76986

Общие правила наложения административных наказаний, учет смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Общие правила наложения административного наказания. Административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах установленных законом предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение в соответствии с КоАП. При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения личность виновного его имущественное положение обстоятельства смягчающие административную ответственность и обстоятельства отягчающие...

Русский

2015-02-01

27.21 KB

0 чел.

55.Общие правила наложения административных наказаний, учет смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. Общие правила наложения административного наказания.

1. Административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с КоАП.

2. При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

3. При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

4. Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено.

5. Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность: 1.раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 2.предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий административного правонарушения, добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда; 3.совершение административного правонарушения несовершеннолетним; 4.совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. Законами субъектов РФ могут быть предусмотрены и иные обстоятельства, смягчающие административную ответственность. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в КоАП или в законах субъектов РФ (принцип целесообразности). Обстоятельства, отягчающие административную ответственность: 1.продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его; 2.повторное совершение однородного административного правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось административному взысканию, по которому не истек срок 3.вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения; 4.совершение административного правонарушения группой лиц; 5.совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; 6.совершение административного правонарушения в состоянии опьянения. Судья, орган, должностное лицо, налагающие административное взыскание, в зависимости от характера совершенного административного правонарушения могут не признать данное обстоятельство отягчающим.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56511. Усвідомлений вибір майбутнього покликання, професійної діяльності – запорука життєвого успіху (інформаційно–ігровий тренінг для учнів 8–11 класів) 138 KB
  Основна мета: активізація самосвідомості учнів щодо формування свого майбутнього покликання. Майбутньої професійної діяльності; залучення учнів до гри, групової тренінгової роботи; створення сприятливого психологічного клімату при проведенні заняття.
56512. КОНВЕРГЕНЦИЯ ФОРМ И ТИПОВ ТЕЛЕПЕРАДАЧ 50.96 KB
  Само слово конвергенция произошло от латинского convergo — «сближаю». В английском языке convergence означает «схождение в одной точке». Павликова М. дает следующее определение, ссылаясь при этом на канадского исследователя СМИ и коммуникаций Дэниса Макуэйла...
56513. Тренінг для юних волонтерів – правозахисників «Діти мають захищати свої права» 68.5 KB
  Хід заняття Вступне слово тренера. Тренер: Як ви думаєте що необхідно знати дітям щоб вміти захищати свої права Усна відповідь дітей Тренер: Основна мета нашого заняття з’ясувати як діти мають захищати свої права.
56515. ТРЕНІНГ «ЗДОРОВ’Я – ЦЕ ЖИТТЯ» 42 KB
  Доброго дня Доброго здоров’я. Зустрічаючись, люди, зазвичай, говорять це гарне добре слово бажаючи один одному здоров’я. А що таке здоров’я відповідь дітей.
56516. Справжня дружба 30 KB
  Тепер послухайте уважно! Чи знаєте ви, що діти молодшого шкільного віку дружать переважно через те, що живуть поряд і товаришують їхні батьки. А діти від 10 до 14 років майже завжди дружать...
56517. Тренінгове заняття «Світ батьків – світ дітей» 56.5 KB
  Ефективність заняття підвищиться якщо його проводити після батьківських зборів. Завдання: посилення ролі сім'ї в виховному процесі покращення стосунків між дітьми та батьками розвиток навичок взаєморозуміння підвищення психологічної компетентності батьків.
56518. Вивчення впливу комп’ютера на здоров’я людини 83.5 KB
  Мета: ознайомити учасників з позитивним і негативним впливом комп’ютера на здоров’я людини; надати можливість учасникам виявити рівень негативного впливу комп’ютера на їхнє здоров’я; сформувати в учасників практичні навички застосування вправ для розминки...
56519. Рішення. Безліч рішень 329.5 KB
  Мета: пояснити учням що люди протягом дня приймають багато рішень усі рішення мають наслідки що можна навчитись приймати правильні рішення; розповісти що необхідно звертатись за допомогою до старших для прийняття правильного рішення...