77017

Государственное управление как разновидность социального управления: понятие, содержание, задачи и функции, субъекты государственного управления

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Государственное управление как разновидность социального управления: понятие содержание задачи и функции субъекты государственного управления. Государственное управление – вид социального управления с функционированием которого связано формирование специальной отрасли права – административного права. Также выделяют подвиды социального управления: 1 семейное социальное – осуществляемое внутри семьи; 2 общественное социальное – руководство отдельными организованными группами людей политическими партиями религиозными организациями и т....

Русский

2015-02-01

25.79 KB

14 чел.

1.Государственное управление как разновидность социального управления: понятие, содержание, задачи и функции, субъекты государственного управления.

Государственное управление – вид социального управления, с функционированием которого связано формирование специальной отрасли права – административного права. Основной сферой применения норм административного права является именно государственное управление.

Государственное управление – это организующее воздействие всего государственного аппарата на предельно широкий спектр общественных отношений всеми доступными для государства способами.

Также выделяют подвиды социального управления:

1) семейное социальное – осуществляемое внутри семьи;

2) общественное социальное – руководство отдельными организованными группами людей (политическими партиями, религиозными организациями и т. д.);

3) муниципальное – управление на местном уровне;

4) государственное социальное.

Объект управления – различные системы и их составляющие (люди, явления, события и т. д.).

Субъекты управления – это всегда люди. Выделяют две группы субъектов управления:

1) единоличные;

2) коллегиальные (группы людей). Содержание управления – правоотношения, возникающие в ходе управленческой деятельности, включающие в себя воздействие на объекты путем согласования, направления различных действий, процессов субъектом управления путем применения соответствующих методов и механизмов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66792. Конституційне право зарубіжних країн 682 KB
  Конституційне право в кожній зарубіжній країні — це основоположна, фундаментальна галузь усієї національної системи права. Як і будь-яка інша галузь права, вона являє собою сукупність конституційно-правових норм, що закріплюють економічну
66793. Основи теорії держави та права 3.37 MB
  У світі завжди існувало безліч теорій що пояснюють виникнення держави і права основними з яких є зокрема: Патріархальна теорія була поширена у Стародавній Греції та рабовласницькому Римі й трактувала державу як велику сім'ю. Теологічна теорія походження держави і права пояснювала...
66794. ОБГРУТНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НОРМ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ В КОНТЕКСТІ ЧИННОЇ ПРАКТИКИ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 139 KB
  Відповідно до Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року податкове зобов’язання це сума коштів яку платник податків у тому числі податковий агент повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі в порядку та строки визначені податковим законодавством.
66796. Контрольная работа по экономическому анализу 61 KB
  Розрахувати методом факторного аналізу вплив на відхилення фактичного значення показника продуктивності праці робітника за рік від планового наступних факторів: а зміни числа робочих днів; б зміни тривалості зміни; в зміни годинного виробітку робітників.
66797. КОНЦЕПТ «PUNISHMENT» В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 121 KB
  Проблема наказания изучается многими науками в фокусе которых находится человек. Объектом исследования являются языковые репрезентации объективирующие концепт PUNISHMENT и представляющие собой как отдельные лексические единицы так и словосочетания а также метафорические выражения и высказывания значение...
66800. Податковий контроль в трактуванні ПК України та кодексів інших держав 54.63 KB
  З ростом податкового тягаря в багатьох країнах світу потенційні вигоди від ухилення від сплати податків стають все більш привабливими. Щоб протистояти діям недобросовісних платників податків порушення при оподаткуванні законодавством багатьох країн віднесені до податкових злочинів...