77004

Содержание постановлений и определений, принятых по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Содержание постановлений и определений принятых по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено постановление. В постановлении по делу об административном правонарушении должны быть указаны: должность фамилия имя отчество судьи должностного лица наименование и состав коллегиального органа вынесших постановление; дата и место рассмотрения дела; сведения о лице в отношении которого рассмотрено дело; обстоятельства...

Русский

2015-02-01

27.61 KB

2 чел.

74.Содержание постановлений и определений, принятых по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено постановление: 1.о назначении административного наказания; 2.о прекращении производства по делу об административном правонарушении. В постановлении по делу об административном правонарушении должны быть указаны: -должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица, наименование и состав коллегиального органа, вынесших постановление; -дата и место рассмотрения дела; -сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; -обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; Постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. Копия постановления вручается под расписку физическому лицу или законному представителю физического лица, или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения постановления. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено определение: 1.о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида или размера либо применять иные меры воздействия в соответствии с законодательством РФ; 2.о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревших его судьи, органа, должностного лица. В определении по делу об административном правонарушении указываются: -должность, фамилия, инициалы судьи, должностного лица, наименование и состав коллегиального органа, вынесших определение; -дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов дела; -сведения о лице, которое подало заявление, ходатайство либо в отношении которого рассмотрены материалы дела; -содержание заявления, ходатайства;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65239. Автоматизація процесів керування подрібненням пісків кульовим млином з урахуванням ідентифікації співвідношення руда/вода 189.5 KB
  Метою роботи є підвищення продуктивності кульового млина по готовому продукту та скорочення витрат електричної енергії куль і футерівки шляхом отримання рішень щодо удосконалення керування формуванням співвідношення руда вода...
65240. Управлінські рішення в системі «маркетинг – фінансовий менеджмент» машинобудівних підприємств 331.5 KB
  В умовах ринкових відносин маркетинг відіграє на підприємстві важливу роль у забезпеченні його стійких ринкових позицій та здобутті лояльних споживачів. Розроблення та реалізація маркетингових програм підприємства потребує як фінансово-економічного обґрунтування, так і фінансового забезпечення.
65241. Розвиток методів побудови мереж наземної радіомовленнєвої служби 603 KB
  Визначити шляхи компромісного розвязання проблеми побудови мереж наземного цифрового телевізійного мовлення на загальнонаціональному регіональному і місцевому рівнях.
65242. Підвищення ефективності дизельних безшатунних двигунів шляхом удосконалення схем та параметрів системи наддуву 1.54 MB
  Таке високе значення тиску наддувного повітря при застосуванні найбільш вживаної системи вільного газотурбінного наддуву призводить до суттєвого погіршення умов узгодження роботи лопаткових машин турбокомпресора з поршневою частиною...
65243. Розробка системи паливоподачі з електронним керуванням автотракторного дизеля з лінійним п’єзоелектричним перетворювачем 1.16 MB
  Таким чином розробка конструкції виконавчого елемента форсунки перспективної паливної акумуляторної апаратури вітчизняного виробництва вибір її оптимальних параметрів і розробка методики адаптації такої системи до двигуна є актуальним завданням яке визначило напрямок даного дисертаційного дослідження.
65244. Засоби контролю виробів електронної техніки за рівнем низькочастотного шуму 1.03 MB
  В теперішній час спостерігається значний розвиток електронних компонентів. Елементна база постійно вдосконалюється і, як свідчить практика, технологічні процеси виготовлення не є ідеальними.
65245. Інформаційна технологія створення графічних засобів захисту документів з використанням стеганографічних методів 651 KB
  Необхідність захисту документів та цінних паперів виникає на всіх етапах їх використання. Тому документи орієнтовані на використання при обслуговуванні різних технологічних процесів потребують різних рівнів захисту.
65246. АГРОКЛІМАТИЧНА ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИНОГРАДУ 261 KB
  При оцінці теплових ресурсів особливо велике значення має добова ритміка температур впродовж періоду вегетації На сьогоднішній день відомо багато фундаментальних та прикладних досліджень які були направлені на детальний аналіз кількісного характеру впливу термічного режиму на виноград.
65247. Диференційований підхід до призначення небіологічних базисних препаратів хворим з різною тривалістю ревматоїдного артриту 253 KB
  В Україні зареєстровано близько 170000 хворих на РА захворюваність серед жінок складає 0204 а серед чоловіків 0102 випадки на 1000 населення в рік Коваленко В. Майже 90 пацієнтів з агресивною формою хвороби стають непрацездатними в межах 20 років та складають...