76996

Характеристика участников производства по делу об административном правонарушении, имеющих заинтересованность в исходе дела

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Характеристика участников производства по делу об административном правонарушении имеющих заинтересованность в исходе дела. По степени заинтересованности в деле участников производства по делу об административном правонарушении не обладающих государственновластными полномочиями следует классифицировать на: 1 имеющих личную заинтересованность в исходе дела об административном правонарушении; 2 не имеющих личной заинтересованности в исходе дела. К первой группе следует отнести: лицо в отношении которого ведется производство по делу об...

Русский

2015-02-01

26 KB

2 чел.

65.Характеристика участников производства по делу об административном правонарушении, имеющих заинтересованность в исходе дела.

По степени заинтересованности в деле, участников производства по делу об административном правонарушении, не обладающих государственно-властными полномочиями, следует

классифицировать на:

1) имеющих личную заинтересованность в исходе дела об административном правонарушении; 2) не имеющих личной заинтересованности в исходе дела. К первой группе следует отнести: лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшего, законных представителей правонарушителя и потерпевшего. Лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, в свою очередь, могут быть подразделены на:

а) граждан; б) должностных лиц; в) юридических лиц. Субъекты, имеющие личный интерес в деле:

• лицо, привлекаемое к административной ответственности;

• потерпевший (лицо, которому административным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный вред);

• законные представители обеих сторон (лица, привлекаемого к административной ответственности, и потерпевшего) - родители, усыновители, опекуны, попечители;

• адвокат.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73145. Страхова організація (компанія) 400 KB
  Страховий ринок - це сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові послуги та здійснюється акт їх купівлі-продажу. Страхова діяльність належить до найприбутковіших видів світового бізнесу.
73146. ТРИГГЕРЫ 466.5 KB
  Триггер – это устройство последовательностного типа с двумя устойчивыми состояниями равновесия, предназначенное для записи и хранения информации. Под действием входных сигналов триггер может переключаться из одного устойчивого состояния в другое.
73149. Робота з базами даних (списками) в MS Excel. Використання розширеного фільтра 161 KB
  Мета: робота з базами даних (списками) в Excel (створення списків і внесення в них змін, сортування та відбір даних з використанням розширеного фільтра). Відкрийте файл з таблицями до лабораторної роботи. Виведіть рядки, що містять дані про товари, виготовлені зарубіжним виробником...
73150. Дослідження розподілу випадкових величин. Визначення прискорення вільного падіння (за допомогою математичного маятника) 115.9 KB
  Мета роботи: ознайомитися з методом визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника та дослідити особливості розподілу випадкових величин. За допомогою математичного маятника експериментально визначити прискорення вільного падіння біля поверхні Землі.
73151. Вимірювання механічних величин 486.5 KB
  Лінійні розміри – одна з основних характеристик тіл. Для вимірювання лінійних величин застосовують найрізноманітніші способи, вибір яких визначається заданою точністю та умовами експерименту.
73152. Порядок укладання та ведення страхової угоди 148.5 KB
  Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов’язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя в порядку та на умовах, визначених уповноваженим органом. Договори страхування укладаються відповідно до правил страхування.
73153. Создание презентаций в PowerPoint 206.5 KB
  Цель работы: Научиться создавать презентации состоящие из нескольких слайдов применять анимацию. Настройка режима смены слайдов: Показ слайдов -– смена слайда в поле эффект выберите жалюзи горизонтальные в поле звук выберите проектор в поле продвижение выберите по щелчку.