синонимов. 
Работа над лексическими понятиями строится на основе восприятия и анализа текста, так как именно контекст дает возможность рассмотреть лексич единицу во всех ее связях и отношениях 
Употребление слова. Активный и пассивный словарный запас, устаревшие словак, слова ограниченного употребления, худ тропы 
Текстоцентрический принцип- анализ слова в тексте. 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64410. СТАНОВЛЕННЯ НЕЛІНІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 146 KB
  Сучасний етап суспільного розвитку можна визначити як ситуацію культурного та цивілізаційного переходу, що зумовлена зміщенням акцентів із норм і цінностей індустріального на пріоритети інформаціонального суспільства.
64411. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ЗАСОБАМИ ФАСИЛІТАЦІЙНОГО ВПЛИВУ 166.5 KB
  Особливо актуальним є дослідження проблеми розвитку комунікативних навичок підлітків оскільки міжособистісне спілкування належить до найважливіших для них сфер життєдіяльності що покликане задовольнити властиві...
64412. Експериментальне обґрунтування ефективності використання ферментних препаратів та їх композицій в годівлі свиней 598.5 KB
  Їх використання в годівлі свиней дає можливість підвищити коефіцієнт трансформації поживних та біологічно активних речовин кормів у тваринницьку продукцію повніше реалізувати генетичний потенціал організму...
64413. НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ 195 KB
  Запропонована праця стосується виокремлення того своєрідного в українських народних казках що відрізняє їх від казкового епосу інших словянських етносів насамперед білоруського та російського.
64414. Розробка технології знепилювання хвостосховищ гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу 557.15 KB
  Технологія видобутку корисних копалин з подальшим збагаченням бідних руд що існує насьогодні потребує великих територій під облаштування спеціальних місць для розміщення відходів збагачення хвостів.
64415. Патогенетичне обґрунтування способу лікування загострень хронічного періодонтиту 145.5 KB
  У останнє десятиріччя не дивлячись на значне збільшення обєму та якості стоматологічної допомоги кількість пацієнтів з гострими запальними захворюваннями щелепнолицевої ділянки та шиї не зменшується...
64416. ІМУНОТОКСИЧНА ДІЯ СВИНЦЮ І КАДМІЮ ЯК ГІГІЄНІЧНА ПРОБЛЕМА 311.5 KB
  Одним з головних завдань профілактичної медицини, зокрема гігієни праці та промислової токсикології, є дослідження впливу хімічних чинників на організм працюючих, обґрунтування ранніх...
64417. Садові листовійки – філофаги в насадженнях яблуні та регулювання їх чисельності в Передгірному Криму 578 KB
  Останнім часом йде реконструкція старих насаджень поява садів нового типу за сучасними схемами посадки типами крони сортовим складом що відбивається на формуванні фауни листовійок у садових агроценозах.
64418. ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ САМОПЛИВНОГО ТА ПРИМУСОВОГО ТИПУ ТА НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 7.36 MB
  В Україні істотно поширені процеси підтоплення сільськогосподарських угідь і сільських населених пунктів, які супроводжуються підйомом рівня ґрунтових вод (РҐВ) та зумовлюють низку негативних процесів.