76992

Общая характеристика производства по делам об административных правонарушениях. Задачи и принципы данного производства, обстоятельства, исключающие производство по делу

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Общая характеристика производства по делам об административных правонарушениях. Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее полное объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела разрешение его в соответствии с законом обеспечение исполнения вынесенного постановления а также выявление причин и условий способствовавших совершению административных правонарушений. Принцип объективности выражается в обязанности государственных органов и должностных лиц уполномоченных осуществлять...

Русский

2015-02-01

27.25 KB

0 чел.

61.Общая характеристика производства по делам об административных правонарушениях. Задачи и принципы данного производства, обстоятельства, исключающие производство по делу.

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. Всесторонность и полнота исследования всех обстоятельств дела означает, что должны быть выяснены все имеющиеся значение факторы для правильного рассмотрения дела (имело ли место административное правонарушение, виновно ли лицо в его совершении, подлежит ли оно административной ответственности, причинен ли имущественный ущерб, есть ли основания для прекращения дела, имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность, данные о правонарушителе, другие сведения, имеющие значение для дела). Принцип объективности выражается в обязанности государственных органов и должностных лиц, уполномоченных осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, выяснить все необходимые обстоятельства без пристрастности и предвзятости к рассмотрению дела. Производство по делам об административных правонарушениях - совокупность административно-процессуальных норм и основанная на них деятельность уполномоченных органов и должностных лиц по применению мер административного наказания. Задачи производства по делам об административных правонарушениях: 1.всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение каждого дела; 2.разрешение дела об административном правонарушении в соответствии с законом; 3.обеспечение исполнения вынесенного по делу об административном правонарушении постановления; 4.выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений. Производство по делам об административных правонарушениях не может быть начато, а начатое подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: -отсутствие события административного правонарушения; -отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия) возраста, предусмотренного КоАП для привлечения к административной ответственности, или невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие); -действие лица в состоянии крайней необходимости; -отмена закона, устанавливающего административную ответственность;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53210. Інтелектуальна гра-шоу для старшокласників «Любіть свою мову й ніколи її не забудьте в житті…» 153.5 KB
  Сьогодні у міжнародний день рідної мови свято української мови одного з найцінніших надбань які створили й залишили нам наші попередники. Пізнати історію рідної сторони і рідної мови нам допомагають книги і самобутня творчість нашого народу: мелодійні пісні та думи барвисті коломийки та ліричні хороводи чарівний фантастичний світ казок. Хай же сьогоднішнє свято відкриє перед вами дорогі друзі шанувальники української мови розум мудрість гумор нашого талановитого народу.
53211. Ділова гра «Міжнародна конференція «Здоровими бути класно!» з проблем шкідливих звичок» 109.5 KB
  Виступ дітей із дорожніми знаками у руках які вони демонструють під час виступу. Дбати про здоровя знак інвалід потрібно з самого народження з першого крику дитини знак U. Друже не поспішай знак 1.33 зануритися у круговерть знак 4.
53212. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА “НАЙРОЗУМНІШИЙ” 244 KB
  На роздуми вам дається 15 секунд за які ви повинні вибрати правильну відповідь. Правильна відповідь: в пташка Спеціальність лікаря Айболита: а хірург; б ветеринар; в санітар; г окуліст. Правильна відповідь: б ветеринар 3. Правильна відповідь: в33 4.
53213. ГРА-МАНДРІВКА «СВІТ ПРОФЕССІЙ» 985 KB
  На дошці записані слова Вольтера: Жити значить працювати Праця є життя людини. Життя ― це праця і бережливість. Хліб ― праця багатьох людей. І їхня праця потрібна завжди і скрізь.
53214. Ділова гра для педагогічних працівників «Вплив сюжетно-рольової гри на формування партнерських взаємин дошкільників» 60 KB
  Час відведений для гри заповнюється читанням книг підготовкою до свят організаційними видами діяльності. Виникає питання: чому вихователі і батьки спокійно жертвують часом для гри на користь будьякої іншої діяльності Чому дорослі позбавляють малюків можливості грати з однолітками Педагогічна дискусія. Вихователь зобов'язаний направляти гру не руйнуючи її зберігаючи самостійний і творчий характер ігрової діяльності дітей безпосередність переживань віру в правду гри.
53216. ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІКІВ З МОДУЛЕМ ДО РОЗВЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ З МОДУЛЕМ 132.5 KB
  Цього можна досягти якщо попередньо над даним рівнянням виконати деякі перетворення які приводять до рівняння еквівалентного початковому: такі перетворення інколи зводяться до перенесення деяких членів рівняння з однієї його частини в другу.
53217. Розв’язування систем рівнянь графічним способом 220.5 KB
  Мета уроку: закріпити та вдосконалити вміння розвязувати системи рівнянь з двома невідомими графічним способом; розвивати вміння аналізувати; виховувати бажання працювати в групі культуру спілкування. Обладнання і методичний матеріал: компютери програмний педагогічний засіб GRN1 роздатковий матеріал: а аркуші завдань для роботи на уроці тестові завдання картки консультації з прикладами розвязування систем рівнянь у GRN1. Перевірити правильність виконання домашнього завдання звіренням...
53218. Линейная функция и её график 101 KB
  Дать учащимся представление о линейной функции вида у=kх в рассмотреть частный случай у= kх; формировать умение строить график линейной функции и выяснять отдельные характеристики линейной по её графику; развивать логическое мышление вычислительные навыки по табличным значениям находить соответствующие точки на координатной плоскости; развивать самообразовательную и информационную компетентность. Выполнение математического диктанта Вариант 1...