76999

Возбуждение дела об административном правонарушении. Поводы и основания. Процессуальное оформление

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Возбуждение дела об административном правонарушении. Возбуждение дела об административном правонарушении начальная стадия производства. Применительно к производству по делам об административных правонарушениях данная стадия имеет специфическое процессуальное оформление. Поскольку составление такого протокола отнесено к компетенции соответствующего полномочного должностного лица постольку инициатором возбуждения дела является именно оно в некоторых случаях представитель общественного объединения.

Русский

2015-02-01

26.14 KB

2 чел.

69.Возбуждение дела об административном правонарушении. Поводы и основания. Процессуальное оформление.

Возбуждение дела об административном правонарушении - начальная стадия производства. Применительно к производству по делам об административных правонарушениях данная стадия имеет специфическое процессуальное оформление. Суть его состоит в составлении особого процессуального документа, а именно - протокола об административном правонарушении.

Поскольку составление такого протокола отнесено к компетенции соответствующего полномочного должностного лица, постольку инициатором возбуждения дела является именно оно (в некоторых случаях - представитель общественного объединения). Данный момент заслуживает внимания, так как административное производство в иных случаях может возбуждаться по инициативе, например, граждан, общественных объединений и даже исполнительных органов. Так, производство по жалобам начинается с момента подачи гражданином жалобы на неправомерные действия исполнительных органов (должностных лиц) и т.п.

Возбуждение дела по своему юридическому значению можно квалифицировать в качестве процессуального действия, являющегося юридическим фактом; оно влечет за собой возникновение конкретного административно-процессуального отношения.

Если дело возбуждается не по инициативе должностного лица, он не вправе отказаться от его возбуждения; в случае его некомпетентности в его обязанности входит разъяснение установленного для возбуждения данного дела порядка либо направление дела по принадлежности.

Поводами к возбуждению дела являются: непосредственное обнаружение уполномоченным должностным лицом факта совершения административного правонарушения; материалы, поступающие из правоохранительных органов, а также от других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений; сообщения и заявления физических и юридических лиц; сообщения в средствах массовой информации.

Основанием для возбуждения дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки административного правонарушения (наличие события правонарушения).

Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента составления протокола о его совершении либо первого протокола о применении мер процессуального обеспечения или вынесении прокурором постановления о возбуждении административного производства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85708. Українська народна казка. Півник і двоє мишенят 58 KB
  Українські народні казки Тема: По роботі й нагорода Українська народна казка. Обладнання: ілюстрації до казки маски героїв запис казки. ‒ Хто її автор ‒ Відгадайте загадки і дізнаєтесяхто буде дійовими особами казки. Учні слухають запис казки.
85709. Дмитро Павличко «Де найкраще місце на землі». Василь Скуратівський «Калина». Антоніна Листопад «Калина» 783 KB
  Мета: навчати учнів виразно читати, аналізувати прочитане, виділяти в творі головну думку; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати образне мислення; виховувати любов до рідної землі. Обладнання: мультимедійна дошка, український віночок, стрічки, гроно калини, портрети Д. Павличка...
85711. Хоч не пишно, аби затишно. Українська народна казка «Рукавичка» 79.5 KB
  Мета: Розвивати навички читання тексту в особах правильно інтонувати речення; вчити виділяти в тексті дійових осіб спостерігати за структурою і сюжетом казки; формувати уміння усно переказувати казку зіставляючи зміст прочитаного тексту й ілюстрації.
85712. И.Бунин. Сегодня на пустой поляне… Я.Аким. Осень 49 KB
  Цель: совершенствовать технику чтения, выразительность; расширять словарный запас учащихся; способствовать развитию у детей эстетического восприятия, познавательного интереса, прививать любовь к поэзии, музыке; воспитывать любовь к природе, Родине.
85713. Новорічне диво. Розробка уроку позакласного читання 156.5 KB
  Мета: вчити школярів сприймати на слух та усвідомлювати фактичний зміст твору, виділяти основних персонажів, висловлювати своє ставлення до них; залучити учнів до різноманітних видів діяльності з інформацією, що готується до уроку, створювати ситуацію успіху для дітей; формувати позитивне ставлення...
85714. Урок милосердя. В. Сухомлинський «Горбатенька дівчинка» 93 KB
  Діти приготуйтеся до роботи в групі завдання на картках. Василь Олександрович Сухомлинський писав казки про доброту бо сам був доброю людиною і дуже хотів щоб ви діти виросли добрими чуйними працьовитими щоб любили тата і маму рідну домівку нашу велику і прекрасну Батьківщину з її широкими лугами...
85716. Весна прийшла. В. Сухомлинський «Шпак прилетів» (казка) 54 KB
  Мета: поглибити знання учнів про весну; вчити виразності мовлення читання віршів; ознайомити з казкою В.Сухомлинського Шпак прилетів; розвивати навички читання переказу; розвивати мовлення учнів логічне мислення творчі здібності; розвивати вміння учнів працювати в групах; виховувати любов до природи рідного краю.