76994

Участники производства по делам об административных правонарушениях: понятие, классификация

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Участники производства по делам об административных правонарушениях: понятие классификация. Это те уполномоченные лица которые наделены правом принятия решений в производстве по делу решений о возбуждении дела или отказе в возбуждении дела о назначении наказания или прекращения производства и т. Эти лица не имеют своего интереса в исходе производства они содействуют его осуществлению в силу своих профессиональных обязанностей или в процессе выполнения гражданского долга. Всех субъектов производства можно разделить на несколько групп.

Русский

2015-02-01

27.05 KB

8 чел.

63.Участники производства по делам об административных правонарушениях: понятие, классификация.

Производство по делу об административном правонарушении ведут субъекты процесса: лицо, уполномоченное возбуждать дело об административном правонарушении лицо, уполномоченное рассматривать дело; лицо, уполномоченное пересматривать постановление по делу. Это те уполномоченные лица, которые наделены правом принятия решений в производстве по делу (решений о возбуждении дела или отказе в возбуждении дела, о назначении наказания или прекращения производства и т.д.).

Классификация. Все лица, участвующие в производстве по делам об административных правонарушениях, могут быть разделены на две группы.

1. Лица, участвующие в производстве. Это те лица, которые имеют собственный или представляемый интерес в отношении исхода дела, чьи права затрагиваются принятым постановлением. Это лицо, в отношении которого производство ведется, потерпевший, их законные представители, защитник и представитель.

2. Лица, содействующие производству. Эти лица не имеют своего интереса в исходе производства, они содействуют его осуществлению в силу своих профессиональных обязанностей или в процессе выполнения гражданского долга. Это эксперты, специалисты, переводчики и свидетели и понятые.

Всех субъектов производства можно разделить на несколько групп.

1. Компетентные органы и должностные лица, наделенные правом принимать властные акты, составлять правовые документы, определяющие движение и судьбу дела (лидирующие субъекты). К ним относятся также представители общественности, наделенные соответствующими полномочиями (общественные инспектора, народные дружинники).

2. Субъекты, имеющие личный интерес в деле: лицо, привлекаемое к ответственности, потерпевший и их законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители, руководители организаций, адвокаты). В отличие от субъектов первой группы никто из представителей данной группы не пользуется властными полномочиями.

3. Лица и органы, содействующие осуществлению производства, выявлению объективной истины: свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые. Одни из них (свидетели, эксперты) сообщают данные полномочному органу или должностному лицу. Другие (переводчики, понятые) – нужны для закрепления доказательств либо обеспечения необходимых условий административного производства.

4. Иные лица и органы, способствующие исполнению постановлений, профилактике правонарушений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

13252. Оцінка рівня радіаційного фону 56.5 KB
  Лабораторна робота № Тема: Оцінка рівня радіаційного фону Теоретична частина Випромінювання з високою енергією здатні віднімати електрони від атомів і приєднувати їх до інших атомів з утворенням пар позитивних і негативних іонів називається іонізуючим випромі
13253. Визначення концентрації оксиду вуглецю (СО) в атмосферному повітрі 142 KB
  Лабораторна робота № Тема: Визначення концентрації оксиду вуглецю СО в атмосферному повітрі Теоретична частина Автомобільний транспорт є однією з галузей що у значній мірі визначає розвиток промисловості і сільського господарства будьякої країни. Тому світов
13254. Оцінка збитків заподіяних атмосфері, при вивезенні твердих побутових відходів 36 KB
  Лабораторна робота № Побутові відходи Тема: Оцінка збитків заподіяних атмосфері при вивезенні твердих побутових відходів. Мета: Ознайомитись з проблемою твердих побутових відходів взагалі та проблемою вивезення твердих побутових відходів зокрема а також з метод...
13255. Визначення рівня шумового забруднення 70.5 KB
  Лабораторна робота № Тема: Визначення рівня шумового забруднення Теоретична частина Шум це одна з форм фізичного хвильового забруднення природного середовища. Під шумом розуміють усі неприємні та небажані звуки чи їхню сукупність які заважають нормально прац
13256. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 5.86 MB
  ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт для студентів базового напряму 6.070101 Транспортні технології спеціальностей 78.07010104 Організація і регулювання дорожнього руху та 78.07010102 Організація перев...
13257. Архітектура персонального компютера 54.97 KB
  Архітектура персонального компютера Вузловою компонентою ПК є центральний процесор ЦП. Він виконує обчислювальну роботу керує обміном даними між оперативною памяттю та пристроями вводувиводу. Продуктивність ЦП залежить від частоти яку задає йому тактовий генера
13258. Изучение погрешностей измерений 261.5 KB
  Лабораторная работа № 1 Изучение погрешностей измерений Цель работы: Изучить погрешности измерений. Оценить погрешности измерения физических величин. Ход работы. 1. Теоретическая часть. 1.1. Физические измерения. Измерением в физике называется сравнени
13259. Погрешности измерений. Цели математической обработки результатов эксперимента 107 KB
  Погрешности измерений Основой всего естествознания является наблюдение и эксперимент. Наблюдение - это систематическое целенаправленное восприятие того или иного объекта или явления без воздействия на изучаемый объект или явление. Наблюдение позволяет получит...
13260. Исследование цепи постоянного тока 905 KB
  Лабораторная работа №1 по курсу электротехники ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА Лабораторная работа №1 Исследование цепи постоянного тока. Цель работы: Изучение методик измерения постоянного напряжения ток и сопротивления с помощью авометра и электронног