76944

Понятие и система субъектов административного права. Административная правосубъектность

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Понятие и система субъектов административного права. Субъект административного права лицо или организация которые в соответствии с действующим законодательством РФ могут быть участниками сторонами регулируемых административных управленческих общественных отношений. Главное что объединяет многообразные субъекты административного права это административная правоспособность. Субъекты административного права могут быть индивидуальными и коллективными.

Русский

2015-02-01

27.29 KB

1 чел.

13.Понятие и система субъектов административного права. Административная правосубъектность. Субъект административного права - лицо или организация, которые в соответствии с действующим законодательством РФ могут быть участниками (сторонами) регулируемых административных управленческих общественных отношений. Главное, что объединяет многообразные субъекты административного права, - это административная правоспособность. Административная правоспособность - проявление общей правоспособности, т. е. установленной и охраняемой государством, правовыми нормами возможность данного субъекта вступать в различного рода правоотношения. Административная правоспособность - способность приобретать соответствующий комплекс юридических обязанностей и прав и нести ответственность за их реализацию. Субъекты административного права могут быть индивидуальными и коллективными. К индивидуальным субъектам административного праваотносятся: -граждане РФ; -иностранные граждане; -лица без гражданства. Специфическим индивидуальным субъектом административного права считают государственного служащего, так как, проявляя себя индивидуально, он фактически является официальным представителем того или иного органа исполнительной власти. К коллективным субъектам административного праваотносятся различные объединения граждан - государственные и негосударственные организации. Административная правосубъектность предполагает такие качества физических и юридических лиц, которые в соответствии с действующим законодательством дают им право быть участниками (сторонами) регулируемых административным правом управленческих общественных отношений. Административная правосубъектность слагается из двух элементов: правоспособности и дееспособности. Административная правоспособность есть установленная и охраняемая административно-правовыми нормами возможность того или иного субъекта приобретать административно-правовые обязанности и права, а также нести юридическую ответственность за их реализацию в сфере государственного управления. Она является предпосылкой для участия физического или юридического лица в регулируемых административным правом управленческих отношениях (включая и деликтоспособность).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69294. Загальні принципи мережної підтримки 35 KB
  Під мережею розуміють набір комп’ютерів або апаратних пристроїв вузлів nodes пов’язані між собою каналами зв’язку які можуть передавати інформацію один одному. Рівні мережної архітектури і мережні сервіси Функції забезпечення зв’язку між вузлами є досить складними.
69295. Загальні принципи завантаження ОС 44.5 KB
  Тут зробимо короткий огляд загальних принципів організації завантаження операційних систем. Основну увагу буде приділено апаратній ініціалізації комп’ютера і принципам реалізації завантажувача ОС.
69296. Багатопроцесорні та розподілені системи 54.5 KB
  У багатопроцесорних системах набір процесорів перебуває в одному корпусі та використовує спільну пам’ять а також периферійні пристрої. Типи багатопроцесорних систем Залежно від особливостей апаратної реалізації багатопроцесорні системи бувають такі: з однорідним доступом до пам’яті...
69297. Поняття операційної системи, її призначення та функції 65.5 KB
  Комп’ютерні системи від самого початку розроблялися для розв’язання практичних задач користувачів. Можна дати таке означення операційної системи. Призначення операційної системи Операційні системи забезпечують поперше зручність використання комп’ютерної...
69298. Базові поняття архітектури операційних систем 33 KB
  Операційну систему можна розглядати як сукупність компонентів, кожен з яких відповідає за певні функції. Набір таких компонентів і порядок їхньої взаємодії один з одним та із зовнішнім середовищем визначається архітектурою операційної системи.
69299. Особливості архітектури: UNIX і Linux 70 KB
  UNIX є прикладом досить простої архітектури ОС. Більша частина функціональності цієї системи міститься в ядрі, ядро спілкується із прикладними програмами за допомогою системних викликів. Базова структура класичного ядра UNIX зображена на...
69300. Базові поняття процесів і потоків 39.5 KB
  Однозначна відповідність між програмою і процесом встановлюється тільки в конкретний момент часу: один процес у різний час може виконувати код декількох програм код однієї програми можуть виконувати декілька процесів одночасно.
69301. Багатопотоковість та її реалізація 50 KB
  Багатопотокове застосування може реалізувати цей вид паралелізму через створення нових потоків які виконуватимуться коли поточний потік очікує операції введеннявиведення. При цьому використання потоків дає можливість організувати паралельне обслуговування запитів...
69302. Стани процесів та потоків 35.5 KB
  Перехід потоків між станами очікування і готовності реалізовано на основі планування задач або планування потоків. Під час планування потоків визначають який з потоків треба відновити після завершення операції введення-виведення як організувати очікування подій у системі.