76995

Субъекты административно-юрисдикционной деятельности и подведомственность им дел об административных правонарушениях

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Административноюрисдикционный процесс деятельность субъектов государственноисполнительной власти по разрешению споров между различными субъектами а также по применению мер административного и дисциплинарного принуждения осуществляемая в административнопроцессуальной форме. Подведомственность устанавливаемая КоАП РФ и законодательными актами субъектов РФ представляет собой распределение закрепление всех дел об административных правонарушениях между органами административной юрисдикции которые уполномочены рассматривать дела...

Русский

2015-02-01

27.07 KB

5 чел.

64.Субъекты административно-юрисдикционной деятельности и подведомственность им дел об административных правонарушениях.

Административно-юрисдикционный процесс – деятельность субъектов государственно-исполнительной власти по разрешению споров между различными субъектами, а также по применению мер административного и дисциплинарного принуждения, осуществляемая в административно-процессуальной форме.

Подведомственность, устанавливаемая КоАП РФ и законодательными актами субъектов РФ, представляет собой распределение (закрепление) всех дел об административных правонарушениях между органами административной юрисдикции, которые уполномочены рассматривать дела, отнесенные законом к их компетенции, и назначать физическим и юридическим лицам административные наказания

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, рассматриваются 1) судьями (мировыми судьями);

2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

3) федеральными органами исполнительной власти, их учреждениями, структурными подразделениями и территориальными органами, а также иными государственными органами, уполномоченными на то исходя из задач и функций, возложенных на них федеральными законами либо нормативными правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ.

рассмотрение дел об административных правонарушениях в РФ отнесено к компетенции судебных и исполнительных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления. В отличие от правосудия, которое осуществляется только одним органом государственной власти - судом, административно-юрисдикционная деятельность реализуется значительным числом государственных и муниципальных органов (преимущественно федеральными органами исполнительной власти).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59831. «ВЕСНЯНА ФАНТАЗІЯ» В. МОЦАРТА 32.5 KB
  Мета: зясувати чи можна побачити живописний образ природи через сприйняття музичного твору Весняна фантазія В. Завдання: навчити учнів співвідносити живописні образи з музичними; узагальнити поняття про образність і виразність у музиці...
59833. Вибір цінностей 54 KB
  Візитна картка уроку: Не збирайте собі скарбів на землі де міль і хробацтво нівечить і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі де ні міль ані хробацтво не нівечить і де злодії не пробивають стін і не викрадають. Бо де твій скарб там буде і твоє серце. Що таке скарб Що маємо на увазі під земними скарбами Що свідчить про те що вони не вічні Скарби на небі що це Чи піддаються вони таким небезпекам Чому Робота в групах.
59835. Мати берегиня родини 70 KB
  Хто ж його береже Головною берегинею родини завжди була мати її святою називали. Тарас Шевченко писав: У нашім раї на землі Нічого кращого немає Як тая мати молодая З своїм дитяточком малим
59836. Ich ab Geburt bis Abitur 49 KB
  Весь урок ведеться німецькою мовою, що відповідає вимогам міністерства освіти для 11 класу. Мова вчителя чітка, зрозуміла, ключові фрази повторюються для їх кращого розуміння. Темп уроку задовільний для того, щоб діти встигли прочитати, повторити і записати нові слова.
59837. Уведення та редагування тексту. Перевірка правопису 71 KB
  Мета уроку: Навчальна: Вдосконалити основні знання про текстовий редактор Microsoft Word та його можливості навчити вводити та редагувати текст засобами текстового процесора створювати документи за певною структурою...
59838. Філософський смисл новели Олеся Гончара: За мить щастя 41.5 KB
  І група Батьківщина політичний аспект ІІ група він сам психологічний аспект ІІІ група товариші морально-етичний аспект ІVгрупа жителі виноградного містечка морально-етичний аспект.