76522

Отбор теоретических понятий при изучении лексики и фразеологии

Доклад

Педагогика и дидактика

Цель формирование представлений о лексикофразеологической системе русского языка; знакомство со лексическим и нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса учащихся; Задачи: формирование основных лексических понятий знакомство с разными способами пополнения словарного запаса научить школьников определять роль лексических и фразеологических единиц речи сформировать умение школьников использовать лексику и фразеологизмы в соответствии с лексич значением научить пользоваться разными видами словарей В начальной школе...

Русский

2015-01-30

27 KB

1 чел.

45. Отбор теоретических понятий при изучении лексики и фразеологии.

ЛЕКЦИИ:

Фразеология- учение об устойчивых словосочетаниях. 
Цель- формирование представлений о лексико-фразеологической системе русского языка; знакомство со лексическим и нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса учащихся; 
Задачи:
- формирование основных лексических понятий
- знакомство с разными способами пополнения словарного запаса 
- научить школьников определять роль лексических и фразеологических единиц речи 
- сформировать умение школьников использовать лексику и фразеологизмы в соответствии с лексич значением 
- научить пользоваться разными видами словарей 

В начальной школе ученики получают представление о слове как о носителе смысла предмета признака состояния и тд. 
Грамматическое значение слова- отнесенность слова к опр части речи, знание грам значения ведет к точности и выразительности речи. В процессе работы над лексич и грам значение слова реализуется принцип понимания языковых значений( лексич и грам) опора на этот принцип помогает формированию умения безошибочно употреблять в речи грам формы слов 
Лексич значение слова- способность слова отображать явления окр действительности( предметы признаки свойства и тд). 

Понятие однозначные и многозначные слова. 
Многозначные- несколько лексич значений. Различие с понятием омонимии. 
Синонимия- близость лексического значения у слов одной части речи. Главное- стилистическими функция синонимов. 
Работа над лексическими понятиями строится на основе восприятия и анализа текста, так как именно контекст дает возможность рассмотреть лексич единицу во всех ее связях и отношениях 
Употребление слова. Активный и пассивный словарный запас, устаревшие словак, слова ограниченного употребления, худ тропы 
Текстоцентрический принцип- анализ слова в тексте. 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57947. Использование формул сокращенного умножения 42 KB
  Оборудование: 1 ноутбуки; 2 урок сопровождается учебной презентацией компьютерная программа Microsoft Power Point Приложение 1; КП Использование формул сокращенного умножения; 2 буклет сообщение учащегося компьютерная программа Microsoft Office Publisher...
57948. Рівняння 44.5 KB
  Мета уроку: Систематизувати і узагальнити загальні відомості щодо рівнянь рівносильні рівняння лінійні рівняння рівняннящо містять модуль розвязування задач за допомогою рівнянь.
57949. Узагальнення і систематизація знань учнів по темі «Лінійні рівняння з однією змінною» 745.5 KB
  Сприяти формуванню практичних умінь та навичок розвязувати рівняння з однією змінною використовуючи основні властивості рівнянь; розвязувати задачі за допомогою рівнянь; розвивати логічне мислення; спонукати учнів до прояву творчої активності ініціативи...
57950. Розв’язування ірраціональних рівнянь 168.5 KB
  Запитання: Скільки розвязків має рівняння один Корінь якого степеня існує із будьякого числа непарного Як називають корінь третього степеня кубічний Скільки розвязків має рівняння якщо 0 два Як називається рівняння в якому змінна знаходиться під знаком кореня ірраціональне Як називається корінь рівняння який одержується в результаті нерівносильних перетворень сторонній...
57951. НАСЕЛЕННЯ ТА ДЕРЖАВИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 41.5 KB
  Мета: поглибити та систематизувати знання про освоєння території материка походження та формування населення материка його кількість склад та розміщення; ознайомити з політичною картою Південної Америки...
57952. Географія материків та океанів 87 KB
  За картою географічних поясів та природних зон визначте природні зони Північної Америки та вкажіть зони що займають найбільшу площу. Але окремі природні зони ми з вами ще ніколи не розглядали крім того сьогодні ви довідаєтесь чому особливе місце в розподілі природних комплексів материка належить рельєфу та впливу океану.
57953. Подорож героїв казки Г.К. Андерсена «Снігова Королева» по країні Синтаксис 221 KB
  Але перш ніж розпочати наш урок пропонуємо вам визначити капітана кожної команди експерта який буде слідкувати за роботою кожного учня в групі а також визначитися із назвою команди клас розподілений на 3 команди.
57954. Англія. Бінарний урок всесвітньої історії – англійської мови 180.5 KB
  Мета: Всесвітня історія ознайомити учнів з особливостями розвитку капіталістичних відносин в Англії особливостями Реформації в Англії та основними напрямками зовнішньої політики в 16 ст. Після уроку учні зможуть: Називати час правління Єлизавети...
57955. Антарктида 80 KB
  Мета навчальна: закріпити та узагальнити знання і вміння учнів з теми: «Антарктида»; поглибити їх знання за допомогою цікавих фактів про вивчений об’єкт, вдосконалювати вміння та навички роботи з картою, формувати нестандартне мислення...