76547

Обзор лингвистических терминов по морфемике и словообразованию

Доклад

Педагогика и дидактика

Морфема служит для образования новых слов или форм слова и может воспроизводиться в составе слова. Выделить в составе слова его значимые части то есть морфемы корень приставка суффикс окончание В 56 классах школьники знакомится с морфемой и словообр системой как с элементами системы языка. На первых же уроках по изучению морфемики учащиеся учатся различать два понятия словообразование и словоизменение Корень слова основная морфема в которой заключено основное лексическое значение слова. Окончание флексия значимая часть слова изменяемая...

Русский

2015-01-30

27.5 KB

0 чел.

19. Обзор лингвистических терминов по морфемике и словообразованию.

ЛЕКЦИИ:
1- понятие морфемы - абстрактная обкошенная единица, значение которой конкретизирует ся в процессе морфемного разбора. Морфема служит для образования новых слов или форм слова и может воспроизводиться в составе слова. 
Выделить в составе слова его значимые части то есть морфемы- корень приставка суффикс окончание 
В 5-6 классах школьники знакомится с морфемой и словообр системой как с элементами системы языка. 
На первых же уроках по изучению морфемики учащиеся учатся различать два понятия- словообразование и словоизменение 

Корень слова- основная морфема в которой заключено основное лексическое значение слова. 
Окончание флексия- значимая часть слова, изменяемая, служит для связи слов в предложении, служит для словоизменения
Приставка- значимая часть слова, находится перед корнем и выполняет функцию словообразования 
Суффикс- значимая часть слова, находится после корня и служит для образования новых слов и форм новых слов. Ений/ний поведение 
Постфикс- значимая часть слова, следующая после окончания
ИнтерфИкс- гласная для удобства произношения живучий жилец, в школе- соед гласные о и е
Основа слова- часть слова без окончания и формообр суффиксов. Производная производящая, 
Словообразовательный тип- совокупность производных слов в которых учитывается частеречная принадлежность производное и производящей основы, способ и средство словообразования, словообразовательное или деривационное значение. 
Понятие словообразовательная цепочка. 
Морфемный разбор цель которого выявить значимые части слова с точки зрения совр русского языка, показать изменяемость/неизменяемость, определить его основу. 
Словообразовательный анализ- на основе установления производящей основы указать способ словообразования и выявить словообразовательную морфему. 
Этимологический анализ- происхождение и изменения значения слова. 
Истоические изменения в структуре слова связанные с опрощением переразложеием


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69690. ФРЕЙМИ 87.5 KB
  Мета: опанувати технологію представлення інформації у документі з використанням фреймів. Фрейми (Frames - кадри) надають користувачеві можливість поділяти екран на дві або більше незалежних динамічних або статичних частини.
69691. Параметри за умовчанням 61 KB
  Функції повинні повертати значення різних типів залежно від набору параметрів. Що ж до другої причини то в З у С можна перенавантажувати функції взагалі неможливо змінити тип значення що повертається. Параметри за умовчанням описуються так...
69692. Локальні і глобальні змінні 53.5 KB
  Локальні змінні доступні тільки у функції а глобальні доступні у всій програмі. Локальні і глобальні змінні Змінні i і g глобальні вони доступні у всій програмі. Для передачі глобальних змінних у функцію використовується інструкція...
69693. Рекурсія 23 KB
  Механізм рекурсії одночасно дуже корисний, але і дуже небезпечний. При створенні рекурсивних функцій потрібно бути особливо уважним, щоб уникнути зациклення. Наступна функція викличе зациклення...
69694. Принцип роботи механізму Cookies 141.5 KB
  Чому небезпечно зберігати пароль в Cookies Отримавши від сервера Cookie-змінну браузер зберігає її на диску у відкритому вигляді тобто не кодуючи її. Крім того в деяких браузерах Cookies взагалі зберігаються в звичайному текстовому файлі а деякі навіть дозволяють проглянути їх.
69695. ТАБЛИЦІ 462.5 KB
  Мета: навчитись представляти інформацію у HTML-документі у вигляді таблиць. Табличні теги мови HTML дозволяють подавати дані у зручній для сприйняття формі. Основним структурним елементом таблиці є комірка, яка містить елемент даних таблиці або заголовок стовпчика даних.
69696. Отримання частини масиву 48.5 KB
  Дана функція повертає частину вказаного масиву, починаючи з вказаного зсуву від початку масиву. Вибірка елементів здійснюється підряд. Довжина результуючого масиву задається параметром Довжина, який є необов’язковим. Якщо цей параметр не вказаний, то вибірка елементів здійснюється до кінця початкового масиву.
69697. Змінні і масиви. Взаємні переходи 68 KB
  Упаковка змінних в масив. Функція compact() Функція compact() «упаковує» змінні і їх значення в масив. В результаті виходить асоціативний масив, ключами якого є імена, змінних, а значеннями елементів — значення змінних.