76944

Понятие и система субъектов административного права. Административная правосубъектность

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Понятие и система субъектов административного права. Субъект административного права лицо или организация которые в соответствии с действующим законодательством РФ могут быть участниками сторонами регулируемых административных управленческих общественных отношений. Главное что объединяет многообразные субъекты административного права это административная правоспособность. Субъекты административного права могут быть индивидуальными и коллективными.

Русский

2015-02-01

27.29 KB

1 чел.

13.Понятие и система субъектов административного права. Административная правосубъектность. Субъект административного права - лицо или организация, которые в соответствии с действующим законодательством РФ могут быть участниками (сторонами) регулируемых административных управленческих общественных отношений. Главное, что объединяет многообразные субъекты административного права, - это административная правоспособность. Административная правоспособность - проявление общей правоспособности, т. е. установленной и охраняемой государством, правовыми нормами возможность данного субъекта вступать в различного рода правоотношения. Административная правоспособность - способность приобретать соответствующий комплекс юридических обязанностей и прав и нести ответственность за их реализацию. Субъекты административного права могут быть индивидуальными и коллективными. К индивидуальным субъектам административного праваотносятся: -граждане РФ; -иностранные граждане; -лица без гражданства. Специфическим индивидуальным субъектом административного права считают государственного служащего, так как, проявляя себя индивидуально, он фактически является официальным представителем того или иного органа исполнительной власти. К коллективным субъектам административного праваотносятся различные объединения граждан - государственные и негосударственные организации. Административная правосубъектность предполагает такие качества физических и юридических лиц, которые в соответствии с действующим законодательством дают им право быть участниками (сторонами) регулируемых административным правом управленческих общественных отношений. Административная правосубъектность слагается из двух элементов: правоспособности и дееспособности. Административная правоспособность есть установленная и охраняемая административно-правовыми нормами возможность того или иного субъекта приобретать административно-правовые обязанности и права, а также нести юридическую ответственность за их реализацию в сфере государственного управления. Она является предпосылкой для участия физического или юридического лица в регулируемых административным правом управленческих отношениях (включая и деликтоспособность).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48074. Народознавство 1.1 MB
  Релігія в житті українського народу. Звичаї та обряди українського народу. Ретромандрівка в глибину століть допоможе зрозуміти духовність і менталітет нашого народу віковічно творений як образне бачення українською людиною світу землі та життя на ній. Українське народознавство як навчальний предмет Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу насамперед молоді.
48075. Электротехника 5.26 MB
  Определение связи между токами напряжениями параметрами заданной цепи и теми величинами которые определяют работу рассматриваемой установки например: к. Принцип работы и общие свойства важнейших электротехнических устройств и элементов электрической цепи. Задачи синтеза заключаются в разработке методов такого выбора схемы соединения элементов цепи и такого подбора параметров этих элементов чтобы полученная цепь обладала заданными характеристиками. По наличию данных элементов различают соответственно активные и пассивные цепи.
48076. НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ. КУРС ЛЕКЦІЙ 722 KB
  Підстави проведення негласних слідчих розшукових дій. Засоби що використовуються під час проведення негласних розшукових дій Лекція 3. Негласні слідчі розшукові дії законодавець визначив як різновид слідчих розшукових дій відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню за винятком випадків передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України ч. Подано базові нетаємні положення що стосуються організації та тактики проведення негласних слідчих розшукових дій вивчення яких відповідає вимогам підготовки...
48077. ГРОШІ ТА КРЕДИТ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 971 KB
  Сутність і функції грошей. Походження грошей. Види грошей. Функції грошей. Характеристика і структура грошового обороту
48078. Культура наукової мови 542 KB
  Наукова мовна культура основа професійної діяльності дослідника Наукова мова як комунікативний феномен Поняття культура наукової мови.Етапи становлення й дослідження наукової мови Роль науки в житті суспільства за останні десятиліття надзвичайно зросла. Дається взнаки і домінування в міжнародному науковому просторі англійської мови як глобальної мови науки.
48079. Облікова політика підприємства 2.96 MB
  Якщо такі умови визначити неможливо амортизація нараховується за прямолінійним методом ПсБО 9 Запаси Одиниця обліку запасів найменування; однорідна група вид Методи оцінки вибуття запасів ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів ФІФО; нормативних витрат; ціни продажу Застосовується підприємствами роздрібної торгівлі та громадського харчування Метод обліку транспортнозаготівельних витрат шляхом прямого...
48080. Общая биология. Конспект лекций 728.5 KB
  Методы изучения наследственности человека Генеалогический метод ЛЕКЦИЯ Воздействие человека на биосферу Круглые черви паразиты человека Аскарида ЛЕКЦИЯ Клещи обитатели жилища человека
48081. ОБЩИЙ КУРС ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 1.54 MB
  Определить годовые потери электроэнергии в двухцепной линии 220В, длиной 200км с проводами марки АСО-300. Потери мощности при наибольшей нагрузке линии 5 МВт, активное сопротивление линии равно 10,8 Ом. Наибольшая нагрузка линии Рм=110 МВт. Продолжительность наибольшей нагрузки Тм=5500ч
48082. Офшорні компанії 46.28 KB
  З одного боку передача прав власності компанії явним чи неявним власником якої ви є у деяких країнах допоможе скоротити суму податку на нерухомість. Крім того створення офшорної компанії єдиний легітимний спосіб вийти з підпорядкування так званого кодексу Наполеона який діє на території більшості країн Західної Європи й захищає права законного подружжя й дітей у питаннях успадкування нерухомості. А от акції компанії якій будуть передані права власності на цей особняк можна заповідати навіть улюбленому собаці й ніхто не зможе...