76918

Поясничный и крестцовый симпатикус. Поясничный и крестцовый отделы симпатического ствола, их топография, узлы и ветви

Доклад

Биология и генетика

Белые соединительные ветви преганглионарные волокна идут от латерального промежуточного ядра спинного мозга. Серые ветви постганглионарные волокна уходят ко всем поясничным спинномозговым нервам поясничному сплетению и его ветвям. Нервы: серые соединительные ветви к поясничным и крестцовым спинальным нервам; ветви к поясничному и крестцовокопчиковому сплетению и его нервам; поясничные внутренностные нервы для чревного аортального и органных сплетений; крестцовые внутренностные нервы для подчревного и органных сплетений таза.

Русский

2015-02-01

178.89 KB

0 чел.


 Поясничный и крестцовый симпатикус

Поясничный и крестцовый отделы симпатического ствола, их топография, узлы и ветви.

Поясничный отдел симпатического ствола состоит из 3-5 узлов длиной до 6 мм. Узлы лежат на боковой и передней поверхностях тел поясничных позвонков, соединяются между собой межузловыми ветвями. Белые соединительные ветви (преганглионарные волокна) идут от латерального промежуточного ядра спинного мозга. Серые ветви (постганглионарные волокна) уходят ко всем поясничным спинномозговым нервам, поясничному сплетению и его ветвям.

Крестцово-копчиковый отдел состоит из 4-х крестцовых узлов и одного непарного копчикового, в котором заканчиваются правый и левый симпатический стволы своими конечными межузловыми ветвями. В непарном копчиковом узле они сходятся. Крестцовые узлы лежат медиально от тазовых отверстий крестца, копчиковый - на передней поверхности копчика.

Нервы:

  1.  серые соединительные ветви - к поясничным и крестцовым спинальным нервам;
  2.  ветви к поясничному и крестцово-копчиковому сплетению и его нервам;
  3.  поясничные внутренностные нервы для чревного, аортального и органных сплетений;
  4.  крестцовые внутренностные нервы - для подчревного и органных сплетений таза.

Поясничные и крестцовые внутренностные нервы участвуют в образовании внеорганных сплетений полости живота и таза:

  1.  чревного;
  2.  межбрыжеечного;
  3.  аортопочечного;
  4.  верхнего и нижнего подчревного сплетения.

Многие из них содержат симпатические ганглии, а чревное (солнечное) сплетение, например, больше всех - от 2-3 до 4-5 узлов. Поэтому его нередко называют “мозгом брюшной полости”. От внеорганных сплетений многочисленные ветви, сопровождающие сосуды, вступают в органы и образуют в них интраорганные сплетения, тоже содержащие нервные узелки, но микроскопические.

В паренхиматозных органах симпатические сплетения распространяются по ходу интраорганных сосудов, парасимпатические - по ходу выводных протоков. В полых органах симпатические и парасимпатические волокна образуют сплетения в каждой оболочке. Но нервные микроскопические узелки присутствуют только в части оболочек, например, в кишках они находятся только в подслизистой основе и между мышечными слоями.

23  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80038. Формування інформаційної компетентності особистості в шкільній бібліотеці 72 KB
  Сьогодні шкільна бібліотека володіє значними можливостями щодо вдосконалення освітнього процесу. Нові навчальні програми, нові концепції, різноманітність навчальних курсів, зростаючий інтелектуальний рівень читачів висувають нові вимоги до якості інформаційного забезпечення навчально–виховного процесу.
80039. Школа Успіху, або формуємо компетентності 68.5 KB
  Завдання проекту Виявлення ключових проблем які гальмують підвищення якості освіти та надання рекомендацій щодо розв’язання основних проблем змісту освіти. Створення системи моніторингу формування ключових компетентностей на всіх ступенях освіти дітей.
80040. Довкілля – казка чарівна! 55 KB
  Мета: вчити оцінювати негативне і бездумне ставлення до природи; формувати інтерес до навколишнього середовища; поглиблювати знання про довкілля рідного краю; розвивати комунікативні, творчі здібності, вміння робити висновки, відстоювати свою, думку, презентувати свої дослідження...
80041. Край, у якому ти живеш. Україна – наша Батьківщина 417.5 KB
  Мета: збагачувати знання учнів про Україну, а також активний словниковий запас учнів; пробудити інтерес до вивчання рідного краю; розширити знання народні, історичні та культурні символи українського народу; сприяти формування національної свідомості, осмисленню себе як частини...
80042. Н.В.Гоголь и Т.Г.Шевченко: две судьбы, две личности, два пути великих сыновей украинского народа 134.5 KB
  В своих исследованиях, представленных на конференции по заявленной теме, учащиеся проследили, как среда и время определили разницу в судьбах и литературных путях двух великих украинцев Н.Гоголя и Т.Шевченко. Прилагается электронная презентация темы в формате Pover Point.
80043. Декоративна таця 473 KB
  Необхідність таці люди зрозуміли дуже давно, саме тому її почали використовувати як столове приладдя вже в стародавні часи. Перші таці були зроблені не з каменя, як можна було припустити, а з обпаленої глини, оскільки їм не була потрібна міцність. Представляла вона собою напівкулю.
80044. ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ – ОСНОВА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКА 211.5 KB
  З учнями: діагностика: Виявлення характерних рис дитини Виявлення нахилів і здібностей школярів Виявлення спрямованості учнів 811 класів; анкетування: Мої успіхи і невдачі Формування життєвої компетентності особистості Настрій і його зображення Розуміння почуттів іншої людини...
80045. Громадянське виховання як метод правової соціалізації учнів 74 KB
  Виховання адаптованої людини, тобто людини, здатної пристосуватися до вимог суспільства. Прищеплення дітям з раннього віку національних цінностей: патріотизм, людяність, працелюбство, соціальна справедливість, правосвідомість.
80046. Я И МИР ПРОФЕССИЙ 62.5 KB
  Формирование у школьников представлений о мире профессий и о факторах, обуславливающих рациональный выбор профессии; активизация учащихся в профессиональном самоопределении; познакомить учащихся с учебными заведениями города...