76860

Грудной проток

Доклад

Биология и генетика

Образование протока явление многовариантное: слияние поясничных или кишечных или тех и других стволов правой и левой стороны; слияние только поясничных и кишечных стволов 25; образование стволами млечной цистерны cistern chyli в виде конусовидного ампулярного расширения 75; сетевидное начало в виде крупного петлистого сплетения из поясничных чревных брыжеечных стволов и выносящих сосудов. Проток возникает на уровне XII грудного II поясничного позвонков и располагается рядом с брюшной аортой. В грудном протоке от начала...

Русский

2015-02-01

180.8 KB

0 чел.


 Грудной проток

Грудной проток (ductus thoracicus)— главный лимфатический сосуд системы. Он имеет три оболочки в стенке — эндотелиальную с 7-9 крупными полулунными клапанами, мышечно-фиброзную со сфинктером в устье и наружную — адвентициальную, фиброзными волокнами прирастающую к позвоночнику, аорте, плевре. Образование протока — явление многовариантное:

  1.  слияние поясничных или кишечных, или тех и других стволов правой и левой стороны;
  2.  слияние только поясничных и кишечных стволов (25%);
  3.  образование стволами млечной цистерны (cisterna chyli) в виде конусовидного, ампулярного расширения (75%);
  4.  сетевидное начало в виде крупного петлистого сплетения из поясничных, чревных, брыжеечных стволов и выносящих сосудов.

Проток возникает на уровне XII грудного — II поясничного позвонков и располагается рядом с брюшной аортой. Начало его сращено с правой ножкой диафрагмы — пульсация аорты и сокращения ножки диафрагмы способствуют движению лимфы.

В грудном протоке от начала выделяют брюшную, грудную и шейную части. Последняя часть представлена в виде дуги (arcus ductus thoracici), первые две — в виде четкообразного длинного сосуда, сопровождающего нисходящую аорту. Брюшная часть протока вместе с брюшной аортой проходит через аортальную щель диафрагмы в грудную полость, где проток располагается на левой боковой поверхности нижних грудных позвонков кзади от нисходящей грудной аорты. На уровне VI-VII грудных позвонков он отклоняется влево и ближе к пищеводу, на уровне II-III грудных позвонков выходит из под левого края пищевода и позади левых подключичной и общей сонной артерии поднимается к верхней грудной апертуре. Далее проток огибает сзади и сверху левый купол плевры, образуя дугу, а затем впадает в левый венозным угол, или в вены его образующие – внутреннюю яремную, подключичную, плечеголовную. В месте впадения проток имеет полулунный клапан и мышечный сфинктер.

В строении и топографии протока нередко проявляется вариабельность:

  1.  удвоение грудной части или образование одного или нескольких дополнительных грудных протоков;
  2.  впадение в яремный венозный угол или в плечеголовную, внутреннюю яремную или подключичную вену одним или несколькими стволами,
  3.   формирование ампулы перед впадением,
  4.  различные варианты взаимоотношений (синтопии) с аортой, пищеводом, плеврой, глубокими венами шеи,
  5.  притоки грудной части протока — бронхомедиастинальный левый ствол, а в шейной части — подключичный и яремный стволы могут открываться в яремный венозный угол или вены его составляющие самостоятельно.

Правый лимфатический проток, его образование, строение, топография, место впадения в венозное русло.

32  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55624. Початок Української революції 168.5 KB
  Мета: зясувати причини Лютневої революції в Росії та її наслідки для України; розглянути перший етап Української революції та його особливості; розвивати у учнів комунікативні здібності...
55625. ПОЧАТОК ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 64.5 KB
  Група буде протягом уроку визначати внесок в роботу кожного з членів команди і в кінці уроку виставить відповідні оцінки: за роботу на уроці і за роботу з контурною картою. Кожна група отримує поняття щоб надати його визначення і пояснити значення.
55626. Запровадження рейтингової системи оцінювання роботи викладача - одна з ефективних умов удосконалення його професійних знань та педагогічної майстерності 203 KB
  Оцінка ефективності викладацької діяльності є обовязковою умовою що забезпечує функціонування системи управління якістю освіти тому що дозволяє контролювати зміну кадрового потенціалу активність роботи виявляти та підтримувати позитивні тенденції у роботі викладацького складу.
55628. Головні річкові системи та басейни річок України 123.5 KB
  Мета: навчальна: ознайомити учнів із поняттям річка басейн річки частинами річки та основними річками України їх назвами розташуванням та напрямком течії навчати користуватись географічною картою; розвиваюча...
55629. Основні річкові системи України 35.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з особливостями річкової мережі України її залежністю від клімату й рельєфу; формувати вміння характеризувати річки за типовим планом; характеризувати екологічні проблеми річок перспективи їх розв’язання...
55630. Від роду до роду нема переводу – коріння міцне 46 KB
  Де найкраще місце на землі Де зелені змори яворів Заступили неба синій став На стежині сонце я зустрів Привітав його і запитав: Всі народи бачиш ти з висот Всі долини і гірські шпилі Де ж найкращий на землі народ Де ж найкраще місце на землі Ведуча. Ведуча.
55631. Роде мій красний, роде мій прекрасний 104 KB
  Підготувати інсценізації казки Колобок Декламатори. Казка Колобок Наперед виходять Дід Баба Мати Батько Колобок ведучий. Так і прозвали його Колобок. Та й покотився Колобок по дорозі.