76536

Упражнения по русскому языку и их виды

Доклад

Педагогика и дидактика

Приступа по критериям: Упражнение зависит от характера мыслительной деятельности учащихся аналитической и тдОт времени выполненияОт последовательности связано с этом усвоения языкового материала: 1. Пропедовтическиеподготовка к восприятию нового материала ок цент на изучаемую единицу;Иллюстративные наиболее ярко показать примеры тех языковых фактов которые разбираются на уроке;Закрепительные закрепление теоретических сведения: постоянно воспроизведение существенных признаков изучаемого материала.

Русский

2015-01-30

27.5 KB

1 чел.

8. Упражнения по русскому языку и их виды.
ЛЕКЦИЯ:
Упражнения по русскому языку и их виды. 

Упражнение  - вид учебной деятельности учащегося, ставящий их перед необходимости многократного и вариативного применения знаний в различных связях и условиях ; дидактический материал, специально под обратный и планомерно организованный с целью усовершенствования умений и навыков школьника.  
Классификация: 
По Л. П. Федоренко:
Рецептивные(основа - восприятие):"прочитайте", "найдите";
Репродуктивные(основа - воспроизведение);
Продуктивные(основа - создание):"подберите", "запишите".
2. По Добрословскому (развитие мышления)
Аналитические (анализ единиц языка, выделение из целого какой-то части по заданным признакам);
Синтетических (соединение нескольких элементов, фактов в единое целое): конструируют, составляют;
Аналитико-синтетические (характеристика отдельных признаков, составление единиц разных языковых уровней).
3. По Г. Приступа 
по критериям:  
Упражнение зависит от характера мыслительной деятельности учащихся( аналитической и тд
От времени выполнения
От последовательности (связано с этом усвоения языкового материала): 1. 
Пропедовтические(подготовка к восприятию нового материала, ок цент на изучаемую единицу);
Иллюстративные (наиболее ярко показать примеры тех языковых фактов, которые разбираются на уроке);
Закрепительные (закрепление теоретических сведения): постоянно воспроизведение существенных признаков изучаемого материала. 
Повторительно-обобщающие (повторение, обобщение+формирование умения у вашего вырвать необходимый материал из известного, строить свои знания по данному вопросу в систему знаний). 
Творческие (найти и охаете рисованием явление, уметь составить собственный продукт и использовать изученное явление языка в самостоятельной рече-творческой деятельности(устной и письменной форме). 
4. По Рахманову:
По назначению: языковые и речевые, рецептивные и репродуктивные, аспектные и комплексные(изучает весь комплекс предметов, коммуникативные и подготовительные. 
По характеру явления: упражнения в диалогической миологической речи
По способу выполнения: устные письменные 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15091. Пушкин және Қазақ әдебиеті 357 KB
  Әрбір ұлт әдебиетінің тарихында туған халқының мәдени өмірінде жеке өзі бір кезең – дәуірді түзеп, соңына ұмытылмас, өшпес із-мұра қалдыратын заңғар суреткерлер болады. Сондай тұлға, әлем әдебиетіндегі аса ғажайып орыс ақыны
15092. СҰЛТАНМАХМҰТ ТОРАЙҒЫРОВ РОМАНДАРЫНДАҒЫ ОБРАЗДАР ЖҮЙЕСІ 55 KB
  СҰЛТАНМАХМҰТ ТОРАЙҒЫРОВ РОМАНДАРЫНДАҒЫ ОБРАЗДАР ЖҮЙЕСІ М. Абизенова М.Х Коржумбаева Б.Ахметов атындағы Павлодар педагогикалық коледжі Павлодар қ. Кейіпкерлердің тілдік мінездемесін бір бірімен салыстыра талдау табиғат суретін кейіпкерлер портретін жа
15093. Сәбит Мұқановтың поэзиясы 45 KB
  Сәбит Мұқанов 1900-1973 Сәбит Мұқанов қазақтың әйгілі жазушысы қазақ әдебиетінің көрнекті қайраткері Қазақ КСР Ғылым академиясының академигі. Оның есімін жалпы қазақ оқырманына кеңінен танытқан Сұлушаш дастаны Адасқандар романы осы кезде өмірге келді. Осыларғ...
15094. Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау поэмасын оқыту 36 KB
  Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау поэмасын оқыту Ғ.А. Қазанбаева №136 орта мектеп Алматы қаласы Тақырыбы: Сәкен Сейфуллин. Көкшетау поэмасының мазмұны мен идеясы. Мақсаты: а білімділік: Поэманың мазмұнын қайталай отырып жазылу тарихына көтерге...
15095. Сәкен Сейфуллиннің поэзиясы 62.5 KB
  Жаңа тұрмыс жырлары Сәкен Сейфуллинннің поэзиясы Жиырмасыншы жылдары қоғамдық өмірде болған түбегейлі өзгерістер жаңа заман дамуының қарқындылығы тарихи оқиғалардың жедел ауысып отыруы Сәкен поэзиясында сол дәуір бейнесін берерлік екінші образ жүйрік пойыз...
15096. Түркі халықтарының жазба ескерткіші және оның көздері 70.5 KB
  ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШІ ЖӘНЕ ОНЫҢ КӨЗДЕРІ С. Тәжіғұлова Ғ. Мұратбаев атындағы № 17 орта мектеп Тараз қ. Әрбір дәуірдің елеулі кезеңді оқиғаларын заманының белгілі ақынжазушылары дастанжырларға ойшылдары тарихшежіреге айналдыры
15097. У.Шекспир және Д.Дефо шығармашылығы 50.5 KB
  Ағылшын әдебиеті Уильям Шекспир 1564 1616 Ағылшынның әлемге аты әйгілі драматургы әрі ақыны Уильям Шекспир 1564 жылы 23 сәуірде Эйвон өзенінің бойындағы Стратфорд деген кішкентай қалада дүниеге келген. Оның әкесі айтарлықтай ауқатты қала тұрғыны еді саудаг
15098. Ұлт-азаттық көтерілістері туралы Қытай қазақтарының тарихи жырлар 197 KB
  ӘОЖ 398.21/22943.42510 Қолжазба құқығында АЯЗБАЕВА ҰЛБОСЫН БАЗАРХАНҚЫЗЫ ҰЛТАЗАТТЫҚ КӨТЕРІЛІСІ ТУРАЛЫ ТАРИХИ ЖЫРЛАР Қытайдағы қазақтардың ХІХ ғасырдың екінші және ХХ ғасырдың бірінші жартысында туған тар...
15099. Файзолла ақын және Алаш қоғамдық саяси қозғалысы 72 KB
  Айбек ҚАЛИЕВ Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті қазақ әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы филология ғылымдарының кандидаты ФАЙЗОЛЛА АҚЫН ЖӘНЕ АЛАШ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ Қазақ әдебиетінің тарихындағы ақтаңдақ беттердің бірі ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғ